Najlepsza uczelnia w Małopolsce
w rankingu pracodawców WPROST
Studia nawet w 1,5 roku
Kompetencje potwierdzone certyfikatami
Akademia technologii Microsoft
Kształcimy praktycznie

Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza

OPIS SPECJALNOŚCI

Absolwenci tej specjalności nabywają niezbędne kompetencje do wykonywania zawodu audytora wewnętrznego w sektorze prywatnym oraz publicznym. Uczestnictwo w zajęciach na specjalności pomoże studentom zrozumieć  zasady i podstawy działania audytu wewnętrznego. Umożliwi im również poznanie podstaw prawnych i zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej.

Studenci nabywają praktyczne umiejętności z zakresu przygotowywania i wykorzystywania informacji ekonomicznych na potrzeby analizy finansowej, stosowania różnych instrumentów rachunkowości zarządczej, zarządzania kosztami i wynikami oraz audytu wewnętrznego. Nabyte na specjalności kompetencje i umiejętności pozwalają na szybkie i łatwe przejście z etapu studiowania do etapu pracy zawodowej.

Dominującą formą zajęć są ćwiczenia i warsztaty typu case studies,  w ramach których studenci samodzielnie rozwiązują konkretne przypadki w obszarze audytu wewnętrznego, rewizji ksiąg rachunkowych, zaprojektowania i wdrożenia systemu kontroli zarządczej.

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ

Studiując na tej specjalności  dowiesz się i zrozumiesz jak działa współczesny system audytu i kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych, jak również w jednostkach komercyjnych o charakterze produkcyjnym, usługowym czy handlowym.

Dowiesz się:

 • jak funkcjonuje współczesna kontrola zarządcza,
 • jakie zadania realizuje audyt wewnętrzny,
 • jak przeprowadzana jest analiza ryzyka,
 • jak powinna być zorganizowania komórka audytu
 • jakie są wymagania i oczekiwania względem audytora wewnętrznego oraz osób pracujących w działach kontrolnych.

Przedmioty specjalnościowe zawierają praktyczne informacje, które będę każdorazowo dostosowywane do zmieniających się przepisów i standardów w zakresie krajowym.

NAJWAŻNIEJSZE PRZEDMIOTY I TECHNOLOGIE

 • Audyt wewnętrzny
 • Rachunkowość finansowa
 • Kontrola zarządcza
 • Analiza sprawozdań finansowych
 • Rewizja finansowa
 • Analiza ryzyka

REKOMENDOWANE PRZEDMIOTY DO WYBORU

 • Analiza ryzyka
 • Budżetowanie w małej firmie
 • Controling personalny
 • Dobór pracowników i formy ich zatrudnienia
 • Dokumentacja kadrowa i płacowa
 • Finanse publiczne
 • Komputerowe systemy finansowo-księgowe – warsztaty praktyczne
 • Komputerowe modelowanie ewidencji i rachunku kosztów
 • Krajowe i międzynarodowe standardy kontroli zarządczej
 • Obsługa systemów kadrowo – płacowych
 • Prawo pracy
 • Projekty i fundusze UE – warsztaty praktyczne
 • Rachunkowość budżetowa
 • Rachunkowość małej firmy
 • Rachunkowość podatkowa i optymalizacje podatkowe
 • Rachunkowość w systemie informacyjnym zarządzania
 • Rewizja finansowa
 • Sprawozdawczość finansowa wg MSSF i UOR
 • Systemy wynagrodzeń i koszty pracy
 • Uproszczone formy ewidencji działalności gospodarczej

Na specjalności realizowane są wybrane moduły z programu: Nowoczesne Zarządzanie Biznesem (NZB) realizowanego z inicjatywy Związku Banków Polskich.

Pobierz pełną listę przedmiotów w pdf

TWOJA ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

W planach studiów przewidziano realizację przedmiotów  kształcenia podstawowego i kierunkowego (m. in.  podstawy zarządzania, podstawy ekonomii, finanse, podstawy prawa, rachunkowość finansowa, zarządzanie finansami przedsiębiorstw) oraz kształcenia specjalnościowego – przygotowującego absolwenta do wykonywania konkretnego zawodu. Przedmioty realizowane na pierwszym roku (wspólnym dla wszystkich specjalności), pomogą Ci podjąć decyzję, w którym kierunku warto się kształcić we współczesnych warunkach gospodarczych. Specjalność wybierana jest już pod koniec pierwszego roku studiów, a realizowana od trzeciego semestru.

STANOWISKA, NA JAKICH ZNAJDZIESZ PRACĘ

Absolwent specjalności jest przygotowany do zawodu audytora, jak również kontrolera wewnętrznego w firmach oraz instytucjach publicznych. Może więc podejmować pracę w:

 • firmach audytorskich,
 • działach finansowo-księgowych,
 • urzędach skarbowych,
 • izbach biegłych rewidentów.

Jest także przygotowany do podjęcia starań o uzyskanie uprawnień audytora wewnętrznego.

Absolwent tej specjalności może również kontynuować naukę we WSEI na studiach podyplomowych „Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza”, które dają uprawnienia do wykonywania zawodu audytora wewnętrznego w sektorze finansów publicznych.

CZESNE

Pierwszy rok studiów:  2000 zł/semestr (lub 420 zł płatne w pięciu ratach)

Drugi i trzeci rok studiów: 2100 zł/semestr (lub 440 zł płatne w pięciu ratach)

Cena obejmuje:

 • 1 voucher semestralnie na egzamin Microsoft (MOS lub MTA) – wartość rynkowa pakietu 1300 zł
 • Udział w warsztatach praktycznych prowadzonych przez specjalistów z firm partnerskich WSEI

Partner kierunku studiów Finanse i Rachunkowość