Najlepsza uczelnia w Małopolsce
w rankingu pracodawców WPROST
Studia nawet w 1,5 roku
Kompetencje potwierdzone certyfikatami
Akademia technologii Microsoft
Kształcimy praktycznie

Rachunkowość w praktyce firmy i instytucji

OPIS SPECJALNOŚCI

Studenci tej specjalności zdobywają unikalną wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie szczegółowo rozumianego systemu rachunkowości. Absolwenci tej specjalności nabędą niezbędne kompetencje i umiejętności w zakresie rachunkowości spółek, jednoosobowej działalności gospodarczej, jednostek sektora finansów publicznych oraz tzw. trzeciego sektora w kontekście krajowym i międzynarodowym. Studenci poznają zarówno techniczne aspekty prowadzenia ksiąg rachunkowych (dokumentacje, dekretacje, księgowania, kontrole itd.), a także sporządzania sprawozdawczości zgodnej z ustawą o rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.

Wykorzystanie narzędzi rachunkowości zarządczej oraz rachunkowości podatkowej (w tym narzędzi optymalizacji podatkowych) będą stanowić ważny filar wiedzy i kompetencji absolwenta.

Szczególny nacisk jest kładziony na rozwiązywanie praktycznych problemów z jakimi stykają się współcześni księgowi w kontekście krajowym oraz międzynarodowym. Szczególnie miejsce w procesie nauczania będą miały  aktywne formy zajęć, a w szczególności ćwiczenia realizowane metodami case studies,  konwersatoria, seminaria, laboratoria komputerowe, warsztaty realizowane przez praktyków.

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ

Studiując na tej specjalności możesz się dowiedzieć i zrozumieć jak działa współczesny system rachunkowości, zarówno w kontekście krajowym, jak i międzynarodowym.

Dowiesz się:

 • o istnieniu dualizmu prawa bilansowego i jego konsekwencjach
 • jak zakłada się różne formy działalności gospodarczej od jednoosobowej działalności gospodarczej aż po spółki kapitałowe
 • jak prowadzi się ewidencję księgową w sposób uproszczony (karta podatkowa, ryczałt ewidencjonowany, podatkowa księga przychodów i rozchodów) oraz pełną księgowość
 • jak przygotować sprawozdawczość finansową zgodnie z MSSF
 • czy istnieją mechanizmy kontrolne w powyższych zakresach.

Przedmioty specjalnościowe zawierają praktyczne informacje, które będą każdorazowo dostosowywane do zmieniających się przepisów i standardów, zarówno w zakresie krajowym, jak i międzynarodowym.

NAJWAŻNIEJSZE PRZEDMIOTY I TECHNOLOGIE

 • Rachunkowość finansowa
 • Sprawozdawczość finansowa wg MSSF i UOR
 • Uproszczone formy ewidencji działalności gospodarczej
 • Rachunkowość zarządcza
 • Rachunkowość budżetowa
 • Audyt wewnętrzny i rewizja gospodarcza
 • Rachunkowość podatkowa i optymalizacje podatkowe
 • Obsługa systemów finansowo – księgowych

REKOMENDOWANE PRZEDMIOTY DO WYBORU

 • Analiza ryzyka
 • Budżetowanie w małej firmie
 • Controling personalny
 • Dobór pracowników i formy ich zatrudnienia
 • Dokumentacja kadrowa i płacowa
 • Finanse publiczne
 • Komputerowe systemy finansowo-księgowe – warsztaty praktyczne
 • Komputerowe modelowanie ewidencji i rachunku kosztów
 • Krajowe i międzynarodowe standardy kontroli zarządczej
 • Obsługa systemów kadrowo – płacowych
 • Prawo pracy
 • Projekty i fundusze UE – warsztaty praktyczne
 • Rachunkowość małej firmy
 • Rachunkowość podatkowa i optymalizacje podatkowe
 • Rachunkowość w systemie informacyjnym zarządzania
 • Rewizja finansowa
 • Sprawozdawczość finansowa wg MSSF i UOR
 • Systemy wynagrodzeń i koszty pracy

Na specjalności realizowane są wybrane moduły z programu: Nowoczesne Zarządzanie Biznesem (NZB) realizowanego z inicjatywy Związku Banków Polskich.

Pobierz pełną listę przedmiotów w pdf

TWOJA ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

W planach studiów przewidziano realizację przedmiotów kształcenia podstawowego i kierunkowego  (m. in.: podstawy zarządzania, podstawy ekonomii, finanse, podstawy prawa), rachunkowość finansowa, zarządzanie finansami przedsiębiorstw, analiza finansowa, rynki finansowe) oraz kształcenia specjalnościowego – przygotowującego absolwenta do wykonywania konkretnego zawodu.

Przedmioty realizowane na pierwszym roku (wspólnym dla wszystkich specjalności), pomogą podjąć decyzję, w którym kierunku warto się kształcić we współczesnych warunkach gospodarczych. Specjalność wybierana jest już pod koniec pierwszego roku studiów i realizowana od trzeciego semestru.

STANOWISKA, NA JAKICH ZNAJDZIESZ PRACĘ

Absolwenci tej specjalności są przygotowani do pracy w działach finansowo – księgowych, jednostek z sektora komercyjnego, publicznego oraz sektora non-profit, jak również w wyspecjalizowanych w tym obszarze firmach. Mogą zajmować takie stanowiska, jak:

 • asystenta księgowego,
 • księgowego,
 • głównego księgowego,
 • głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych,
 • księgowego jednostki międzynarodowej,
 • analityka finansowego.

Wiedza i umiejętności absolwentów będzie mogła być szczególnie przydatna do objęcia stanowisk operacyjnych i kierowniczych w zakresie finansów, ale równocześnie pozwoli na prowadzenie i rozliczanie własnej działalności gospodarczej z wykorzystaniem wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości, w kontekście krajowym i międzynarodowym.

REKOMENDACJE

pawel-siwekNiewątpliwie to studia na WSEI na specjalności  „Rachunkowość w praktyce firm i instytucji”  pomogły mi zdobyć pracę na stanowisku Found Accountant w firmie  State Street

Paweł Siwek, absolwent WSEI

 

CZESNE

Pierwszy rok studiów:  2000 zł/semestr (lub 420 zł płatne w pięciu ratach)

Drugi i trzeci rok studiów: 2100 zł/semestr (440 zł płatne w pięciu ratach)

Cena obejmuje:

 • 1 voucher semestralnie na egzamin Microsoft (MOS lub MTA) – wartość rynkowa pakietu 1300 zł
 • Udział w warsztatach praktycznych prowadzonych przez specjalistów z firm partnerskich WSEI

Partner kierunku studiów Finanse i Rachunkowość