Najlepsza uczelnia w Małopolsce
w rankingu pracodawców WPROST
Studia nawet w 1,5 roku
Kompetencje potwierdzone certyfikatami
Akademia technologii Microsoft
Kształcimy praktycznie

Władze uczelni

JM Rektor WSEI dr Stanisław Kowalski
REKTOR
dr Stanisław Kowalski
Przyjmowanie stron:
wtorek: 12:00-14:00
środa:   14:00-15:30
sobota: 10:00-12.00
Dr Katarzyna Kowalska-Jarnot
PROREKTOR ds. PR i współpracy
dr Katarzyna Kowalska-Jarnot
Przyjmowanie stron:
środa: 9:00-11:00
Kanclerz WSEI Marcin Kowalski
KANCLERZ
mgr Marcin Kowalski
Przyjmowanie stron:
środa: 10:00-14:00 piątek: 16:00-18:00

DZIEKAN
dr inż. Zbigniew Handzel
Przyjmowanie stron:
Aktualne godziny dostępne w zakładce Dziekanat.
Prodziekan WSEI Anna Sośniak
PRODZIEKAN ds. studenckich
mgr Anna Sośniak
Przyjmowanie stron:
W godzinach otwarcia dziekanatu.
Gabriela Malik
PRODZIEKAN ds. organizacji
procesu kształcenia
dr Gabriela Malik

PEŁNOMOCNICY REKTORA

Jan Czekaj
PEŁNOMOCNIK REKTORA ds. nauki i współpracy międzyuczelnianej
prof. zw. dr hab. Jan Czekaj
Przyjmowanie stron:
środa: 12:00-13:00
Ryszard Brzegowy
PEŁNOMOCNIK REKTORA ds. rozwoju IT Academy
mgr inż. Ryszard Brzegowy

Kierownicy Zakładów Naukowo-Dydaktycznych

Dr hab. Artur Hołda
Kierownik Zakładu Zarządzania i Rachunkowości
prof. nadzw. dr hab. Artur Hołda
Prof. nadzw. dr hab. Dariusz Put
Kierownik Zakładu Informatyki i Metod Ilościowych
prof. nadzw. dr hab. Dariusz Put

INSTYTUT KSZTAŁCENIA MENEDŻERSKIEGO

Dyrektor Instytutu Kształcenia Menedżerskiego
mgr Monika Molas-Wołos

Członkowie Senatu

Nauczyciele akademiccy zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku profesora i docenta

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy

 Przedstawiciel założyciela

Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego:
  • Maksymilian Prusak – Przewodniczący
  • Filip Opyd – Zastępca Przewodniczącego