Działalność Samorządu

W uczelni działa Samorząd Studencki. Od początku istnienia samorządu czynnie uczestniczymy w życiu szkoły. Zakres naszej działalności jest na tyle szeroki, że każdy ze studentów może znaleźć odpowiednie pole dla realizacji swoich zainteresowań, a także pomoc w rozwiązywaniu różnorakich, trudnych problemów bytowych lub naukowych. Głównymi kierunkami działalności samorządu są: imprezy sportowe i kulturalne, akcje charytatywne i społeczne, redagowanie magazynu studenckiego „Smart”, studenckie konferencje i koła naukowe, sprawy organizacyjne i bytowe, animowanie życia towarzyskiego, udział w targach edukacyjnych. Organizowane są również różnorakie warsztaty umożliwiające doskonalenie wiedzy i umiejętności oraz rozszerzanie zainteresowań, wykraczających poza ramy planów i programów studiów (warsztaty dziennikarskie, fotograficzne, treningi interpersonalne). Mamy na koncie wyjazdy do Zakopanego, Warszawy i Zawoi, a coroczne wyjazdy narciarskie są już stałym punktem programu.

Osoby zaangażowane w działania Samorządu zdobywają więc kompetencje pożądane przez pracodawców, takie jak pewność siebie, umiejętność pracy w zespole, kreatywność, dobra organizacja pracy, komunikatywność, orientacja na cele itp. Do naszych szeregów zapraszamy wszystkich aktywnych studentów.

Zobacz:

Samorząd uczestniczy również czynnie w życiu wszystkich krakowskich studentów poprzez przynależność do Porozumienia Samorządów Studenckich Uczelni Krakowa, a także bierze udział w pracach Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej Polskiej.

Do najciekawszych inicjatyw podjętych i zrealizowanych przez samorząd należały m.in.:

• warsztaty i konkursy fotograficzne zakończone wystawą nagrodzonych prac

• organizacja akcji charytatywnych (dwie edycje projektu Nie Bądź Łosiem Podziel Się Grosiem – zbiórki zabawek i pieniędzy dla podopiecznych domów dziecka w Polsce, zbiórka pieniędzy dla dzieci z Republiki Środkowej Afryki, coroczne akcje honorowego krwiodawstwa oraz Pola Nadziei – wsparcie dla Hospicjum św. Łazarza w Krakowie)

• organizacja Juwenaliów, Kulturaliów i innych imprez okazjonalnych

• zimowe wyjazdy szkoleniowo-integracyjne do Zawoi (obejmujące zajęcia sportowe oraz warsztaty z zakresu rozwoju osobistego)

• spotkania z wybitnymi postaciami świata biznesu i kultury (m.in. z Ewą Drzyzgą, Dorotą Wellman, Robertem Górskim)

• zawody sportowe (m.in. międzyuczelniany turniej siatkówki, coroczny obóz narciarski, kursy tańca, kursy samoobrony, klub wspinaczkowy)

 

Skład Samorządu Studentów WSEI

 • Maggie Bartnik – przewodnicząca
 • Kuba Kulikowski – wiceprzewodniczący (studenci dzienni)
 • Krzysztof Kaim – wiceprzewodniczący (studenci zaoczni)
 • Tomasz Grochowski – sekretarz
 • Justyna Stanek – skarbnik

Działacze:

 • Bartłomiej Czarnota
 • Bogusław Dunikowski
 • Kajetan Jóźwiak
 • Filip Lipowiecki
 • Michał Madejski
 • Karol Marszalik
 • Michał Piątkowski
 • Szymon Przybyszewski
 • Damian Tomczyk
 • Eryk Wajs
 • Joanna Zubilewicz

Kontakt do nas: