Najlepsza uczelnia w Małopolsce
w rankingu pracodawców WPROST
Studia nawet w 1,5 roku
Kompetencje potwierdzone certyfikatami
Akademia technologii Microsoft
Kształcimy praktycznie

Działalność Samorządu

W uczelni działa Samorząd Studencki. Od początku istnienia samorządu czynnie uczestniczymy w życiu szkoły. Zakres naszej działalności jest na tyle szeroki, że każdy ze studentów może znaleźć odpowiednie pole dla realizacji swoich zainteresowań, a także pomoc w rozwiązywaniu różnorakich, trudnych problemów bytowych lub naukowych. Głównymi kierunkami działalności samorządu są: imprezy sportowe i kulturalne, akcje charytatywne i społeczne, redagowanie magazynu studenckiego „Smart”, studenckie konferencje i koła naukowe, sprawy organizacyjne i bytowe, animowanie życia towarzyskiego, udział w targach edukacyjnych. Organizowane są również różnorakie warsztaty umożliwiające doskonalenie wiedzy i umiejętności oraz rozszerzanie zainteresowań, wykraczających poza ramy planów i programów studiów (warsztaty dziennikarskie, fotograficzne, treningi interpersonalne). Mamy na koncie wyjazdy do Zakopanego, Warszawy i Zawoi, a coroczne wyjazdy narciarskie są już stałym punktem programu.

Osoby zaangażowane w działania Samorządu zdobywają więc kompetencje pożądane przez pracodawców, takie jak pewność siebie, umiejętność pracy w zespole, kreatywność, dobra organizacja pracy, komunikatywność, orientacja na cele itp. Do naszych szeregów zapraszamy wszystkich aktywnych studentów.

Zobacz:

Samorząd uczestniczy również czynnie w życiu wszystkich krakowskich studentów poprzez przynależność do Porozumienia Samorządów Studenckich Uczelni Krakowa, a także bierze udział w pracach Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej Polskiej.

Do najciekawszych inicjatyw podjętych i zrealizowanych przez samorząd należały m.in.:

• warsztaty i konkursy fotograficzne zakończone wystawą nagrodzonych prac

• organizacja akcji charytatywnych (dwie edycje projektu Nie Bądź Łosiem Podziel Się Grosiem – zbiórki zabawek i pieniędzy dla podopiecznych domów dziecka w Polsce, zbiórka pieniędzy dla dzieci z Republiki Środkowej Afryki, coroczne akcje honorowego krwiodawstwa oraz Pola Nadziei – wsparcie dla Hospicjum św. Łazarza w Krakowie)

• organizacja Juwenaliów, Kulturaliów i innych imprez okazjonalnych

• zimowe wyjazdy szkoleniowo-integracyjne do Zawoi (obejmujące zajęcia sportowe oraz warsztaty z zakresu rozwoju osobistego)

• spotkania z wybitnymi postaciami świata biznesu i kultury (m.in. z Ewą Drzyzgą, Dorotą Wellman, Robertem Górskim)

• zawody sportowe (m.in. międzyuczelniany turniej siatkówki, coroczny obóz narciarski, kursy tańca, kursy samoobrony, klub wspinaczkowy)

Kontakt z nami:

Samorząd Studencki WSEI samorzad@wsei.edu.pl

ul. Św. Filipa 17, III p.

 

Maksymilian Prusak – Przewodniczący

Filip Opyd – Zastępca Przewodniczącego

Karin Asatryan – Zastępca Przewodniczącego

 

Mariusz Hombek

Marek Stasiowski

Jakub Woźniak

Tatiana Korostashova

Patrycja Laskowska

Daria Brylova

Magdalena Wąsek

Anna Strzelecka

Tomasz Warzeszak

Damian Tomczyk

Klaudia Bała

Natalia Uchwat

Balbina Kawczyńska

Natalia Czopik