Najlepsza uczelnia w Małopolsce
w rankingu pracodawców WPROST
Studia nawet w 1,5 roku
Kompetencje potwierdzone certyfikatami
Akademia technologii Microsoft
Kształcimy praktycznie

Dziekanat Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego


GODZINY OTWARCIA DZIEKANATU
I DZIAŁU FINANSOWEGO:


wtorek: 9.00 – 14.00
środa: 9.00 – 14.00
czwartek:
dzień wewnętrzny – bez stron
piątek:
14.00 – 18.00
sobota: 8.00 – 14.00

Przyjmowanie stron poza wyznaczonymi godzinami oraz w dzień wewnętrzny możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu – prosimy o kontakt.


ogólny adres emailowy: dziekanat@wsei.edu.pl


E. Paszkot
mgr inż. Elżbieta Paszkot
(dn@wsei.edu.pl; 12 431 18 90, w. 128)
sprawy studenckie – I rok studiów, harmonogramy zajęćlic. Anna Gawęda
(agaweda@wsei.edu.pl; 12 431 18 90, w. 128)
sprawy studenckie


Anna Kaczmarczyk
(akaczmarczyk@wsei.edu.pl; 12 431 18 90 w. 114)
opłaty za studia, wystawianie faktur


DZIEKAN
dr inż. Zbigniew Handzel
(zhandzel@wsei.edu.pl)


Dyżury: styczeń 2018 r.:

środy: godz. 11:00 – 13:00
czwartki: godz. 15:00 – 17:00

soboty: 11:00 – 13:00 (z wyjątkiem 13 stycznia 2018r. – dyżur odwołany w związku z wyjazdem Dziekana z Samorządem Studenckim WSEI)

Terminy kolejnych dyżurów zostaną podane.

***

Terminy dyżurów mogą ulec drobnym zmianom, które będą na bieżąco podawane do Państwa wiadomości. 

***
PRODZIEKAN DS. STUDENCKICH
mgr Anna Sośniak
(asosniak@wsei.edu.pl;
12 431 18 90, w. 120)
Prodziekan WSEI Anna Sośniak
Dyżury:
W godzinach otwarcia dziekanatu