Slide thumbnail

Wyższa Szkoła
Ekonomii i Informatyki
w Krakowie

KSZTAŁCIMY PRAKTYCZNIE

 • KONWERSATORIA, LABORATORIA PROJEKTOWE,
  KONSULTACJE INDYWIDUALNE
 • PRAKTYKI KRAJOWE I ZAGRANICZNE
 • WARSZTATY PROWADZONE PRZEZ
  SPECJALISTÓW - PRAKTYKÓW

DAJEMY KONKRETNE KWALIFIKACJE

 • UDZIAŁ PRACODAWCÓW W TWORZENIU
  PROGRAMÓW STUDIÓW
 • SYSTEMATYCZNIE PROWADZONE ANALIZY RYNKU PRACY
 • BADANIE KARIER ABSOLWENTÓW

UCZYMY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

 • WARSZTATY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - PROJEKT
  WŁASNEGO BIZNESU
 • ANALIZY CASE STUDY - PRZYKŁADY SUKCESÓW
  W BIZNESIE
 • KURSY KWALIFIKACJI PRAKTYCZNYCH – DODATKOWE
  CERTYFIKATY KWALIFIKACJI
Slide backgroundSlide thumbnail
Slide backgroundSlide thumbnail
Slide background

RekrutacjaStudia podyplomowe

Studia od października 2014 r.
Rekrutacja na rok akademicki 2014/2015

Kontakt:
tel. 12-431-18-90 w. 123
e-mail: studiapodyplomowe@wsei.edu.pl

RekrutacjaStudia I stopnia

Studia od października 2014 r.
Rekrutacja już od 15 maja na rok akademicki 2014/2015

Jeżeli masz pytania/wątpliwości, skontaktuj się!
tel. 12 431 18 90 w. 110
e-mail: rekrutacja@wsei.edu.pl

Kierunki i specjalności

Zarządzanie

Program tego kierunku, opracowany przy udziale specjalistów-praktyków, oparty jest o nowatorską koncepcję obejmującą kształcenie w dwóch dyscyplinach tj. Zarządzanie oraz Finanse (czytaj więcej).


Informatyka i Ekonometria

Program tego kierunku, oparty o opinie specjalistów i doświadczenie firm informatycznych, obejmuje kształcenie w dwóch obszarach: technicznym (inżynierskim) – w dyscyplinie Informatyka oraz ekonomicznym (czytaj więcej)

Raport Polskiej Komisji Akredytacyjnej

UWAGA! WAŻNE! Wielki sukces WSEI! Bardzo dobre oceny w raporcie z oceny programowej Zespołu Ekspertów Polskiej Komisji Akredytacyjnej!

Z ogromną satysfakcją informujemy, że Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie otrzymała bardzo dobrą ocenę Zespołu Ekspertów Polskiej Komisji Akredytacyjnej, który przeprowadził w uczelni wizytację w dniach 12-15 lipca 2013r.

WSEI otrzymało ocenę wyróżniającą w obszarze "Koncepcja rozwoju kierunków" oraz ocenę "b. dobry" w pozostałych 7 obszarach.

UCZELNIA PARTNERSKA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO w Krakowie!

WSEI nawiązała współpracę z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie czego dowodem jest umowa partnerska podpisana dnia 12 lipca 2011 roku.

Współpraca pomiędzy uczelniami świadczy o wysokiej jakości kształcenia w WSEI na studiach I stopnia, dzięki czemu nasi absolwenci mogą kontynuować studia II stopnia na UEK, a w przypadku studiów niestacjonarnych na preferencyjnych warunkach – gwarantowana liczba miejsc dla najlepszych.

Dodatkowo zainteresowani studenci mogą korzystać z oferty edukacyjnej UEK w postaci wykładów, seminariów i konferencji organizowanych przez Uniwersytet dla kandydatów na studia II stopnia.

Obecnie na UEK studiuje liczna rzesza naszych absolwentów, która z powodzeniem zdała egzaminy wstępne na studia stacjonarne II stopnia i należą do grona najlepszych studentów UEK.

W związku z tym najlepszą decyzją jest podjęcie studiów I stopnia w WSEI, opartych o model kształcenia praktycznego i indywidualne podejście do studenta, a studia II stopnia kończące się uzyskaniem tytułu magistra odbyć na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. W ten sposób kwalifikacje absolwenta obejmować będą zarówno umiejętności praktyczne jak i niezbędną wiedzę teoretyczną. Legitymowanie się przy tym dwoma dyplomami, i co więcej dwóch różnych kierunków studiów ekonomicznych, zwiększa szanse osiągnięcia zawodowego sukcesu.

Dlaczego WSEI?
Rektor prof. nadzw. dr Aleksander Kowalski

Zapraszamy na studia przede wszystkim tych kandydatów, którzy chcą zdobyć umiejętności praktyczne, umożliwiające podjęcie pracy. Dlatego w programie kształcenia znaczny udział mają ćwiczenia, konwersatoria, konsultacje indywidualne, warsztaty projektowe - prowadzone przez specjalistów praktyków. Plany studiów i metodyka nauczania opiniowane są przez Radę Przedsiębiorców - organ uczelni w skład którego wchodzą przedstawiciele firm i instytucji publicznych. Równocześnie dajemy niezbędną wiedzę umożliwiającą podjęcie studiów uzupełniających magisterskich zarówno na uczelniach krajowych, jak i zagranicznych. Jeżeli zatem chcesz zdobyć konkretne kwalifikacje i pracę przyjdź do nas, jeżeli natomiast interesują Cię studia ogólnoteoretyczne, gdzie wykłady w kilkusetosobowych potokach stanowią główną formę zajęć, wybierz inną uczelnię.

Radzę się jednak zastanowić - studia szybko się skończą i rozpocznie się okres życia zawodowego, w którym wiedza i umiejętności praktyczne odgrywać będą rolę zasadniczą. Warto o tym pamiętać!”

Rektor prof. nadzw. dr Aleksander Kowalski