Kompetencje potwierdzone certyfikatami
Studia nawet w 1,5 roku
Akademia technologii Microsoft
Kształcimy praktycznie

CONTROLLING i BUDŻETOWANIE W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Rekrutacja na semestr jesienny od 4 maja 2016 roku.

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW

Słuchacze tego kierunku studiów zdobędą praktyczne umiejętności w zakresie projektowania i stosowania nowoczesnych instrumentów controllingu i budżetowania w przedsiębiorstwach. Po ukończeniu studiów absolwent będzie posiadał kompetencje do efektywnego zarządzania zasobami organizacji oraz do racjonalnego kierowania polityką budżetową.

 

ATUTY STUDIÓW

 • Przewaga zajęć o charakterze praktycznym – warsztaty prowadzone w oparciu o studia przypadków.
 • Zajęcia prowadzone są przez wybitnych specjalistów – praktyków.
 • Elastyczny program studiów oraz formy zajęć dostosowane do indywidualnych zainteresowań i potrzeb słuchaczy.
 • Zajęcia prowadzone w małych grupach, umożliwiających słuchaczom efektywną komunikację w zespołach projektowych.
 • Dodatkowe konsultacje i mentoring ze strony prowadzących zajęcia.

 

ADRESACI STUDIÓW

Studiami zainteresowane będą osoby, które chcą udoskonalić, skonfrontować i uaktualnić swoją wiedzę w zakresie controllingu i budżetowania. Studiami będą również zainteresowane osoby, które chcą zdobyć poszukiwane na rynku pracy kwalifikacje i zdynamizować swoją karierę zawodową.

Studia adresowane są przede wszystkim do

 • analityków finansowych,
 • pracowników działów kontrolingu,
 • dyrektorów finansowych,
 • głównych księgowych,
 • menedżerów marketingu,
 • osób prowadzących własną działalność gospodarczą,
 • osób, które pragną zdobyć nowe, poszukiwane na rynku pracy kwalifikacje.

Słuchaczem studiów podyplomowych może zostać każda osoba z wykształceniem wyższym (licencjackim, inżynierskim lub magisterskim).

ORGANIZACJA STUDIÓW

Program studiów dwusemestralnych obejmuje 162 godziny dydaktyczne.

Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów, które obejmują komponenty:  teoretyczny oraz praktyczny.

Liczba punktów ECTS – 43.

Studia organizowane są w trybie niestacjonarnym: weekendowym  (sobota i niedziela 9:00-17:00), jeden zjazd w miesiącu, w wyjątkowych sytuacjach – maksymalnie 2 zjazdy w miesiącu.

TERMINY ZJAZDÓW W SEMESTRZE JESIENNY, 2016*

semestr zimowy I
14-15.X.2016; 29.X.2016;
04-05.XI.2016, 19.XI.2016;
02-03.XII.2016, 17.XII.2016;
13-14.I.2017, 28.I.2017;
03-04.II.2017.

semestr letni II

24-25.II.2017;
03-04.III.2017, 18.III.2017;
07-08.IV.2017, 22.IV.2017;
06.V.2017, 19-20.V.2017;
10.VI.2017, 23-24.VI.2017

*Uwaga, podane daty to terminy zjazdów na studiach dyplomowych. Zjazdy są planowane w miarę możliwości raz w miesiącu. Podane daty mogą ulec zmianie.

 

 

PROGRAM STUDIÓW

LP.

PRZEDMIOTY

ECTS

GODZINY ZAJĘCIOWE

FORMA ZALICZENIA

1 Controlling zarządczy i raportowy w przedsiębiorstwie 5 18 Z/O
2 Projektowanie systemu budżetowania 5 18 Z/O
3 Informatyczne narzędzia wspomagania controllingu i budżetowania 5 18 Z/O
4 Rachunkowość zarządcza z MS Excel 5 18 Z/O
5 Analiza sprawozdań finansowych z MS Excel 5 18 Z/O
6 Analiza opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych z MS Excel 5 18 Z/O
7 Systemy motywacji i premiowania w controllingu 2 9 Z/O
8 Projektowanie controllingu strategicznego (Balanced Scorecard) 2 9 Z/O
9 Podstawy Power BI w MS Excel 5 18 Z/O
10 Metody prognozowania zjawisk ekonomicznych 2 9 Z/O
11 Controlling wartości 2 9 Z/O
43 162

* Z/O – zaliczenie z oceną

 

WYBRANI WYKŁADOWCY

 

