Najlepsza uczelnia w Małopolsce
w rankingu pracodawców WPROST
Studia nawet w 1,5 roku
Kompetencje potwierdzone certyfikatami
Akademia technologii Microsoft
Kształcimy praktycznie

Studenckie Koła Naukowe

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie aktywnie uczestniczy w rozwoju zainteresowań zawodowych i pasji naukowych studentów. Od wielu lat w Uczelni funkcjonują koła naukowe, w których studenci mogą zgłębiać wiedzę oraz nabywać nowe doświadczenia, tak ważne w dzisiejszych czasach i cenione przez przyszłych pracodawców.

Członkowie kół koncentrują się m. in. na prowadzeniu badań naukowych, wymianie związanych z tym doświadczeń, a także dbają o pogłębianie wiedzy z interesującej ich dziedziny.

Problematyka badawcza podejmowana przez koła jest dość zróżnicowana i najczęściej dotyczy zagadnień i problemów związanych z programem kształcenia na określonym kierunku i specjalności. Efektami swojej pracy członkowie kół dzielą się z szerszą społecznością studentów, nie tylko WSEI, organizując ogólnopolskie konferencje, seminaria naukowe i wykłady otwarte.

Aktualnie prowadzone jest koło naukowe: „WSEI.NET”

Fanpage koła: https://www.facebook.com/wsei.net

Grupa studencka koła: https://www.facebook.com/groups/955671477833816

wraz ze swoją sekcją dla uczniów szkół średnich – „Junior WSEI.NET”

Fanpage sekcji: https://www.facebook.com/juniorwsei.net

Grupa uczniowska sekcji: https://www.facebook.com/groups/1783738761867505

Opiekę nad kołem sprawuje Zakład Informatyki i Metod Ilościowych

 

Rejestr Studenckich Kół Naukowych WSEI w Krakowie

Ważne informacje:

Osoby zainteresowane pracą w kołach naukowych lub posiadające pomysły na stworzenie nowego koła – zapraszamy do współpracy!!!