Najlepsza uczelnia w Małopolsce
w rankingu pracodawców WPROST
Studia nawet w 1,5 roku
Kompetencje potwierdzone certyfikatami
Akademia technologii Microsoft
Kształcimy praktycznie

Controlling i finanse przedsiębiorstw

OPIS SPECJALNOŚCI

Studenci tej specjalności zdobywają wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie controllingu i finansów przedsiębiorstw. Szczególny nacisk jest kładziony na rozwiązywanie praktycznych problemów, z jakimi stykają się osoby odpowiedzialne za sferę controllingu i finansów przedsiębiorstw.

Wykorzystanie narzędzi rachunkowości zarządczej i wiedzy z zakresu rachunkowości będzie stanowiło ważne źródło kompetencji absolwenta.

Przedmioty specjalnościowe zawierają praktyczne informacje, które będą każdorazowo dostosowywane do zmieniających się przepisów i standardów, zarówno w zakresie krajowym, jak i międzynarodowym. Szczególne miejsce w procesie nauczania mają aktywne formy zajęć, w szczególności ćwiczenia realizowane metodami case studies,  konwersatoria, seminaria, laboratoria komputerowe, warsztaty realizowane przez praktyków.

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ

Studiując na tej specjalności dowiesz się i zrozumiesz jak działa współczesny system controllingu i finansów przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych i handlowych.  Dowiesz się:

 • o narzędziach controllingu operacyjnego i strategicznego
 • jak ustalać progi rentowności dla różnych rodzajów działalności
 • jak wyliczyć punkty krytyczna dla kosztów i przychodów
 • jak sporządzić budżety stałe i elastyczne
 • jak dokonywana jest atestacja danych ekonomicznych i podatkowych
 • jakie mechanizmy kontrolne istnieją w powyższy zakresach.

Jako absolwent tej specjalności nabędziesz niezbędne kompetencje i umiejętności w zakresie wdrażania controllingu w przedsiębiorstwie, sporządzania analiz finansowych i biznes planów, opracowywania strategii finansowych, bankowej obsługi przedsiębiorstwa oraz zapoznasz się z rozwiązaniami dotyczącymi budżetowania, narzędziami wykorzystywanymi w controllingu operacyjnym i strategicznym, jako elementami stanowiącymi składowe procesu zarządzania organizacjami.

NAJWAŻNIEJSZE PRZEDMIOTY I TECHNOLOGIE

 • Controlling finansowy w przedsiębiorstw
 • Rachunkowość finansowa
 • Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów
 • Audyt wewnętrzny
 • Rewizja finansowa
 • Rachunkowość podatkowa i optymalizacje podatkowe
 • Obsługa systemów finansowo – księgowych

REKOMENDOWANE PRZEDMIOTY DO WYBORU

 • Analiza ryzyka
 • Budżetowanie w małej firmie
 • Controling personalny
 • Dobór pracowników i formy ich zatrudnienia
 • Dokumentacja kadrowa i płacowa
 • Finanse publiczne
 • Komputerowe systemy finansowo-księgowe – warsztaty praktyczne
 • Komputerowe modelowanie ewidencji i rachunku kosztów
 • Krajowe i międzynarodowe standardy kontroli zarządczej
 • Obsługa systemów kadrowo – płacowych
 • Prawo pracy
 • Projekty i fundusze UE – warsztaty praktyczne
 • Rachunkowość budżetowa
 • Rachunkowość małej firmy
 • Rachunkowość podatkowa i optymalizacje podatkowe
 • Rachunkowość w systemie informacyjnym zarządzania
 • Rewizja finansowa
 • Sprawozdawczość finansowa wg MSSF i UOR
 • Systemy wynagrodzeń i koszty pracy
 • Uproszczone formy ewidencji działalności gospodarczej

Na specjalności realizowane są wybrane moduły z programu: Nowoczesne Zarządzanie Biznesem (NZB) realizowanego z inicjatywy Związku Banków Polskich.

Pobierz pełną listę przedmiotów w pdf

TWOJA ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

W planach studiów przewidziano realizację przedmiotów  kształcenia podstawowego i kierunkowego  (m. in.  podstawy zarządzania, podstawy ekonomii, finanse, podstawy prawa, rachunkowość finansowa, zarządzanie finansami przedsiębiorstw, analiza finansowa) oraz kształcenia specjalnościowego, które przygotuje Cię  do wykonywania konkretnego zawodu.

Przedmioty realizowane na pierwszym roku (wspólnym dla wszystkich specjalności), pomogą podjąć Ci decyzję, w którym kierunku warto się kształcić we współczesnych warunkach gospodarczych.

Specjalność wybierana jest już pod koniec pierwszego roku studiów i realizowana jest od trzeciego semestru.

STANOWISKA, NA JAKICH ZNAJDZIESZ PRACĘ

Jako absolwent tej specjalności będziesz szczególnie  predysponowany/a do pracy w działach finansów, controllingu, analiz i rachunkowości zarządczej. Znajomość zagadnień finansów i nowoczesnych metod zarządzania i controllingu pomoże Ci znaleźć zatrudnienie w firmach konsultingowych oraz w organizacjach sfery usług finansowych – bankach, firmach ubezpieczeniowych, biurach maklerskich, funduszach inwestycyjnych. Będziesz również przygotowany/a do prowadzenia własnej działalności inwestycyjnej w sferze finansów, np. w ramach giełdy papierów wartościowych, funduszy inwestycyjnych, jak również  jednostek z sektora komercyjnego, publicznego oraz sektora non-profit, a także w wyspecjalizowanych w tym obszarze firmach, które obecnie zapewniają wiele miejsc pracy.

Możesz podejmować pracę na takich stanowiskach, jak:

 • specjalista i analityk w dziale controllingu,
 • audytor procesów finansowych,
 • wdrożeniowiec systemu controllingu finansista

 CZESNE

Pierwszy rok studiów:  2000 zł/semestr (lub 420 zł płatne w pięciu ratach)

Drugi i trzeci rok studiów: 2100 zł/semestr (lub 440 zł płatne w pięciu ratach)

Cena obejmuje:

 • 1 voucher semestralnie na egzamin Microsoft (MOS lub MTA) – wartość rynkowa pakietu 1300 zł
 • Udział w warsztatach praktycznych prowadzonych przez specjalistów z firm partnerskich WSEI

Partner kierunku studiów Finanse i Rachunkowość