01-kadr-350px-rozmycie
Najlepsza uczelnia w Małopolsce
w rankingu pracodawców WPROST
02-kadr-350px-rozmycie
Studia nawet w 1,5 roku
03-kadr-350px-rozmycie
Kompetencje potwierdzone certyfikatami
04-kadr-350px-rozmycie
Akademia technologii Microsoft
05-kadr-350px-rozmycie
Kształcimy praktycznie
specjalnosc-gry

Punkt Rekrutacyjno-Informacyjny

Informujemy i doradzamy!

Punkt Rekrutacyjno-Informacyjny znajduje się w Strefie Coworkingu uczelni przy ul. św. Filipa 17 (obok bramy wjazdowej).

Zapraszamy:

poniedziałek 8:00-16:00
wtorek  8:00-16:00
środa 8:00-18:00
czwartek  8:00-16:00
piątek 9:00-18:00
sobota 8:00-16:00

W tym miejscu uzyskasz wszechstronne informacje  dotyczące zasad, kierunków i form prowadzonych studiów, a także pomożemy  Ci w wielu ważnych kwestiach związanych z podjęciem nauki. W tym celu dyżury w Punkcie Rekrutacyjno-Informacyjnym pełnią pracownicy naukowo-dydaktyczni sprawujący funkcję  opiekunów studentów,  specjalista ds. finansowych, dziekan,  pracownicy administracyjni – doradcy studentów i studenci.

W jaki sposób sfinansować studia, poprzez stypendia, system ulg  i indywidualnych terminów płatności?
mgr Anna Sośniak -Prodziekan ds. studenckich
Dyżury: wtorek 12.00-16.00

W przygotowaniu elastycznego  planu studiów uwzględniającego wybór specjalności zawodowej,  indywidualne  terminy i formy odbywania zajęć, uzyskiwania zaliczeń i zdawania egzaminów.
dr inż. Zbigniew Handzel – Dziekan
Dyżury: środa 11:00-12:00

dr Gabriela Malik – Prodziekan ds. Jakości kształcenia (w sprawie kierunku Zarządzanie)
Dyżury: środa 12:00-13:00

mgr inż. Ryszard Brzegowy – Pracownik dydaktyczno-naukowy (w sprawie kierunku Informatyka i ekonometria)
Dyżury: środa 12.00 – 14.00

Jak zaplanować odpowiednio do Twoich obowiązków, obycie praktyki zawodowej lub uzyskać zaliczenie tej praktyki w oparciu o pracę zawodową? Pomoc w znalezieniu miejsca praktyki i pracy.
mgr Dagmara Kobiela – Dyrektor Biura Karier i Współpracy Międzynarodowej

mgr Agnieszka Jaśkiewicz
Dyżury: wtorek  8.00 – 14.00,  środa 8.00 – 16.00

Jak możesz włączyć się w różne formy aktywności studenckiej – kulturalne, sportowe, dziennikarskie, charytatywne, naukowe itp. organizowane przez Samorząd Studentów?
Samorząd Studencki
Dyżury: piątek  10.00-11.00

Studenci
Dyżury: wtorek  14.00-15.00, środa 14.00-15.00

Jak skorzystać z oferowanych przez uczelnię możliwości odbywania praktyk i studiów zagranicznych?
mgr Dagmara Kobiela – Dyrektor Biura Karier i Współpracy Międzynarodowej
Dyżury: wtorek  8.00 – 14.00,  środa 8.00 – 16.00

Jak skorzystać z oferowanych przez uczelnię możliwości i form nadrabiania zaległości związanych z przerwą lub brakiem postępów w nauce?
mgr Anna Sośniak -Prodziekan ds. studenckich
Dyżury: środa 12:00-13:00

Oprócz tego, w zależności od zainteresowań, możesz skorzystać z informacji i porad udzielanych przez wszystkich pracowników i władze uczelni w ramach ich dyżurów i konsultacji.

ul. Św. Filipa 17, 31-150 Kraków
tutaj jesteśmy
tel. 12-431-18-90 wew. 110, 128
e-mail: rekrutacja@wsei.edu.pl
gg 6969774