01-kadr-350px-rozmycie
Najlepsza uczelnia w Małopolsce
w rankingu pracodawców WPROST
02-kadr-350px-rozmycie
Studia nawet w 1,5 roku
03-kadr-350px-rozmycie
Kompetencje potwierdzone certyfikatami
04-kadr-350px-rozmycie
Akademia technologii Microsoft
05-kadr-350px-rozmycie
Kształcimy praktycznie
specjalnosc-gry

Program Wysokie Loty

Program Wysokie Loty z WSEI

Któż nie chciałby wznieść się i latać?

 

Jeśli

 • na tegorocznej (lub w ciągu ostatnich 3 lat) zdobyłeś/aś na maturze 70% przynajmniej z jednego przedmiotu
 • stawiasz na rozwój i świadome budowanie swojej przyszłej kariery zawodowej
 • chcesz studiować za darmo, ale na najwyższym poziomie i pod opieką mentora
 • a przy tym cenisz sobie nieszablonowość i pasję…..

ten Program jest właśnie dla Ciebie!

Dołącz do najlepszych i lataj z nami wysoko:)

CO ZYSKUJESZ PRZYSTĘPUJĄC DO PROGRAMU ”WYSOKIE LOTY”

 1. Bezpłatne studia stacjonarne na dowolnym kierunku.
 2. Pakiet bezpłatnych szkoleń i warsztatów zakończonych uzyskaniem dodatkowych certyfikatów.
 3. Nieodpłatne vouchery na egzaminy Microsoftu. Pomyślne zdanie egzaminu kończy się uzyskaniem międzynarodowych, prestiżowych certyfikatów.
 4. Udział w wielu wartościowych wydarzeniach i konferencjach naukowych oraz biznesowych.
 5. Indywidualną opiekę mentora – przedstawiciela Rady Przedsiębiorców WSEI przez cały okres studiów.
 6. Opiekę uczelnianego Biura Karier – profesjonalne doradztwo zawodowe, opracowanie Twojej indywidualnej ścieżki kariery, wsparcie coachingowe.
 7. Gwarancję interesujących, atrakcyjnych staży w renomowanych firmach.
 8. Pierwszeństwo w dostępie do wyjazdów, szkoleń i praktyk międzynarodowych.
 9. Na koniec: profesjonalne portfolio absolwenta zawierające opis dokonań, certyfikaty ukończenia kursów i szkoleń, staży.

Regulamin programu Wysokie Loty

& 1 Organizator

 1. Organizatorem i realizatorem Programu „Wysokie Loty”, zwanego dalej „Programem” jest Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie oraz Rada Przedsiębiorców WSEI. Siedziba Organizatorów mieści się w Krakowie przy ul. Św. Filipa 17
 2. Celem realizacji Programu jest wspieranie najzdolniejszych maturzystów poprzez zapewnienie im bezpłatnej edukacji na wybranym kierunku studiów stacjonarnych, objęcie opieką mentorską Rady Przedsiębiorców WSEI oraz profesjonalne przygotowanie do wejścia na rynek pracy.

& 2 Organizacja Programu

 1. Program jest adresowany do maturzystów z roczników 2014-2016.
 2. Udział w programie jest dobrowolny i bezpłatny.
 3. Nabór do programu rozpoczyna się z dniem 1 lipca 2016r. i jest realizowany w dwóch edycjach:
  edycja I: 1 lipca – 30 lipca 2016
  edycja II: 1 września – 30 września 2016
 4. Liczba beneficjentów Programu jest ograniczona do 30 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń oraz spełnienie wymogów Programu.
 5. Warunki przystąpienia do Programu:
  • akceptacja regulaminu konkursu,
  • złożenie prawidłowo wypełnionej karty zgłoszeniowej wraz z kopią świadectwa maturalnego,
  • zgoda uczestnika na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Warunki wejścia do Programu:
  • Uzyskanie na egzaminie maturalnym (opcja rozszerzona) wyniku 70%  przynajmniej z jednego przedmiotu, poświadczone świadectwem maturalnym
  • Pozytywnie oceniona rozmowa z przedstawicielami Rady Przedsiębiorców WSEI
 7. Warunki dalszego uczestnictwa w Programie:
  • Uzyskanie odpowiedniej (ustalonej corocznie przez kanclerza) średniej ocen w każdym kolejnym semestrze studiów
  • Systematyczna nauka potwierdzona uzyskiwanymi w wyznaczonych terminach zaliczeniami i egzaminami.
  • Współpraca z działem promocji uczelni w zakresie promocji i dokumentacji
  • Aktywne uczestnictwo w życiu szkoły i w społeczności akademickiej WSEI.
 8. Rezygnacja lub skreślenie z uczestnictwa w Programie:
  • Beneficjent ma prawo zrezygnować z uczestnictwa w Programie, zgłaszając ten fakt władzom uczelni po każdym zakończonym semestrze.
  • W sytuacji, gdy student nie uzyska wymaganej średniej – automatycznie traci status uczestnika Programu i związane z nim przywileje. Jednakże, gdy  w kolejnym semestrze uzyska wymaganą średnią – może ponownie powrócić do udziału w Programie.

3 & POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin Programu jest udostępniony na stronie internetowej www.wsei.edu.pl
 2. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Programu lub jego zawieszenia z przyczyn organizacyjnych.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu Programu.
 4. Wszelkie spory i sprawy nieuregulowane w regulaminie rozstrzyga Organizator.

KROK PO KROKU – JAK ZGŁOSIĆ SIĘ DO PROGRAMU „WYSOKIE LOTY”

 1. Przeczytaj Regulamin i pakiet korzyści wynikających z uczestnictwa w Programie.
 2. Wypełnij Kartę Zgłoszeniową, wydrukuj i podpisz
 3. Dołącz do Karty Zgłoszeniowej – kopię Świadectwa Maturalnego
 4. Kartę wraz z kopią świadectwa złóż w naszym punkcie rekrutacyjnym lub prześlij pocztą na adres: Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie, ul. św Filipa 17, 31-150 Kraków, do  dnia 25 czerwca  – 1. edycja lub do dnia 15 września – 2 edycja. Dokumenty możesz również wysłać mailem na adres rekrutacja@wsei.edu.pl , a w późniejszym czasie donieść oryginały. Prosimy o dopisek Program Wysokie Loty.
 5. Oczekuj na maila, w którym potwierdzimy otrzymanie dokumentów oraz zaprosimy Cię na spotkanie z Radą Przedsiębiorców WSEI.
 6. Przygotuj się na rozmowę z Radą Przedsiębiorców. Postaraj się efektownie i ciekawie zaprezentować. Tam poznasz i wybierzesz swojego Mentora, który będzie Ci służył radą i wsparciem przez cały okres studiów.
 7. Następny krok – to już formalności. Przygotujemy dla Ciebie stosowne dokumenty, potwierdzenie zwolnienia z opłat oraz certyfikat uczestnictwa w Programie Wysokie Loty.
 8. Witamy na pokładzie! Polecimy naprawdę wysoko:)