J. Nesterak

Janusz Nesterak, dr hab. – KIEROWNIK MERYTORYCZNY

Specjalizuje się we wdrażaniu procesów biznesowych, opartych na controllingu oraz systemów informatycznych klasy Business Intelligence, wspomagających controlling w obszarze hurtowni danych, budżetowania i wielowymiarowej analizy danych. Wieloletni trener szkoleń biznesowych. Posiada bogate doświadczenie praktyczne, jest współautorem wielu ekspertyz ekonomiczno-finansowych, wycen firm i studiów wykonalności projektów inwestycyjnych. Szkolenia prowadzi w formie warsztatu, stawiając na praktyczny aspekt przekazywanej wiedzy. Jest aktywnym uczestnikiem życia gospodarczego oraz doradcą zarządów firm w obszarze zarządzania i finansów.

 lukasz gębala

Łukasz Gębala, MBA, Wiceprezes Zarządu, Tauron Wydobycie S. A.

Absolwent Wydziału Zarządzania i Marketingu Uniwersytetu Ekonomicznego Krakowie. Uzyskał również tytuł Executive MBA Stockholm University School of Business / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Doświadczony specjalista w zakresie budżetowania i controllingu, oceny opłacalności projektów inwestycyjnych oraz audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa. Karierę zawodową rozpoczynał w branży informatycznej, w Comarch S.A. gdzie latach 2003 – 2007 kierował projektami wdrożeń systemów ERP i Business Intelligence. W kolejnych latach pracował jako szef Działu Controllingu w firmie Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o., gdzie opracował i wdrożył system controllingu. Posiada doświadczenie w zarządzaniu finansami w dużych firmach. Od 2009 kierował Działem Controllingu w Grupie Kapitałowej Kopalnia Soli Wieliczka.

Rekrutacja

Dzięki Krajowemu Funduszowi Szkoleniowemu (KSF) pracodawca może otrzymać nawet do 100% dofinansowania na studia podyplomowe dla swoich pracowników. 100% dofinansowania otrzymają pracownicy mikroprzedsiębiorstw, pozostali mogą liczyć na 80% dofinansowanie.

Sprawdź jak najszybciej na stronach Urzędu Pracy, któremu podlega obszar działalności Twojego pracodawcy.

 

OPŁATY

 • Wpisowe – 350 zł (przy rejestracji na studia, płatne na konto bankowe WSEI)
 • Czesne  za 2 semestry – 3 700 zł (płatne na konto bankowe WSEI)

Możliwa płatność

 • 2 raty x 1 850 zł (najpóźniej na jeden dzień przed rozpoczęciem zajęć w danym semestrze)
 • 10 rat x 370 zł (najpóźniej do dnia 10 każdego kolejnego miesiąca, od momentu rozpoczęcia studiów, włączając tzw. miesiące wakacyjne)

Dodatkowe ulgi w czesnym

 • Członkowie Klubu Absolwenta WSEI, pracownicy WSEI, jak również osoby podejmujące równocześnie drugą specjalność studiów podyplomowych – 30% ulga w czesnym.
 • Absolwenci WSEI studiów podyplomowych – 20% ulga w czesnym.
 • Słuchacze studiów podyplomowych, będący w I stopniu pokrewieństwa (małżonkowie, rodzice i dzieci, rodzeństwo) – 10% ulga w czesnym.

Oferta specjalna dla firm finansujących studia swoim pracownikom

 • Wpisowe 350 zł / os.
 • Cena studiów 3 700zł / os.
 • W przypadku finansowania studiów dla 2 osób 3 500zł / os.
 • W przypadku finansowania studiów dla 3-9 osób 3 300 zł / os.
 • W przypadku finansowania studiów dla ponad 10 osób 3 000 zł / os.

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

 1. Podanie na studia
 2. Kwestionariusz osobowy kandydata
 3. Umowa o kształcenie r.a. 2015-2016 (2 egzemplarze)*
 4. Oświadczenie – zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 5. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z kserokopią odpisu
 6. Kserokopia dowodu osobistego
 7. Dwa zdjęcia legitymacyjne
 8. Dowód wpłaty wpisowego (np. potwierdzenie przelewu). Wpłaty należy dokonać na numer konta:
  37 1240 4533 1111 0010 4184 1849
  Bank Pekao S.A. Oddział w Krakowie, ul. Pijarska 1.
  Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie,
  31-150 Kraków, ul. Św. Filipa 17,
  tytułem: wpisowe nazwa specjalności, imię i nazwisko

* Uwaga! Należy się zapoznać z obecnie obowiązującym zarządzeniem Kanclerza w sprawie wysokości i zasad wnoszenia opłat za studia podyplomowe w Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki w Krakowie.

Kontakt