Najlepsza uczelnia w Małopolsce
w rankingu pracodawców WPROST
Studia nawet w 1,5 roku
Kompetencje potwierdzone certyfikatami
Akademia technologii Microsoft
Kształcimy praktycznie

Instrukcje obsługi kont studentów

Instrukcja obsługi kont studentów

 1. Login postaci imię.nazwisko@microsoft.wsei.edu.pl oraz otrzymane domyślne hasło służy do logowania się w systemach WSEI:
  1. W pracowniach komputerowych do komputerów
  2. W pracowniach komputerowych do maszyny wirtualnej – Windows 10 Lab
  3. W Office 365
  4. W Microsoft IT Academy. Wymaga pierwszej rejestracji z linku “Sign in for first time” w otrzymanej wiadomości email w Office 365.
  5. W DreamSpark
 2. Domyślne hasło jest postaci: @iNLiczba (bez przerw) gdzie:
  1. @ – znak „małpy”
  2. i – mała pierwsza litera imienia
  3. N – duża pierwsza litera nazwiska
  4. Liczba – ostatnie 5 cyfr numeru PESEL
 3. Awaryjnie, gdy nie można się zalogować na własne konto jest udostępnione konto Student z hasłem: Start123!
 4. Zaleca się zmianę domyślnego hasła. Hasło można zmienić na każdym stanowisku komputerowym w pracowniach oraz pod adresem https://passreset.wsei.edu.pl/

Instrukcja obsługi maszyn wirtualnych

 1. Po zalogowaniu na komputerze w pracowni na pulpicie są 4 skróty z niebieską ikoną VMware Workstation:
  1. Windows 10 Lab – do uruchamiania głównej maszyny zawierającej środowisko do zajęć informatycznych.
  2. MASM – do uruchamiania środowiska z assembler MASM i Windows XP.
  3. Windows 10 Czysty – przygotowany dla potrzeb wykładowców – uruchamiany według ich wskazań.
  4. VMware Workstation – program do uruchamiania maszyn oraz zmieniania ich parametrów.
 2. Sposób logowania do maszyn wirtualnych:
  1. Windows 10 Lab – logujemy się loginem z systemu WSEI (imię.nazwisko@microsoft.wsei.edu.pl). W przypadku pojawienia się komunikatu o utworzenia PIN do konta firmowego najlepiej anulować ten proces poprzez kliknięcie utwórz a następnie „X” i później „na razie pomiń”.
  2. MASM – tutaj następuje autologowanie na konto z prawami administracyjnymi do działania kompilatora.
  3. Windows 10 Czysty – konto student z takim samym hasłem posiada prawa administracyjne.
 3. W przypadku problemu z uruchomieniem maszyny, jej awarii lub braku plików należy podmienić jej pliki – najlepiej cały katalog znajdujący się w lokalizacji „C:\Maszyny\Nazwa_Maszyny” i zastąpić wersją pierwotną z lokalizacji „D:\Maszyny\Nazwa_Maszyny”.
 4. Podczas uruchamiania maszyny zwłaszcza, gdy została skopiowana pierwotna wersja może pojawić się komunikat, iż zawartość plików została zmieniona – należy wybrać wtedy „I copied it”.
 5. Wszystkie dane, które chcemy zapisać jak np. pliki projektów synchronizujemy ze swoim kontem w Office 365(domyślny login) poprzez usługę OneDrive dla firm. Przy pierwszej synchronizacji należy uruchomić Office 365 w przeglądarce i następnie wybrać kafelek z OneDrive oraz przycisk synchronizuj. Po tej czynności w eksploratorze Windows będzie widoczna opcja OneDrive dla Firm gdzie będzie można kopiować pliki. Druga możliwość to podpięcie pendrive. Wszystkie dane lokalne będą usuwane zarówno z maszyn wirtualnych jak z komputerów bazowych.

Instrukcja OneDrive

 1. W ramach pakietu Office 365 studenci mogą korzystać z usługi OneDrive dla Firm.
 2. Jak we wszystkich usługach korzystamy z konta imię.nazwisko@microsfot.wsei.edu.pl
 3. Aby pierwszy raz skonfigurować synchronizację na danym komputerze/maszynie wirtualnej należy postępować według kroków:
  1. Logujemy się do Office 365(https://login.microsoftonline.com/)
  2. Wybieramy:

onedrive-instr1

W efekcie w Eksplorator Windows otrzymamy skrót do One Drive dla Firm(nie jest tożsamy ze zwykłym OneDrive!) – można kopiować pliki bez udziału przeglądarki.