Najlepsza uczelnia w Małopolsce
w rankingu pracodawców WPROST
Studia nawet w 1,5 roku
Kompetencje potwierdzone certyfikatami
Akademia technologii Microsoft
Kształcimy praktycznie

ECDL – Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

ECDL dla studentów WSEI

Egzaminy ECDL muszą odbywać się w Certyfikowanych Laboratoriach ECDL. Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki posiada w tym momencie dwie takie pracownie (PK5 na ul. Filipa 17 oraz W6 na ul. Wrocławskiej 8a).
Studenci naszej uczelni mają też możliwość uzyskania certyfikatów zaawansowanych ECDL-A z 4 obszarów technologii informatycznej (edycja tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafika menedżerska i prezentacyjna).

Więcej o ECDL: http://ecdl.wsei.edu.pl

Egzaminatorzy ECDL na WSEI:
mgr inż. Mariusz Szymczyk
dr  Krzysztof Molenda 
mgr inż. Ryszard Brzegowy

Dlaczego warto…?

Posiadanie Certyfikatu Umiejętności Komputerowych zwiększa możliwości znalezienia zatrudnienia wśród osób szukających pracy po raz pierwszy, powracających do pracy po dłuższej przerwie, poszukujących pracy w innych krajach europejskich.
Zdane egzaminy ECDL potwierdzają posiadanie umiejętności potrzebnych zarówno
w pracy zawodowej, jak i w życiu codziennym każdego obywatela Europy.
Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych jest jednolity w całej Europie
i zachowuje swoją ważność bezterminowo.

 

"Posługiwanie się komputerem, korzystanie z zasobów Internetu staje się dziś codziennością w wielu dziedzinach życia naszego społeczeństwa. Dlatego warto zadbać o swoją edukację z zakresu zastosowań informatyki oraz
o udokumentowanie zdobytych umiejętności.

Takim sposobem potwierdzenia kwalifikacji komputerowych jest uzyskanie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych – ECDL
(ang. European Computer Driving Licence) – certyfikatu potwierdzającego nasze umiejętności w następujących obszarach: podstawy technik informatycznych, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafika menedżerska i prezentacyjna, usługi w sieciach informatycznych…
"
Tekst pochodzi z artykułu w magazynie "Smart"