Program Erasmus+

Podstawowe informacje o programie Erasmus+

Program Erasmus+ umożliwia przede wszystkim zagraniczną mobilność – wyjazdy w celach edukacyjnych tj. podjęcia studiów, odbycia praktyk  lub zaangażowania się  kadry dydaktycznej i pracowników w wykłady oraz szkolenia wyjazdowe.Program wspiera budowę partnerstw pomiędzy uniwersytetami, szkołami wyższymi, przedsiębiorstwami i organizacjami non-profit na rzecz wzmacniania innowacyjności i budowania wiedzy.

W programie mogą wziąć udział beneficjenci z następujących grup krajów:

 • kraje uczestniczące w programie: 28 państw członkowskich UE, Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria, Turcja, Była republika Jugosławii Macedonia
 • kraje partnerskie: kraje sąsiadujące z UE (podzielone na 4 regiony) – kraje Partnerstwa Wschodniego, Basenu Morza Śródziemnego, Bałkan Zachodnich oraz Rosja
 • Pozostałe kraje – udział uzależniony od akcji i obszaru (sektora)

Studenci WSEI w Krakowie mają możliwość skorzystać z wyjazdów za granicę:

 • w celu zrealizowania części studiów w zagranicznej uczelni
 • w celu odbycia praktyki w zagranicznym przedsiębiorstwie.

Pracownicy (wykładowcy oraz  pracownicy wszystkich departamentów)   mogą skorzystać z wyjazdów zagranicznych:

 • w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów zagranicznej uczelni
 • w celach szkoleniowych.

Chcesz wyjechać na Erasmusa? Dobrze trafiłeś! 

Jeśli jesteś studentem WSEI i chcesz wyjechać na Erasmusa, więcej informacji znajdziesz klikając na poniższy link: dla studentów.

Jeśli jesteś pracownikiem dydaktycznym WSEI i chcesz wyjechać w ramach programu Erasmus+, więcej informacji znajdziesz klikając w poniższy link: dla pracowników dydaktycznych.

Jeśli jesteś pracownikiem administracji na WSEI i chcesz wyjechać w ramach programu Erasmus+, więcej informacji znajdziesz klikając w poniższy link: dla pracowników administracji

Kapitał mobilności

Kapitał mobilności – to ilość miesięcy spędzonych za granicą w ramach programu Erasmus, zarówno na studiach jak i na praktyce, obliczany osobno dla każdego poziomu kształcenia.

 

 • Kapitał mobilności na jeden poziom studiów = 12 miesięcy

W ramach programu Erasmus+, studenci mogą ubiegać się o wyjazd na studia i/lub praktykę za granicę, do innych krajów uczestniczących w programie. Na każdym z trzech poziomów kształcenia można skorzystać z wyjazdu lub wyjazdów, których czas trwania łącznie nie przekracza 12 miesięcy, niezależnie od rodzaju mobilności (studia czy praktyka) i liczby okresów mobilności*

Kapitał mobilności jest obliczany osobno dla każdego poziomu kształcenia.

Minimalny czas wyjazdu na studia wynosi  jeden semestr, czyli od 4 do 6 miesięcy.

Minimalny czas trwania praktyki wynosi 2 miesiące.

Na potrzeby rozliczeń, Komisja Europejska przyjęła, że jeden miesiąc równa się 30 dni.

*Do całkowitej liczby miesięcy mobilności wliczane są wszystkie wyjazdy (zarówno na studia, jak i na praktyki) – w ramach każdego poziomu kształcenia – również wcześniejsze wyjazdy z programu Erasmus (LLP ERASMUS – „Uczenie się przez całe życie”, SOCRATES-Erasmus).

Rekrutacja

Rekrutacja dla studentów na wyjazd na semestr letni kończy się  31.05.2019

Rekrutacja dla studentów na wyjazd na semestr zimowy kończy się 30.11.2019

Rekrutacje dla wykładowców i pracowników trwają cały czas z wyłączeniem lipca i sierpnia 2019

Aktualności

Zobacz aktualności programu Erasmus

Info.
W Biurze Współpracy Międzynarodowej WSEI możesz liczyć na
indywidualne podejście do osób ubiegających się o wyjazd, motywację i wsparcie mające na celu przedstawienie konkretnej oferty wyjazdu oeaz pomoc w dopełnieniu wszelkich formalności.
Korzyści z wymian studenckich to przede wszystkim:

doskonalenie języka obcego w międzynarodowych organizacjach, uczelniach oraz innych instytucjach (zanim się zorientujesz zaczniesz mówić zupełnie płynnie!)
rozwijanie kompetencji społecznych, wielokulturowych (przyda się w przyszłości podczas starania się o pracę w międzynarodowym środowisku)
wzbogacenie o nowe doświadczenia zawodowe (wzbogacisz swoje CV)
zawieranie znajomości, kontaktów, przyjaźni (wiadomo, bezcenne!)
w przyszłości perspektywy znalezienia ciekawej pracy (z pewnością!)

