Najlepsza uczelnia w Małopolsce
w rankingu pracodawców WPROST
Studia nawet w 1,5 roku
Kompetencje potwierdzone certyfikatami
Akademia technologii Microsoft
Kształcimy praktycznie

Punkt Rekrutacyjno-Informacyjny

Informujemy i doradzamy!

Punkt Rekrutacyjno-Informacyjny znajduje się w Strefie Coworkingu uczelni przy ul. św. Filipa 17 (obok bramy wjazdowej).

W tym miejscu uzyskasz wszechstronne informacje  dotyczące zasad, kierunków i form prowadzonych studiów, a także pomożemy  Ci w wielu ważnych kwestiach związanych z podjęciem nauki. W tym celu dyżury w Punkcie Rekrutacyjno-Informacyjnym pełnią pracownicy naukowo-dydaktyczni sprawujący funkcję  opiekunów studentów,  specjalista ds. finansowych, dziekan,  pracownicy administracyjni – doradcy studentów i studenci.

Zapraszamy codziennie!

poniedziałek 8:00 –16:00
wtorek 8:00 –16:00
środa 8:00 –18:00
czwartek 8:00 –16:00
piątek 8:00 –16:00
sobota 8:00 –14:00

mgr Anna Sośniak -Prodziekan ds. studenckich Dyżury: wtorek 12.00-16.00
dr inż. Zbigniew Handzel - Dziekan Dyżury: środa 11:00-12:00

dr Gabriela Malik - Prodziekan ds. Jakości kształcenia (w sprawie kierunku Zarządzanie) Dyżury: środa 12:00-13:00

mgr inż. Ryszard Brzegowy – Pracownik dydaktyczno-naukowy (w sprawie kierunku Informatyka i ekonometria) Dyżury: środa 12.00 - 14.00

mgr Dagmara Kobiela - Dyrektor Biura Karier i Współpracy Międzynarodowej
mgr Agnieszka Jaśkiewicz - dyżury: wtorek  8.00 – 14.00, środa 8.00 - 16.00

mgr Dagmara Kobiela - Dyrektor Biura Karier i Współpracy Międzynarodowej Dyżury: wtorek  8.00 – 14.00,  środa 8.00 - 16.00

Oprócz tego, w zależności od zainteresowań, możesz skorzystać z informacji i porad udzielanych przez wszystkich pracowników i władze uczelni w ramach ich dyżurów i konsultacji.

ul. Św. Filipa 17, 31-150 Kraków
tutaj jesteśmy
tel. 12-431-18-90 wew. 110, 128
e-mail: rekrutacja@wsei.edu.pl