01-kadr-350px-rozmycie
Najlepsza uczelnia w Małopolsce
w rankingu pracodawców WPROST
02-kadr-350px-rozmycie
Studia nawet w 1,5 roku
03-kadr-350px-rozmycie
Kompetencje potwierdzone certyfikatami
04-kadr-350px-rozmycie
Akademia technologii Microsoft
05-kadr-350px-rozmycie
Kształcimy praktycznie
specjalnosc-gry

Zarządzanie zespołem sprzedażowym – studia podyplomowe

Partner

logo_1

Opis studiów

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW

W trakcie studiów uczestnik rozwinie kompetencje niezbędne do kierowania zespołem sprzedażowym. Pozna zasady budowania autorytetu szefa i lidera sprzedaży. Nauczy się budowania efektywnego zespołu oraz wzmacniania efektywności poszczególnych handlowców. Pozna narzędzia motywowania i planowania rozwoju pracowników. Zdobędzie praktyczne umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych. Rozwinie umiejętności osobiste w zakresie radzenia sobie z przeciążeniami i stresem.

 

ATUTY STUDIÓW

 • Przewaga zajęć o charakterze praktycznym.
 • Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem aktywizujących form uczenia.
 • W toku studiów student rozwija umiejętności w zakresie kompetencji niezbędnych do efektywnego zarządzania zespołem sprzedażowym.
 • Zajęcia prowadzone w małych grupach, umożliwiających słuchaczom efektywną komunikację w zespołach projektowych.
 • Dodatkowe konsultacje ze strony prowadzących zajęcia.
 • Zajęcia prowadzą trenerzy biznesu, wieloletni praktycy.

 

ADRESACI STUDIÓW

Studia adresowane są do osób, których ambicją jest chęć rozwoju kariery zawodowej i kompetencji niezbędnych do efektywnego zarządzania zespołem sprzedażowym.

Te studia są dla Ciebie, jeśli jesteś:

 • przedsiębiorcą zarządzającym zespołem handlowców,
 • osobą planowaną do awansu do roli menedżera zespołu handlowców,
 • menedżerem z niewielkim stażem w zarządzaniu zespołem sprzedażowym,
 • menedżerem zespołu, który chce rozwinąć umiejętności w zakresie zarządzania zespołem,
 • osobą, która chce uporządkować i ugruntować swoją wiedzę menedżerską.

 

ORGANIZACJA STUDIÓW

Program studiów dwusemestralnych obejmuje 216 godzin dydaktycznych. Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów, które obejmują komponenty teoretyczny oraz praktyczny. Liczba punktów ECTS – 50.

Studia organizowane są w trybie niestacjonarnym: weekendowym  (sobota i niedziela 9:00-17:00), maksymalnie 2 zjazdy w miesiącu.

 

TERMINY ZJAZDÓW NA ROK AKADEMICKI 2016/2017*

semestr zimowy I
14-15.X.2016; 29.X.2016;
04-05.XI.2016, 19.XI.2016;
02-03.XII.2016, 17.XII.2016;
13-14.I.2017, 28.I.2017;
03-04.II.2017.

semestr letni II

24-25.II.2017;
03-04.III.2017, 18.III.2017;
07-08.IV.2017, 22.IV.2017;
06.V.2017, 19-20.V.2017;
10.VI.2017, 23-24.VI.2017

*Uwaga, podane daty to terminy zjazdów na studiach dyplomowych. Zjazdy są planowane w miarę możliwości raz w miesiącu. Podane daty mogą ulec zmianie.

Program studiów

LP PRZEDMIOT SEMESTR GODZINY ZAJĘCIOWE ECTS FORMA ZALICZENIA
1 Budowanie autorytetu menedżera 1 18 4 Z/O*
2 Menedżer jako lider sprzedaży 1 18 4 Z/O
3 Psychologia sprzedaży 1 18 5 Z/O
4 Budowanie efektywnego zespołu sprzedażowego 1 18 5 Z/O
5 Rozwój efektywności menedżerskiej 1 18 4 Z/O
6 Zarządzanie sytuacyjne i delegowanie zadań 1 18 4 Z/O
7 Narzędzia motywowanie pracowników 2 18 4 Z/O
8 Menedżerskie narzędzia rozwoju pracowników 2 18 4 Z/O
9 Odpowiedzialność menedżerska 2 18 4 Z/O
10 Menedżer wobec zmiany w organizacji 2 18 4 Z/O
11 Wypalenie zawodowe i radzenie sobie ze stresem 2 18 4 Z/O
12 Kreowanie osobistego wizerunku menedżera 2 18 4 Z/O
  Suma 216 44

