Kompetencje potwierdzone certyfikatami
Studia nawet w 1,5 roku
Akademia technologii Microsoft
Kształcimy praktycznie

INSTYTUT KSZTAŁCENIA MENEDŻERSKIEGO

 

Instytutu Kształcenia Menedżerskiego jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną, koordynującą całokształt ustawicznego kształcenia menedżerskiego w Uczelni. Najważniejszą formą tego kształcenia są studia podyplomowe, oraz projekty szkoleniowe i kursy praktyczne, adresowane do przedsiębiorców, kadry zarządzającej, pracowników różnych działów przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych.

Na studia podyplomowe zapraszamy zarówno osoby, które pragną poszerzyć i uaktualnić swoją wiedzę, jak i zdobyć nowe umiejętności.  Studia podyplomowe stwarzają również możliwość przekwalifikowania się tym osobom, które pomimo wyższego wykształcenia mają trudności ze znalezieniem pracy w wyuczonym zawodzie. Często motywacją do podjęcia dodatkowej edukacji jest możliwość uzyskania/zmiany pracy, zdobycie nowych lub doskonalenie już posiadanych kompetencji zawodowych, zwiększenie pewności zatrudnienia, zmiana zawodu, możliwość awansu, wymóg pracodawcy, ale także rozwijanie własnych zainteresowań.

W ramach organizowanych studiów podyplomowych i kursów, kładziemy szczególny nacisk na praktyczność zajęć, przydatność umiejętności oraz aktualność wiedzy. Oferta programowa oparta jest o nowoczesne standardy edukacyjne, nakierowane głównie na kształcenie praktyczne, odpowiadające aktualnym i perspektywicznym potrzeb rynku pracy. Projektując proces kształcenia, kierujemy się przede wszystkim sugestiami przedsiębiorstw, z którymi ściśle współpracujemy przy tworzeniu oferty studiów, a także badaniami i analizami rynku pracy, prowadzonymi  przez Wojewódzki Urząd Pracy,  Biuro Karier WSEI  w Krakowie oraz opiniami Rady Przedsiębiorców Uczelni.