Najlepsza uczelnia w Małopolsce
w rankingu pracodawców WPROST
Studia nawet w 1,5 roku
Kompetencje potwierdzone certyfikatami
Akademia technologii Microsoft
Kształcimy praktycznie

Opłaty za studia w roku akademickim 2017/2018

Czesne za studia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym w roku akademickim 2017/2018

OPŁATA REJESTRACYJNA

Opłata rejestracyjna: 100 PLN płacisz tylko raz!!!

KIERUNEK STUDIÓW czesne wnoszone w ratach semestralnych 1 rata na semestr czesne wnoszone w 5 ratach  w semestrze
ZARZĄDZANIE
Specjalności:
Marketing w sieci Pierwszy rok  2000 zł
Kolejne lata    2300 zł
430 zł
500 zł
Pozostałe specjalności Pierwszy rok  2000 zł
Kolejne lata    2100 zł
430 zł
450 zł
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
(każda specjalność)
Pierwszy rok  2000 zł
Kolejne lata    2100 zł
420 zł
440 zł
INFORMATYKA I EKONOMETRIA*
Specjalności:
         Informatyka biznesowa Pierwszy rok  2500 zł
Kolejne lata   2500 zł
530 zł
530 zł
         Business Intelligence Pierwszy rok 2500 zł
Kolejne lata  3000 zł
530 zł
630 zł
         Projektowanie aplikacji mobilnych i webowych Pierwszy rok 2500 zł
Kolejne lata  3000 zł
530 zł
630 zł
         Administrowanie sieciami komputerowymi Pierwszy rok 2500 zł
Kolejne lata  3000 zł
530 zł
630 zł
         Projektowanie i produkcja gier komputerowych Pierwszy rok 2500 zł
Kolejne lata  3000 zł
530 zł
630 zł

Ulgi w czesnym

 1. Program Wysokie Loty. WSEI zgodnie ze swoją strategią buduje grupy liderskie na wszystkich kierunkach.  Do programu kwalifikują się osoby, które zdawały maturę rozszerzoną z jakiegokolwiek przedmiotu i otrzymały na niej przynajmniej 70%. Ulga dotyczy tylko studiów dziennych i wynosi 100%.
 2. Studentom i absolwentom innych kierunków (specjalności) studiów podejmującym naukę na WSEI na dodatkowym kierunku lub specjalności przysługuje ulga w czesnym w wysokości:
  a) studenci i absolwenci WSEI – 40%
  b) studenci i absolwenci innych uczelni – 20%
  Warunkiem otrzymania zniżki jest złożenie w dziekanacie udokumentowanego wniosku. Ulga naliczana jest przez cały okres studiów.
 3. Studentom  będącym w pierwszym stopniu pokrewieństwa  (małżonkowie, rodzeństwo, rodzice i dzieci) przysługuje ulga w czesnym – 10% w jednym semestrze studiów, w którym zostało to pokrewieństwo przez studenta zgłoszone.
 4. W wyjątkowych przypadkach uzasadnionych szczególnymi i udokumentowanymi okolicznościami losowymi (np. klęski żywiołowe), kanclerz może na wniosek studenta, zwolnić go okresowo z części lub całości czesnego. Zwolnienie takie może być zastosowane również w stosunku do studentów skierowanych przez uczelnię na praktyki i studia zagraniczne lub wykonujących ważne zadania w organach samorządu studenckiego.
 5. Jeżeli studentowi przysługuje więcej niż jedna ulga – wówczas może on skorzystać tylko z jednej w danym semestrze studiów.

 

Opłaty za studia należy wnosić na indywidualne konta studentów. Numery kont dostępne w Dziale Finansowym.

*Miło nam poinformować, że Informatyka i Ekonometria to kolejny kierunek na WSEI, który został przekształcony zgodnie z modelem praktycznym (zgodnie z Ustawą  o Szkolnictwie Wyższym z dn. 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym. T.j. Dz.U.z 2012 r.)

W związku z tym program każdej specjalności opracowany został na nowo w taki sposób, aby zapewnić absolwentom maksimum umiejętności praktycznych (zobacz opis kierunku) Kształcenie studentów według nowych programów ruszyło w roku akademickim 2016/2017. Z tej okazji proponujemy wysokie, atrakcyjne rabaty.

 

Dodatkowe informacje

 1. Czesne to nie tylko opłata za studia, ale też szereg dodatkowych korzyści! Jakie? Sprawdź klikając na stronę wybranej przez Ciebie specjalności.
 2. Na naszej uczelni studia są płatne, ale trwają tylko 6 semestrów (studia inżynierskie 7), gwarantujemy przy tym wysoką jakość zajęć, liczne warsztaty praktyczne, staże w firmach partnerskich i praktyki zagraniczne.
 3.  Czesne na studiach jest inwestycją w realne przygotowanie do wejścia na rynek pracy. WSEI robi to skutecznie i z sukcesami dlatego polecają nas pracodawcy (WSEI – najlepszą uczelnią w Małopolsce w ocenie pracodawców –  ranking WPROST 2014/2015)