*Z/O – zaliczenie z oceną

Wykładowcy

 Joanna Firlej-Szotakierownik merytoryczny, Mentis, trener biznesu i mentor

Doświadczenie w biznesie zdobywała w korporacjach finansowych, począwszy od stanowiska sprzedawcy, przechodząc poprzez kolejne szczeble kariery do stanowiska Dyrektora. To w tym środowisku zdobywała szlify i doskonaliła swoje kompetencje menedżerskie, specjalizując się w prowadzeniu samodzielnych oddziałów bankowych. Stanowisko Dyrektora było dla niej doskonałą szkołą zawodowej odpowiedzialności – nie tylko w obszarze zarządzanie ludźmi, ale przede wszystkim w zakresie dbania o rozwój kompetencji pracowników poprzez mentoring, szkolenia, warsztaty. Certyfikowany trener biznesu. Specjalizuje się w szkoleniach zarówno z zakresu kompetencji menedżerskich – bazuje na własnym doświadczeniu i wieloletniej praktyce w obszarze zarządzania zespołami, doskonale zna i rozumie wyzwania stojące przed menedżerami – jak i kompetencji pracowników – jest trenerem /ekspertem, udziela indywidualnych sesji mentoringowych.

Katarzyna Jasłowska

Doświadczony menedżer, trener biznesu, coach. Absolwentka Prawa i Administracji UMCS, Zarządzania Zasobami Ludzkimi oraz MBA na Politechnice Lubelskiej. Ukończyła Szkołę Trenerów Biznesu „Moderator” oraz Szkołę Coachingu, Mentoringu i Doradztwa „TROP”. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w sprzedaży produktów i usług, kierowaniu strukturami handlowymi. Realizowała projektu m.in. dla branży finansowej, nowoczesnych technologii i administracji publicznej. Tworzyła systemy ocen pracowniczych, modele rozwoju kompetencji i ścieżki kariery. Projektowała i prowadziła sesje Assessment Center i Development Center. Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń m.in. z zakresu: przywództwa, zarządzania zespołem, oceny pracowniczej, technik sprzedaży, negocjacji, komunikacji interpersonalnej, budowania zespołu, rekrutacji. Prowadzi coaching menadżerski oraz wspiera grupy pracownicze w treningach na stanowisku pracy.

Wojciech Płuciennik

Certyfikowany trener biznesu, w zawodzie od 9 lat. Koordynator zespołu trenerów w Banku Ochrony Środowiska. Z wykształcenia socjolog. Zrealizował blisko 3 tys. godzin szkoleń i warsztatów, większość w oparciu o autorskie programy. Specjalizuje się w obszarze sprzedaży i obsługi klienta w branży finansowej i contact center. Ma doświadczenie w opracowywaniu i realizacji projektów Assessment Centre, Development Centre, programów adaptacji do pracy, wdrażaniu systemów ocen okresowych, standardów jakości obsługi, standardów sprzedaży oraz w projektach rozwoju kompetencji osobistych. Prowadzi także coachingi sprzedażowe oraz sesje konsultacyjne dla specjalistów i wspiera menedżerów w rozwoju kompetencji zarządczych i osobistych. Lubi podglądać innych trenerów w akcji – był uczestnikiem ponad 900 godzin szkoleń. Prywatnie: co dzień mierzy się z rolą męża i ojca, w wolnym czasie zapalony fotograf, filatelista i akwarysta. Od lat uzależniony od roweru.

Rekrutacja

Słuchaczem studiów podyplomowych może zostać każda osoba z wykształceniem wyższym (licencjackim, inżynierskim lub magisterskim).

OPŁATY

 • Wpisowe – 350 zł (przy rejestracji na studia, płatne na konto bankowe WSEI)
 • Czesne  za 2 semestry – 4.300 zł (płatne na konto bankowe WSEI)

Możliwa płatność

 • 2 raty x 2.160 zł (najpóźniej na jeden dzień przed rozpoczęciem zajęć w danym semestrze)
 • 10 rat x 430 zł (najpóźniej do dnia 10 każdego kolejnego miesiąca, od momentu rozpoczęcia studiów, płatne od października do lipca)

Oferta specjalna dla firm finansujących studia swoim pracownikom

 • Wpisowe 350 zł / os.
 • Cena studiów 4.300 zł / os.
 • W przypadku finansowania studiów dla 2 osób 4.070 zł / os.
 • W przypadku finansowania studiów dla 3-9 osób 3.800 zł / os.
 • W przypadku finansowania studiów dla ponad 10 osób 3.600 zł / os.

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

 1. Podanie na studia
 2. Kwestionariusz osobowy kandydata
 3. Umowa o kształcenie r.a. 2016-2017 (2 egzemplarze)*
 4. Oświadczenie – zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 5. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z kserokopią odpisu
 6. Kserokopia dowodu osobistego
 7. Dwa zdjęcia legitymacyjne
 8. Dowód wpłaty wpisowego (np. potwierdzenie przelewu). Wpłaty należy dokonać na numer konta:
  37 1240 4533 1111 0010 4184 1849
  Bank Pekao S.A. Oddział w Krakowie, ul. Pijarska 1.
  Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie
  31-150 Kraków, ul. Św. Filipa 17
  tytułem: wpisowe nazwa specjalności, imię i nazwisko

* Uwaga! Należy się zapoznać z obecnie obowiązującym zarządzeniem Kanclerza w sprawie wysokości i zasad wnoszenia opłat za studia podyplomowe w Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki w Krakowie.

Kontakt