01-kadr-350px-rozmycie
Najlepsza uczelnia w Małopolsce
w rankingu pracodawców WPROST
02-kadr-350px-rozmycie
Studia nawet w 1,5 roku
03-kadr-350px-rozmycie
Kompetencje potwierdzone certyfikatami
04-kadr-350px-rozmycie
Akademia technologii Microsoft
05-kadr-350px-rozmycie
Kształcimy praktycznie

Reklama i Public Relations

           „Moja opinia jest jak najbardziej pozytywna. Organizacja studiów jest świetna, wykładowcy są bardzo kompetentni. Dużym plusem są dostarczane materiały, które pozwalają w trakcie zajęć skupić się na treści, a nie na notowaniu. Cena jest bardzo konkurencyjna, warunki studiowania są świetne”. Dorota Pindel,  Absolwentka.

           „Cenię szczególnie wiedzę przekazywaną przez wykładowców-praktyków oraz sposób komunikowania się ze studentami (informacja mailowa)”. Małgorzata Kaleta, Absolwentka.

         „Jestem zadowolona ze studiów podyplomowych organizowanych przez WSEI w Krakowie. Przyznam, iż początkowo nie miałam dobrej opinii o szkołach prywatnych (obawiałam się niskiego poziomu kształcenia). Miło mi, że pozytywnie się rozczarowałam. Byłam zadowolona z kadry, wykładowców którzy rzetelnie i profesjonalnie podchodzili do wykładów i ćwiczeń. Spodobała mi się również możliwość studiowania (za niższą cenę) dwóch kierunków”. Anna Piękoś,  Absolwentka.

           „Ciekawe, urozmaicone zajęcia, dobra baza (warunki lokalowe, wyposażenie), kompetentni wykładowcy, sprawna komunikacja i obsługa spraw studenckich”. Marek Isztok, Absolwent.

        „Kompetentni wykładowcy, zajmujące wykłady, wysoki poziom nauczania, umiejętne połączenie aspektów teoretycznych z praktycznymi, konkurencyjna cena„.  Przemysław Zarubin, Absolwent

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW
Program studium obejmuje, oprócz podstawowych zagadnień z psychologii, socjologii, komunikacji i zarządzania, nowoczesną wiedzę w zakresie organizowania i prowadzenia Public Relations oraz reklamy. Celem studiów jest także zdobycie praktycznych umiejętności w tym kierunku. Ważną formą zajęć są ćwiczenia i warsztaty oparte o konkretne przypadki (case study).

WYKŁADOWCY
Wykładowcami są pracownicy naukowo – dydaktyczni Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Dodatkowo zajęcia prowadzą specjaliści praktycy zatrudnieni w agencjach reklamowych, agencjach PR, trenerzy biznesu.

Kadra naukowo-dydaktyczna
Wykładowcy
dr Anna Czerniak
dr Magdalena Dołhasz
dr Dorota Dziedzic
dr Magdalena Jaworek
dr Marek Rawski
dr Katarzyna Tarnawska
mgr Katarzyna Kowalska-Jarnot
Specjaliści – praktycy
mgr Małgorzata Dworzańska
mgr Donata Adler
mgr Dawid Musiał
mec. Violetta Płonka
mgr Adrian Suszczyński
mgr Jacek Szlak
mgr Monika Tarsa

ADRESACI STUDIÓW
Studia adresowane jest do osób zatrudnionych w specjalistycznych agencjach PR, działach reklamy i marketingu, a także innych osób pragnących zdobyć kwalifikacje w zakresie zarządzania PR i reklamą.

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW
Program studiów II semestralnych obejmuje 180 godzin dydaktycznych. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń – warsztatów, seminarium dyplomowego. Studia organizowane są w trybie niestacjonarnym: śródtygodniowym (wtorek, czwartek 17:00-20:00), zajęcia przez 3 tygodnie w miesiącu lub w trybie weekendowym (sobota, niedziela 9:00-16:00), 2 zjazdy w miesiącu  – POBIERZ PLAN STUDIÓW

OPŁATY
Wpisowe – 250 zł.Czesne za studia (2 semestry) – 2.600 zł.

Aby zapisać się na wybraną specjalność studiów podyplomowych należy złożyć w Instytucie Studiów Menedżerskich komplet dokumentów:
1. podanie
2. kwestionariusz osobowy
3. Umowa o kształcenie (2 egzemplarze)
4. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych – wraz z kserokopią odpisu
5. kserokopia dowodu osobistego
6. dwa zdjęcia legitymacyjne
7. dowód wpłaty wpisowego (np. potwierdzenie przelewu)

UWAGA! DOKUMENTY REKRUTACYJNE MOŻNA WYSŁAĆ POCZTĄ!

WPŁATY WPISOWEGO należy dokonać na numer konta
37 1240 4533 1111 0010 4184 1849
Bank Pekao S.A. Oddział w Krakowie, ul. Pijarska 1.
Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie,
31-150 Kraków, ul. Św. Filipa 17,
tytułem: wpisowe
Reklama i Public Relations plus imię i nazwisko

kliknij po więcej informacji