Slide thumbnail

Wyższa Szkoła
Ekonomii i Informatyki
w Krakowie

KSZTAŁCIMY PRAKTYCZNIE

 • KONWERSATORIA, LABORATORIA PROJEKTOWE,
  KONSULTACJE INDYWIDUALNE
 • PRAKTYKI KRAJOWE I ZAGRANICZNE
 • WARSZTATY PROWADZONE PRZEZ
  SPECJALISTÓW - PRAKTYKÓW

DAJEMY KONKRETNE KWALIFIKACJE

 • UDZIAŁ PRACODAWCÓW W TWORZENIU
  PROGRAMÓW STUDIÓW
 • SYSTEMATYCZNIE PROWADZONE ANALIZY RYNKU PRACY
 • BADANIE KARIER ABSOLWENTÓW

UCZYMY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

 • WARSZTATY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - PROJEKT
  WŁASNEGO BIZNESU
 • ANALIZY CASE STUDY - PRZYKŁADY SUKCESÓW
  W BIZNESIE
 • KURSY KWALIFIKACJI PRAKTYCZNYCH – DODATKOWE
  CERTYFIKATY KWALIFIKACJI

Kierunki i specjalności

Zarządzanie

Program tego kierunku, opracowany przy udziale specjalistów-praktyków, oparty jest o nowatorską koncepcję obejmującą kształcenie w dwóch dyscyplinach tj. Zarządzanie oraz Finanse (czytaj więcej).


Finanse i rachunkowość

Kierunek prowadzony będzie we współpracy z firmami finansowo-księgowymi. Oprócz zajęć prowadzonych przez specjalistów praktyków, część programu studiów realizowana będzie w przedsiębiorstwach (czytaj więcej).


Informatyka i Ekonometria

Program tego kierunku, oparty o opinie specjalistów i doświadczenie firm informatycznych, obejmuje kształcenie w dwóch obszarach: technicznym (inżynierskim) – w dyscyplinie Informatyka oraz ekonomicznym (czytaj więcej)

Raport Polskiej Komisji Akredytacyjnej

UWAGA! WAŻNE! Wielki sukces WSEI! Bardzo dobre oceny w raporcie z oceny programowej Zespołu Ekspertów Polskiej Komisji Akredytacyjnej!

Z ogromną satysfakcją informujemy, że Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie otrzymała bardzo dobrą ocenę Zespołu Ekspertów Polskiej Komisji Akredytacyjnej, który przeprowadził w uczelni wizytację w dniach 12-15 lipca 2013r.

WSEI otrzymało ocenę wyróżniającą w obszarze "Koncepcja rozwoju kierunków" oraz ocenę "b. dobry" w pozostałych 7 obszarach.

UWAGA! WAŻNE! KRAKOWSKIE FORUM UCZELNI NIEPUBLICZNYCH

Mając na uwadze miejsce i rolę uczelni niepublicznych w środowisku akademickim Krakowa, a także potrzebę współpracy pomiędzy tymi uczelniami oraz otoczeniem instytucjonalnym i gospodarczym, powołuje się forum konsultacyjne pod nazwą „Krakowskie Forum Uczelni Niepublicznych”.

Założycielami Forum są najdłużej funkcjonujące uczelnie w Krakowie reprezentujące trzy różne segmenty w strukturze szkolnictwa wyższego: poziom studiów doktoranckich – Akademia Krakowska (rok założenia 2000), poziom studiów magisterskich – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości (rok założenia 1995), poziom studiów licencjackich i inżynierskich – Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie (rok założenia 2000).

Dlaczego WSEI?
Rektor prof. nadzw. dr Aleksander Kowalski

Zapraszamy na studia przede wszystkim tych kandydatów, którzy chcą zdobyć umiejętności praktyczne, umożliwiające podjęcie pracy. Dlatego w programie kształcenia znaczny udział mają ćwiczenia, konwersatoria, konsultacje indywidualne, warsztaty projektowe - prowadzone przez specjalistów praktyków. Plany studiów i metodyka nauczania opiniowane są przez Radę Przedsiębiorców - organ uczelni w skład którego wchodzą przedstawiciele firm i instytucji publicznych. Równocześnie dajemy niezbędną wiedzę umożliwiającą podjęcie studiów uzupełniających magisterskich zarówno na uczelniach krajowych, jak i zagranicznych. Jeżeli zatem chcesz zdobyć konkretne kwalifikacje i pracę przyjdź do nas, jeżeli natomiast interesują Cię studia ogólnoteoretyczne, gdzie wykłady w kilkusetosobowych potokach stanowią główną formę zajęć, wybierz inną uczelnię.

Radzę się jednak zastanowić - studia szybko się skończą i rozpocznie się okres życia zawodowego, w którym wiedza i umiejętności praktyczne odgrywać będą rolę zasadniczą. Warto o tym pamiętać!”

Rektor prof. nadzw. dr Aleksander Kowalski