Kompetencje potwierdzone certyfikatami
Studia nawet w 1,5 roku
Akademia technologii Microsoft
Kształcimy praktycznie

Praca w WSEI

Wszystkich, którzy są zainteresowani podjęciem współpracy z Wyższą Szkołą Ekonomii i Informatyki w Krakowie zapraszamy do nadsyłania ofert.

Oferty pracy powinny zawierać:

* list motywacyjny
* cv
* zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacyjnych

Należy je nadsyłać na adres: ofertypracy@wsei.edu.pl

Skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Aktualnie poszukiwani są do prowadzenia zajęć dydaktycznych (zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej):

  1. Profesor z zakresu Informatyki i Metod Ilościowych. Podstawowym wymogiem jest posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w dyscyplinie z zakresu nauk technicznych lub ekonomicznych w zakresie informatyki, ekonometrii lub statystyki. Prosimy o nadsyłanie aplikacji na adres mailowy: ofertypracy@wsei.edu.pl
  2. Doktor z  zakresu Zarządzania. Podstawowym wymogiem jest dyplom doktorski z zakresu nauk o Zarządzaniu. Prosimy o nadsyłanie aplikacji na adres mailowy ofertypracy@wsei.edu.pl
  3. Dr inż. lub mgr inż. z zakresu Informatyki. Podstawowym wymogiem jest ukończenie studiów lub dyplom doktorski z zakresu informatyki, telekomunikacji lub automatyki. Prosimy o nadsyłanie aplikacji na adres mailowy ofertypracy@wsei.edu.pl
  4. Lektor języka angielskiego. Podstawowym wymogiem jest posiadanie stopnia magistra filologii angielskiej. Prosimy o nadsyłanie aplikacji na adres mailowy ofertypracy@wsei.edu.pl