Slide thumbnail

Wyższa Szkoła
Ekonomii i Informatyki
w Krakowie

KSZTAŁCIMY PRAKTYCZNIE

 • KONWERSATORIA, LABORATORIA PROJEKTOWE,
  KONSULTACJE INDYWIDUALNE
 • PRAKTYKI KRAJOWE I ZAGRANICZNE
 • WARSZTATY PROWADZONE PRZEZ
  SPECJALISTÓW - PRAKTYKÓW

DAJEMY KONKRETNE KWALIFIKACJE

 • UDZIAŁ PRACODAWCÓW W TWORZENIU
  PROGRAMÓW STUDIÓW
 • SYSTEMATYCZNIE PROWADZONE ANALIZY RYNKU PRACY
 • BADANIE KARIER ABSOLWENTÓW

UCZYMY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

 • WARSZTATY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - PROJEKT
  WŁASNEGO BIZNESU
 • ANALIZY CASE STUDY - PRZYKŁADY SUKCESÓW
  W BIZNESIE
 • KURSY KWALIFIKACJI PRAKTYCZNYCH – DODATKOWE
  CERTYFIKATY KWALIFIKACJI
Slide backgroundSlide thumbnail
Slide backgroundSlide thumbnail
Slide background
Slide backgroundSlide thumbnail

RekrutacjaStudia podyplomowe

Rekrutacja od 18. maja 2015!

Kontakt:
tel. 12-431-18-90 w. 110
e-mail: studiapodyplomowe@wsei.edu.pl

RekrutacjaStudia I stopnia

Rekrutacja od 18. maja 2015 r.!

Jeżeli masz pytania/wątpliwości, skontaktuj się!
tel. 12 431 18 90 w. 110
e-mail: rekrutacja@wsei.edu.pl

Kierunki i specjalności

Zarządzanie

Program tego kierunku, opracowany przy udziale specjalistów-praktyków, oparty jest o nowatorską koncepcję obejmującą kształcenie w dwóch dyscyplinach tj. Zarządzanie oraz Finanse (czytaj więcej).


Finanse i rachunkowość

Kierunek prowadzony będzie we współpracy z firmami finansowo-księgowymi. Oprócz zajęć prowadzonych przez specjalistów praktyków, część programu studiów realizowana będzie w przedsiębiorstwach (czytaj więcej).


Informatyka i Ekonometria

Program tego kierunku, oparty o opinie specjalistów i doświadczenie firm informatycznych, obejmuje kształcenie w dwóch obszarach: technicznym (inżynierskim) – w dyscyplinie Informatyka oraz ekonomicznym (czytaj więcej)

Raport Polskiej Komisji Akredytacyjnej

UWAGA! WAŻNE! Wielki sukces WSEI! Bardzo dobre oceny w raporcie z oceny programowej Zespołu Ekspertów Polskiej Komisji Akredytacyjnej!

Z ogromną satysfakcją informujemy, że Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie otrzymała bardzo dobrą ocenę Zespołu Ekspertów Polskiej Komisji Akredytacyjnej, który przeprowadził w uczelni wizytację w dniach 12-15 lipca 2013r.

WSEI otrzymało ocenę wyróżniającą w obszarze "Koncepcja rozwoju kierunków" oraz ocenę "b. dobry" w pozostałych 7 obszarach.

UWAGA! WAŻNE! KRAKOWSKIE FORUM UCZELNI NIEPUBLICZNYCH

Mając na uwadze miejsce i rolę uczelni niepublicznych w środowisku akademickim Krakowa, a także potrzebę współpracy pomiędzy tymi uczelniami oraz otoczeniem instytucjonalnym i gospodarczym, powołuje się forum konsultacyjne pod nazwą „Krakowskie Forum Uczelni Niepublicznych”.

Założycielami Forum są najdłużej funkcjonujące uczelnie w Krakowie reprezentujące trzy różne segmenty w strukturze szkolnictwa wyższego: poziom studiów doktoranckich – Akademia Krakowska (rok założenia 2000), poziom studiów magisterskich – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości (rok założenia 1995), poziom studiów licencjackich i inżynierskich – Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie (rok założenia 2000).

Dlaczego WSEI?
Rektor dr Stanisław Kowalski

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie jest uczelnią, która kształci praktycznie, co znajduje coraz większe uznanie pracodawców zatrudniających jej absolwentów. Odzwierciedleniem tej opinii jest wysoka pozycja naszej uczelni w kolejnych rankingach prowadzonych przez tygodnik "Wprost" na najbardziej cenione przez przedsiębiorców uczelnie niepubliczne w Polsce. Nasi absolwenci szybko zyskują sobie szacunek pracodawców, ponieważ mają nie tylko wiedzę ale i konkretne umiejętności. Coraz częściej firmy, z którymi współpracuje uczelnia proszą o polecenie kolejnej grupy absolwentów, gdyż są zadowolone z poprzednich rekrutacji. To dla nas olbrzymi zaszczyt ale i nobilitacja, gdyż zdanie pracodawców zawsze było dla nas kluczowym wskaźnikiem jakości kształcenia.
Zatem Drogi Kandydacie, jeżeli chcesz zdobyć konkretne kwalifikacje i pracę przyjdź do nas, jeżeli zaś interesują Cię studia ogólnoteoretyczne wybierz inną uczelnię.
Jeżeli zdecydujesz się studiować u nas przygotowaliśmy dla Ciebie nowy pakiet możliwych do zdobycia kwalifikacji praktycznych: szeroki wachlarz certyfikatów Microsoft, pracę przy realnych projektach produkcyjnych i wdrożeniowych z zakresu informatyki, controllingu i rachunkowości, warsztaty w firmie symulacyjnej, a dla ambitnych pomoc przy założeniu własnej firmy.

Jestem przekonany, że tego nie zaoferuje Ci żadna inna uczelnia w Małopolsce. Serdecznie zapraszam.

Rektor dr Stanisław Kowalski