01-kadr-350px-rozmycie
Najlepsza uczelnia w Małopolsce
w rankingu pracodawców WPROST
02-kadr-350px-rozmycie
Studia nawet w 1,5 roku
03-kadr-350px-rozmycie
Kompetencje potwierdzone certyfikatami
04-kadr-350px-rozmycie
Akademia technologii Microsoft
05-kadr-350px-rozmycie
Kształcimy praktycznie
specjalnosc-gry

RACHUNKOWOŚĆ PRAKTYCZNA Z ELEMENTAMI KADR I PŁAC
Studia Podyplomowe

STUDIA PODYPLOMOWE

RACHUNKOWOŚĆ PRAKTYCZNA Z ELEMENTAMI KADR I PŁAC

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW

Program kształcenia obejmuje kluczową wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości, poszerzone o zagadnienia związane z księgowością i dokumentację kadrowo-płacową. Absolwenci studium uzyskują niezbędne kompetencje do prowadzenia ksiąg rachunkowych, sporządzania sprawozdań i ich analiz finansowych w podstawowym zakresie. Studia przygotowują słuchacza do prowadzenia rozliczeń publiczno-prawnych związanych z płacami i narzutami na wynagrodzenia.

Kierownik merytoryczny: prof. nadzw. dr hab. Artur Hołda, CICA.

ATUTY STUDIÓW

 • Przewaga zajęć o charakterze praktycznym – warsztaty prowadzone w  oparciu o konkretne przypadki sytuacyjne oraz analizę aktów prawnych.
 • Zajęcia prowadzone są przez wybitnych specjalistów – praktyków.
 • Elastyczny program studiów oraz formy zajęć dostosowane do indywidualnych zainteresowań i potrzeb słuchaczy.
 • Zajęcia prowadzone w małych grupach, umożliwiających słuchaczom efektywną komunikację w zespołach projektowych.
 • Dodatkowe konsultacje i mentoring ze strony prowadzących zajęcia.
 • W ramach tzw. „zajęć do wyboru” istnieje możliwość dostosowania programu do zamówienia danej grupy słuchaczy z zakresu rachunkowości, kadr i płac oraz  dostosowania tego programu do grup słuchaczy o różnym poziomie przygotowania.

ADRESACI STUDIÓW

Studia adresowane są do osób, które pragną nabyć lub poszerzyć swoją wiedzę z zakresu rachunkowości, księgowości i problematyki kadrowo-płacowej. Studiami zainteresowane będą osoby, które pracują w pionach finansowo-księgowych (w tym zajmujące się problematyką kadrowo-płacową) oraz absolwenci innych kierunków studiów I i II stopnia pragnący zdobyć nowe bardziej przydatne na rynku pracy kwalifikacje.

Ramowy PROGRAM KSZTAŁCENIA

 • Podstawy rachunkowości
 • Rachunkowość finansowa i podatkowa
 • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)
 • Rachunkowość zarządcza, rachunek kosztów
 • Analiza sprawozdań finansowych
 • Rewizja gospodarcza (finansowa)
 • Prawo gospodarcze i podatkowe / Prawo pracy – do wyboru
 • Konsultacje
 • Zasady wynagradzania i koszty pracy
 • Dokumentacja kadrowo-płacowa
 • Obliczanie wynagrodzeń i narzutów na wynagrodzenia
 • Rozliczenia publiczno-prawne związane z zatrudnieniem (podatek, ZUS i inne)
 • Moduł do wyboru (Obsługa programu finansowo-księgowego „OPTIMA” lub kadrowo-płacowego „PŁATNIK”)
 • Seminarium dyplomowe (projekt dyplomowy)

ORGANIZACJA STUDIÓW

Program studiów podyplomowych dwu-semestralnych obejmuje 180 godziny zajęć dydaktycznych.
Zajęcia prowadzone są w trybie weekendowym dwudniowym – sobota i niedziela.
W harmonogramie zaplanowano 14 zjazdów  w okresie od października 2016 do czerwca 2017:
7 zjazdów na semestr akademicki (sobota 08:30-17:00 i niedziela 8:30-15:20).
Cena za studia obejmuje materiały dydaktyczne, napoje i suche przekąski w trakcie zjazdów.

Terminy zjazdów w roku akademickim 2016/2017:

semestr zimowy I semestr letni II
29 -30.X.2016;
05-06.XI.2016, 19 -20.XI.2016;
17-18.XII.2016;
14-15.I.2017, 28-29.I.2017;
4-5.II.2017*
 04-05.III.2017, 18-19.III.2017;
08-09.IV.2017, 22-23.IV.2017;
20-21.V.2017;
10-11.VI.2017, 24-25.VI.2017*.

* zjazdy rezerwowe na wypadek nagłej konieczności przeniesienia zajęć

 

Organizacja dnia:

SOBOTA      NIEDZIELA
08:30 – 09:15
09:15 – 10:00
przerwa – 10 minut
10:10 – 10:55
10:55 – 11:40
przerwa – 30min
menu: kawa, herbata, woda, sok, herbatniki, paluszki
12:10 – 12:55
12:55 – 13:40
przerwa – 10 minut
13:50 – 14:35
14:35 – 15:20
przerwa – 10 minut
15:30 – 16:15
16:15 – 17:00
08:30 – 09:15
09:15 – 10:00
przerwa – 10 minut
10:10 – 10:55
10:55 – 11:40
przerwa – 30min
menu: kawa, herbata, woda, sok, herbatniki, paluszki
12:10 – 12:55
12:55 – 13:40
przerwa – 10 minut
13:50 – 14:35
14:35 – 15:20

OPŁATY
Wpisowe – 350 zł
Czesne  za 2 semestry – 2.800 zł

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

 1. Podanie na studia RPzEKiP
 2. Kwestionariusz osobowy kandydata
 3. Umowa-o-kształcenie-r.a.-2016-2017(2 egzemplarze)
 4. Dane do wystawienia faktury za studia podyplomowe
 5. OSWIADCZENIE-2016– zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 6. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z kserokopią odpisu
 7. Kserokopia dowodu osobistego
 8. Dwa zdjęcia legitymacyjne
 9. Dowód wpłaty wpisowego (np. potwierdzenie przelewu). Wpłaty należy dokonać na numer konta:
  37 1240 4533 1111 0010 4184 1849
  Bank Pekao S.A. Oddział w Krakowie, ul. Pijarska 1.
  Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie
  31-150 Kraków, ul. Św. Filipa 17
  tytułem: wpisowe nazwa specjalności, imię i nazwisko

Osoby zainteresowane studiami podyplomowymi zapraszamy do siedziby uczelni przy ul. św. Filipa 17 do Punktu Rekrutacyjnego (Biblioteka) lub Instytutu Kształcenia Menedżerskiego (II piętro) , bądź przesłanie dokumentów rekrutacyjnych pocztą.

Kontakt

Zawisza lic. Joanna Zawisza
Zastępca Dyrektora
Instytutu Kształcenia Menedżerskiego
tel: 12 431-18-90 wew. 123
kom: 503-055-901
e-mail: jzawisza@wsei.edu.pl studiapodyplomowe@wsei.edu.pl