01-kadr-350px-rozmycie
Najlepsza uczelnia w Małopolsce
w rankingu pracodawców WPROST
02-kadr-350px-rozmycie
Studia nawet w 1,5 roku
03-kadr-350px-rozmycie
Kompetencje potwierdzone certyfikatami
04-kadr-350px-rozmycie
Akademia technologii Microsoft
05-kadr-350px-rozmycie
Kształcimy praktycznie
specjalnosc-gry

Zarządzanie personelem i psychologia pracy

OPIS SPECJALNOŚCI

Głównym celem studiów o specjalności Zarządzanie personelem i psychologia pracy jest przygotowanie absolwentów do umiejętnego wykorzystywania procesu zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. Studenci tej specjalności zdobywają wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie przeprowadzania analiz rynku pracy, rekrutacji, selekcji i rozwoju zawodowego personelu, kształtowania pozytywnych relacji w zespołach pracowniczych, konstruowania systemów motywacyjnych i systemów wynagrodzeń, prowadzenia dokumentacji kadrowej i płacowej, rozliczania czasu i kosztów pracy.

Metodyka kształcenia zdominowana jest aktywnymi formami zajęć (ćwiczenia realizowane metodami case study, praca zespołowa, konwersatoria, seminaria, warsztaty menedżerskie) prowadzonymi przez wykwalifikowanych i doświadczonych praktyków.

Program specjalności był opiniowany przez Radę Przedsiębiorców składającą się m.in. z kadry menedżerskiej oraz przedstawicieli urzędów pracy.

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ

Studiując na tej specjalności możesz się dowiedzieć m.in. jak projektować, wdrażać i realizować strategię i politykę personalną organizacji oraz jak budować i kierować zespołem. Poznasz najnowsze techniki i metody rekrutacji, planowania i organizacji pracy. Zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu doboru, okresowego oceniania, motywowania, szkolenia i rozwoju pracowników i kadry kierowniczej przedsiębiorstw, banków i innych instytucji życia gospodarczego i publicznego oraz wiedzę z obszaru prawa pracy i elastycznych form organizacji pracy i zatrudnienia.

NAJWAŻNIEJSZE PRZEDMIOTY I TECHNOLOGIE

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Instytucje i instrumenty rynku pracy
 • Psychologia pracy i motywacji
 • Prawo pracy i ochrona pracy
 • Komunikacja i negocjacje
 • Trening interpersonalny, mediacje
 • Dokumentacja kadrowa i płacowa
 • Systemy motywacyjne
 • Coaching
 • Systemy wynagrodzeń i koszty pracy
 • Controlling personalny

TWOJA ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

W planach studiów przewidziano realizację przedmiotów kształcenia podstawowego i kierunkowego, które zapewnią wiedzę dotyczącą zarządzania i pomogą zrozumieć prawa rządzące rynkiem (takie jak m.in.: podstawy zarządzania, podstawy ekonomii, finanse, podstawy prawa). Ten etap pozwoli Ci podjąć decyzję, w którym kierunku się dalej kształcić.

Następnie realizujesz kształcenie specjalistyczne, które przygotuje Cię do wykonywania konkretnego zawodu.

STANOWISKA, NA JAKICH ZNAJDZIESZ PRACĘ

Absolwenci tej specjalności mogą:

 • podejmować pracę w działach kadr przedsiębiorstw i instytucji, urzędach pracy, biurach pośrednictwa pracy, biurach karier i firmach doradztwa personalnego, związkach zawodowych i organizacjach społecznych,
 • zajmować stanowiska: menedżerów działów personalnych, trenerów, konsultantów zarządzania zasobami pracy, specjalistów do planowania rekrutacji, pracowników działu kadr lub działu personalnego, konsultantów w biurze doradztwa personalnego, specjalistów w agencjach pośrednictwa pracy, analityków rynku pracy.

CZESNE

Pierwszy rok studiów:  2000 zł/semestr (lub 420 zł płatne w pięciu ratach)

Drugi i trzeci rok studiów: 2100 zł/semestr (440 zł płatne w pięciu ratach)

Cena obejmuje:

 • 1 voucher semestralnie na egzamin Microsoft (MOS lub MTA) – wartość rynkowa pakietu 1300 zł
 • Udział w warsztatach praktycznych prowadzonych przez specjalistów z firm partnerskich WSEI

Partner kierunku studiów Zarządzanie