Najlepsza uczelnia w Małopolsce
w rankingu pracodawców WPROST
Studia nawet w 1,5 roku
Kompetencje potwierdzone certyfikatami
Akademia technologii Microsoft
Kształcimy praktycznie

Erasmus dla pracowników uczelni

Przypominamy pracownikom administracji oraz pracownikom dydaktycznym o możliwości wyjazdu szkoleniowego (STT) w ramach Erasmusa. Wyjazd taki musi się odbyć do końca września i trwać minimum tydzień.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Biurem Karier i Współpracy z Zagranicą począwszy od 22 sierpnia.

Jako punkt docelowy możecie wybrać Państwo jedną z uczelni partnerskich:

 Osoby zainteresowane proszę o złożenie w BKiWZ następujących dokumentów:

– indywidualny program szkolenia dla pracowników akademickich oraz administracyjnych, POBIERZ
– życiorys (curriculum vitae) sporządzony w języku angielskim lub niemieckim,
– list motywacyjny sporządzony w języku angielskim lub niemieckim oraz wstępny plan wizyty,
– aktualne zaświadczenie o prowadzonych w szkole zajęciach, zajmowanych stanowiskach podpisane przez przełożonego,
– ewentualne certyfikaty potwierdzające znajomość języka angielskiego lub niemieckiego.