Dlaczego warto skorzystać z wymiany?

 • podróże kształcą, poznasz ciekawe miejsca i wiele nowych osób
 • znajomość języka obcego zawsze przyda Ci się zarówno w pracy jak i w życiu osobistym
 • Twoje CV będzie atrakcyjne dla przyszłego pracodawcy, pokaże że miałaś/miałeś styczność z międzynarodowym środowiskiem

 

Praktyki zagraniczne w ramach Programu Erasmus+
Jeśli chcesz wyjechać na praktyki zagranicznych w ramach Erasmusa, sprawdź poniższą checklistę z zadaniami, które musisz w tym celu wykonać:

 • przygotowanie CV w języku angielskim
 • wybór miejsca oraz kraju do którego chcesz wyjechać
 • potwierdzenie przyjęcia na praktyki zagraniczne od Instytucji przyjmującej
 • organizacja planu podróży
 • wykupienie ubezpieczenia chroniącego Cię od nieszczęśliwych wypadków

 

Linki z których możesz skorzystać:

 

Sprawdź nasze aktualne oferty wyjazdu!

 

Wymiana studencka w ramach Programu Erasmus+
Chcesz wziąć udział w wymianie studenckiej? Sprawdź, co powinieneś zrobić, krok po kroku:

 • wybierz udostępniony kurs z Uczelni Partnerskich dostępnych w aktualnych ofertach wyjazdu
 • wypełnij test językowy dostępny na platformie OLS https://erasmusplusols.eu/pl
 • weź udział w postępowaniu rekrutacyjnym.
  Od uczelni otrzymasz nominację, która potwierdzi Twój poziom języka angielskiego, zsumuje dotychczasowe osiągnięcia i przez wzgląd na opinie poszczególnych jednostek Uczelni WSEI (Biuro Karier, Dziekanat oraz Studium Języków Obcych) rekomenduje Cię jako studenta, który spełni wymogi formalne związane z wyjazdem.
 • podpisz umowę ‚Learning Agreement’ (z uwzględnieniem akceptacji Koordynatorów Programu Erasmus+  dla przedmiotów, które będą realizowane w wybranej przez Ciebie Uczelni)

Warto wiedzieć, że:

⇒ otrzymasz stypendium w wysokości ustalanej indywidualnie wg wytycznych     dotyczących krajów UE oraz innych

⇒ na całym etapie otrzymasz wsparcie Koordynatora Programu Erasmus+, który czuwa nad prawidłowym przebiegiem wymiany studenckiej

 Pamiętaj o:

 • wypełnieniu testu językowego
 • podpisaniu Learning Agreement
 • wykupieniu ubezpieczenia (np. Karta EKUZ, EURO 26, ISIC) oraz ubezpieczenia od następstw  nieszczęśliwych wypadków
Nie czekaj, zgłoś się już dziś! 

Biuro Współpracy Międzynarodowej

Koordynator: Barbara Wachułka-Kościuszko

email: bwachulka@wsei.edu.pl

Poniżej znajdziesz aktywny link do karty studenta Erasmus+ która określa Twoje prawa i obowiązki oraz zawiera informacje o tym, jakiej pomocy możesz oczekiwać od organizacji wysyłającej i przyjmującej na każdym etapie Twojego udziału w programie Erasmus+

Karta studenta Erasmusa

Erasmus Policy Statement

Erasmus charter for higher education 2014-2020 jest dostępny pod poniższym linkiem:

ECHE

IF YOU ARE AN INCOMING STUDENT YOU CAN FIND MORE INFORMATION IN THE BELOW LINKS:

English Information: Erasmus + information for incoming students

Application form for incoming students 

You can also contact our International Programmes Cooridinator:

Barbara Wachułka-Kościuszko

bwachulka@wsei.edu.pl

 

Uczelnie partnerskie


Technical University of Kosice

Fernando Pessoa

Universidade Fernando Pessoa


The European University of the Atlantic


Toros University w Turcji


Metropolitan University Prague


Kampus Alcoi w Hiszpanii

European University Cyprus

Istinye University

Saxion University