01-kadr-350px-rozmycie
Najlepsza uczelnia w Małopolsce
w rankingu pracodawców WPROST
02-kadr-350px-rozmycie
Studia nawet w 1,5 roku
03-kadr-350px-rozmycie
Kompetencje potwierdzone certyfikatami
04-kadr-350px-rozmycie
Akademia technologii Microsoft
05-kadr-350px-rozmycie
Kształcimy praktycznie
specjalnosc-gry

Wymagane dokumenty

Studia I stopnia
stacjonarne i niestacjonarne

  • wypełnij elektroniczny formularz rejestracyjnyPo prawidłowym wypełnieniu formularza elektronicznego możesz go wydrukować i zabrać ze sobą do Punktu Rekrutacyjnego lub poprosić w Punkcie Rekrutacyjnym o jego wydrukowanie. Nie wypełniasz wówczas podania i kwestionariusza osobowego
  • Podanie  i kwestionariusz osobowy kandydata na studia: pobierz podaniepobierz kwestionariusz 
  • Świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis) i jego kserokopia oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej, jeśli stanowi osobny dokument (może być kserokopia) →Informacje dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości wydane za granicą
  • Kserokopia dowodu osobistego
  • Kserokopia książeczki wojskowej (mężczyźni) lub oświadczenie o przynależności do WKU i przyznanej kategorii wojskowej
  • 1 fotografia (wg wymagań do dowodu osobistego)
  • Dowód wpłaty opłaty rejestracyjnej
  • Pełnomocnictwo: pobierz pełnomocnictwo

Wymagane druki (podanie, kwestionariusz osobowy) są również dostępne w Punkcie Rekrutacyjno-Informacyjnym Uczelni.

Teczka Kandydata uznana jest za kompletną po uzupełnieniu w Punkcie Rekrutacyjno-Informacyjnym: umowy o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego, oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych oraz ślubowania.Wpłaty opłaty rejestracyjnej w wysokości 100 zł  należy dokonać na konto:

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie
31-150 Kraków
ul. Św. Filipa 17

PeKaO S.A. ul. Pijarska 1
23 1240 4533 1111 0000 5423 5922
tytułem:
 opłata rejestracyjna + imię i nazwisko Kandydata