Najlepsza uczelnia w Małopolsce
w rankingu pracodawców WPROST
Studia nawet w 1,5 roku
Kompetencje potwierdzone certyfikatami
Akademia technologii Microsoft
Kształcimy praktycznie

Psychologia w biznesie – profil praktyczny 2017

OPIS SPECJALNOŚCI

Studenci tej specjalności zdobywają wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie opracowywania i wdrażania systemów motywacyjnych, negocjowania i rozwiązywania konfliktów, skutecznej reklamy i pracy z klientem.  Poznają psychologiczne mechanizmy zachowań  indywidualnych i społecznych przydatne w środowisku biznesowym. W trakcie studiów nabędą umiejętności wpływania na motywację i zaangażowanie do pracy oraz pogłębią rozumienie inteligencji emocjonalnej oraz takich zjawisk psychologicznych jak stres, kryzys motywacji i wypalenie zawodowe. Zdobędą wiedzę jak wykorzystać psychologiczną wiedzę w negocjacjachreklamierozmowie selekcyjnej, do wywierania wpływu i obrony przed manipulacją. Atutem studiów jest ich praktyczność. Prowadzi je wyspecjalizowana kadra dydaktyczna oraz praktycy. Większość zajęć ma charakter warsztatów, konwersatoriów i analizy case studies. Program nauczania zbudowany został w drodze konsultacji z pracodawcami i odpowiada ich potrzebom.

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ

Studiując na tej specjalności:

 • posiądziesz wiedzę z zakresu psychologicznych aspektów sprzedaży, psychologicznej charakterystyki konsumenta, mechanizmów wpływu społecznego i perswazji,
 • poznasz kluczowe pojęcia dotyczące potrzeb, procesów poznawczych i emocjonalnych konsumenta,
 • poznasz zasady komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz metody wywierania wpływu,
 • będziesz umiał zastosować techniki wpływu społecznego używane w działaniach marketingowych,
 • będziesz umiał wykorzystywać mechanizmy wywierania wpływu, w tym do skutecznych negocjacji i mediacji,
 • nauczysz się jak skutecznie kierować zespołem.

NAJWAŻNIEJSZE PRZEDMIOTY

 • Psychologia sprzedaży
 • Coaching
 • Zaawansowana psychologia menadżerska
 • Narzędzia psychologiczne w zarządzaniu ludźmi
 • Zarządzanie zmianą w organizacji
 • Komunikacja w zespole projektowym
 • Trening interpersonalny – warsztaty

REKOMENDOWANE PRZEDMIOTY DO WYBORU

 • Skuteczne przywództwo
 • Trening asertywności
 • Zarządzanie relacjami z klientem
 • Strategie i techniki sprzedaży
 • Przedsiębiorczość i innowacje – warsztaty kompetencji menedżerskiej
 • Autoprezentacja i efektywność osobista
 • Komunikacja społeczna, negocjacje i mediacje
 • Psychologiczne aspekty marketingu
POBIERZ PEŁNĄ LISTĘ PRZEDMIOTÓW W PDF

TWOJA ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

W planach studiów przewidziano realizację przedmiotów kształcenia podstawowego i kierunkowego, które zapewnią wiedzę dotyczącą zarządzania i pomogą zrozumieć prawa rządzące rynkiem (takie jak m.in.: podstawy zarządzania, podstawy ekonomii, finanse, podstawy prawa). Ten etap pozwoli Ci podjąć decyzję, w którym kierunku się dalej kształcić.

Następnie realizujesz kształcenie specjalistyczne, które przygotuje Cię do wykonywania konkretnego zawodu.

STANOWISKA, NA JAKICH ZNAJDZIESZ PRACĘ

Absolwenci tej specjalności mogą podejmować pracę w przedsiębiorstwach, instytucjach publicznych,  firmach konsultingowych, agencjach reklamy i PR, m.in. w charakterze:

 • negocjatorów,
 • menedżerów ds. komunikacji i organizacji,
 • specjalistów ds. zarządzania personelem,
 • specjalistów ds. sprzedaży
 • specjalistów ds. reklamy i reklamą.

CZESNE

Pierwszy rok studiów:  2000 zł/semestr (lub 420 zł płatne w pięciu ratach)

Drugi i trzeci rok studiów: 2100 zł/semestr (440 zł płatne w pięciu ratach)

Cena obejmuje:

 • 1 voucher semestralnie na egzamin Microsoft (MOS lub MTA) – wartość rynkowa pakietu 1300 zł
 • Udział w warsztatach praktycznych prowadzonych przez specjalistów z firm partnerskich WSEI

Partner kierunku studiów Zarządzanie