Najlepsza uczelnia w Małopolsce
w rankingu pracodawców WPROST
Studia nawet w 1,5 roku
Kompetencje potwierdzone certyfikatami
Akademia technologii Microsoft
Kształcimy praktycznie

Studia nawet w 1,5 roku!

Od roku akademickiego 2015/2016 mamy specjalną propozycję studiów dla praktyków, którzy chcieliby podjąć studia na kierunkach „Zarządzanie” oraz „Informatyka i Ekonometria”.  Osoby, które posiadają kierunkowe doświadczenie zawodowe mogą ubiegać się o zwolnienie z wybranych przedmiotów, co umożliwia skrócenie czasu studiów nawet do 1,5 roku.

 

Kto może skorzystać z programu:

 • osoby posiadające świadectwo dojrzałości i co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego,
 • osoby posiadające tytuł zawodowy magistra lub równorzędny i co najmniej dwa lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na kolejny kierunek studiów.

 

Korzyści dla studentów:

 • możliwość znacznego skrócenia czasu studiów,
 • zwolnienie uczestnictwa w pełnym wymiarze zajęć dydaktycznych przewidzianych w planie studiów,
 • uzupełnienie i aktualizacja wiedzy praktycznej,
 • możliwość – w ramach studiów – uzyskania dodatkowych certyfikatów Microsoft zarówno przez studentów kierunku Informatyka i Ekonometria, jak i studentów kierunku Zarządzanie
 • możliwość uzyskania dodatkowych certyfikatów wydawnych przez firmy szkoleniowe prowadzące zajęcia praktyczne na uczelni,
 • skrócenie czasu trwania studiów zmniejsza również ich koszt.

 

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek
 2. świadectwo dojrzałości;
 3. dyplom ukończenia studiów (w przypadku kandydatów na drugi kierunek studiów);
 4. dokument lub dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy;
 5. dokumentację pozwalającą ocenić wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, które zostały nabyte w systemach kształcenia pozaformalnego i nieformalnego;
 6. kserokopię dowodu osobistego;
 7. potwierdzenie wniesienia opłaty za przeprowadzenie procedury potwierdzenia efektów uczenia się

 

Regulamin uczestnictwa w programie  (link)

Więcej informacji można uzyskać kontaktując z punktem rekrutacyjnym uczelni mailowo: rekrutacja@wsei.edu.pl, lub telefonicznie: 012 431 18 90 wew. 110.

Zobacz film na portalu biztok wp.pl: http://www.biztok.pl/gospodarka/studia-krotsze-o-polowe-tak-jezeli-pracujesz-zawodowo_a21944