01-kadr-350px-rozmycie
Najlepsza uczelnia w Małopolsce
w rankingu pracodawców WPROST
02-kadr-350px-rozmycie
Studia nawet w 1,5 roku
03-kadr-350px-rozmycie
Kompetencje potwierdzone certyfikatami
04-kadr-350px-rozmycie
Akademia technologii Microsoft
05-kadr-350px-rozmycie
Kształcimy praktycznie
specjalnosc-gry

Władze uczelni

JM Rektor WSEI dr Stanisław Kowalski
REKTOR
dr Stanisław Kowalski
Przyjmowanie stron:
wtorek: 12:00-14:00
środa:   14:00-15:30
sobota: 10:00-12.00
Dr Katarzyna Kowalska-Jarnot
PROREKTOR ds. PR i współpracy
dr Katarzyna Kowalska-Jarnot
Przyjmowanie stron:
środa: 9:00-11:00
Kanclerz WSEI Marcin Kowalski
KANCLERZ
mgr Marcin Kowalski
Przyjmowanie stron:
środa: 10:00-14:00 piątek: 16:00-18:00
Dziekan WSEI Zbigniew Handzel
DZIEKAN
dr inż. Zbigniew Handzel
Przyjmowanie stron:
Aktualne godziny dostępne w zakładce Dziekanat.
Prodziekan WSEI Anna Sośniak
PRODZIEKAN
mgr Anna Sośniak
Przyjmowanie stron:
W godzinach otwarcia dziekanatu.
Gabriela Malik
PRODZIEKAN ds. jakości kształcenia
dr Gabriela Malik

PEŁNOMOCNICY REKTORA

Jan Czekaj
PEŁNOMOCNIK REKTORA ds. nauki i współpracy międzyuczelnianej
prof. zw. dr hab. Jan Czekaj
Przyjmowanie stron:
środa: 12:00-13:00
Ryszard Brzegowy
PEŁNOMOCNIK REKTORA ds. rozwoju IT Academy
mgr inż. Ryszard Brzegowy

Kierownicy Zakładów Naukowo-Dydaktycznych

Dr hab. Artur Hołda
Kierownik Zakładu Zarządzania i Rachunkowości
prof. nadzw. dr hab. Artur Hołda
Prof. nadzw. dr hab. Dariusz Put
Kierownik Zakładu Informatyki i Metod Ilościowych
prof. nadzw. dr hab. Dariusz Put

INSTYTUT KSZTAŁCENIA MENEDŻERSKIEGO

Joanna Zawisza
Dyrektor Instytutu Kształcenia Menedżerskiego
mgr Joanna Zawisza

Członkowie Senatu

Zakłady naukowo-dydaktyczne

Nauczyciele akademiccy zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku profesora i docenta

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy

 Przedstawiciel założyciela