Kompetencje potwierdzone certyfikatami
Akademia technologii Microsoft
Kształcimy praktycznie