Kompetencje potwierdzone certyfikatami
Studia nawet w 1,5 roku
Akademia technologii Microsoft
Kształcimy praktycznie

Biuro Karier i Współpracy Zagranicznej

Witajcie na stronie Biura Karier
i Współpracy Zagranicznej!

Biuro Karier pomaga w planowaniu ścieżki zawodowej poprzez prowadzenie warsztatów i szkoleń, jak i również konsultacji indywidualnych przygotowujących do rozmów rekrutacyjnych. Prowadzimy również badanie losów zawodowych absolwentów w celu dostosowania programu kształcenia do potrzeb rynku pracy.

→ Przejdź do zakładki Biura Karier

Biuro Współpracy Zagranicznej zajmuje się koordynacją programów wymiany międzynarodowej czyli Erasmus oraz Erasmus+. Odpowiadamy również za opiekę nad zagranicznymi studentami oraz odpowiadamy na pytania związane z rekrutacją cudzoziemców na studia w WSEI.

Kontakt:

Dagmara Kobiela

Dziekanat, II p.
tel. 12 431-18-90 w. 128
dkobiela@wsei.edu.pl

→ Przejdź do zakładki Biura Współpracy Zagranicznej