01-kadr-350px-rozmycie
Najlepsza uczelnia w Małopolsce
w rankingu pracodawców WPROST
02-kadr-350px-rozmycie
Studia nawet w 1,5 roku
03-kadr-350px-rozmycie
Kompetencje potwierdzone certyfikatami
04-kadr-350px-rozmycie
Akademia technologii Microsoft
05-kadr-350px-rozmycie
Kształcimy praktycznie
specjalnosc-gry

Wizyty wybitnych ekonomistów i polityków

W uczelni odbywają się regularnie otwarte wykłady wybitnych ekonomistów i polityków. Do tej pory mieliśmy okazję gościć m.in.:

 • Prof. dr hab. Danuta Hübner
  obecnie Komisarz ds. Polityki Regionalnej Unii Europejskiej
  „Korzyści i koszty przystąpienia Polski do Unii”
 • Prof. Kazimierz Poznański
  z Uniwersytetu w Seattle w USA
  „Kontrowersje wobec prywatyzacji polskiej gospodarki”
 • Prof. Grzegorz W. Kołodko
  b. Wicepremier i Minister Finansów
  „Globalizacja i transformacja, a rozwój gospodarczy Polski”
 • Prof. dr hab. Jerzy Hausner
  b. Wicepremier i Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
  „Jakość rządzenia. Polska bliżej Unii Europejskiej”
 • Prof. dr hab. Jacek Purchla
  Dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury
  „Dziedzictwo a rozwój. Doświadczenie Krakowa”
 • Prof. dr hab. Andrzej Sławiński
  Członek Rady Polityki Pieniężnej
  „Przyczyny globalnego kryzysu finansowego”
 • Władysław Frasyniuk
  „Obrady Okrągłego Stołu – sukces czy porażka?”

 • Prof. dr hab. Jerzy Hausner
  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Członek Rady Polityki Pieniężnej
  „Polityka gospodarcza a przedsiębiorczość”

 • Mgr Tadeusz Trzmiel
  I Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa
  „Infrastruktura komunalna jako czynnik rozwoju przedsiębiorczości”

Mgr Monika Piątkowska
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Marki Kraków
Dyrektor Wydziału Strategii i Rozwoju
„Instrumenty wspierania przedsiębiorczości”

 • Mgr Grzegorz Ostrzołek
  Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Funduszy i Mechanizmów Finansowania Inwestycji
  „Rola Partnerstwa publiczno-prywatnego w finansowaniu inwestycji”