Dział Promocji

Dział Promocji i Marketingu

  • dr Katarzyna Kowalska-Jarnot – kierownik działu

kkowalska@wsei.edu.pl

  • Public Relations i Współpraca z otoczeniem – dr Katarzyna Kowalska-Jarnot
Kontakt:
e-mail: promocja@wsei.edu.pl
ul. Św. Filipa 17, 31-150 Kraków
tel. 12 431-18-90 wew. 103