01-kadr-350px-rozmycie
Najlepsza uczelnia w Małopolsce
w rankingu pracodawców WPROST
02-kadr-350px-rozmycie
Studia nawet w 1,5 roku
03-kadr-350px-rozmycie
Kompetencje potwierdzone certyfikatami
04-kadr-350px-rozmycie
Akademia technologii Microsoft
05-kadr-350px-rozmycie
Kształcimy praktycznie
specjalnosc-gry

Wizyty i wykłady otwarte wybitnych osobowości

Leksykon sieci neuronowych
 • Prof. dr hab. Ryszard Tadeusiewicz
 • Trzykrotny rektor Akademii Górniczo-Hutniczej,  doktor honoris causa kilkunastu uniwersytetów i twórca polskiej biocybernetyki.
tadeusiewicz
Korzyści i koszty przystąpienia Polski do Unii
 • Prof. dr hab. Danuta Hübner
 • Komisarz ds. Polityki Regionalnej Unii Europejskiej
wsei
Kontrowersje wobec prywatyzacji polskiej gospodarki
 • Prof. Kazimierz Poznański
 • Uniwersytet Seattle w USA
wsei
Globalizacja i transformacja, a rozwój gospodarczy Polski
 • Prof. Grzegorz W. Kołodko
 • Wicepremier i Minister Finansów
Jakość rządzenia. Polska bliżej Unii Europejskiej
 • Prof. dr hab. Jerzy Hausner
 • Wicepremier i Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
Dziedzictwo a rozwój. Doświadczenie Krakowa
 • Prof. dr hab. Jacek Purchla
 • Dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury
wsei
Przyczyny globalnego kryzysu finansowego
 • Prof. dr hab. Andrzej Sławiński
 • Członek Rady Polityki Pieniężnej
sławiński
Obrady Okrągłego Stołu – sukces czy porażka?
 • Władysław Frasyniuk
frasyniuk
Polityka gospodarcza a przedsiębiorczość
 • Prof. dr hab. Jerzy Hausner
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Członek Rady Polityki Pieniężnej
hausner
Infrastruktura komunalna jako czynnik rozwoju przedsiębiorczości
 • Mgr Tadeusz Trzmiel
 • I Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa
trzmiel
Instrumenty wspierania przedsiębiorczości
 • Mgr Monika Piątkowska
 • Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Marki Kraków Dyrektor Wydziału Strategii i Rozwoju
piątkowska
Rola Partnerstwa publiczno-prywatnego w finansowaniu inwestycji
 • Mgr Grzegorz Ostrzołek
 • Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Funduszy i Mechanizmów Finansowania Inwestycji
ostrzołek
Plan Morawieckiego po roku realizacji
 • Prof. Jan Czekaj
 • Wiceminister przekształceń własnościowych oraz wiceminister finansów, członek Rady Polityki Pieniężnej.