Program Erasmus+

 

Drogi Studencie!

Jesteśmy zorientowaną na rozwój Uczelnią Wyższą, która oferuje Ci możliwość skorzystania z jednego z największych programów  w dziedzinie edukacji, jakim jest program Erasmus+!
W ramach tego programu możesz wziąć udział w wymianie studenckiej lub odbyciu praktyk zagranicznych.

Cechuje nas:

 • indywidualne podejście do studenta ubiegającego się o wyjazd
 • motywacja oraz wsparcie mające na celu przedstawienie konkretnej oferty wyjazdu
 • pomoc w dopełnieniu wszelkich formalności
Twoje korzyści wynikające z wymian studenckich to przede wszystkim:

 • doskonalenie języka obcego w międzynarodowych organizacjach, uczelniach oraz innych instytucjach
 • rozwijanie kompetencji społecznych, wielokulturowych
 • wzbogacenie o nowe doświadczenia zawodowe
 • zawieranie znajomości, kontaktów, przyjaźni
 • w przyszłości perspektywy znalezienia ciekawej pracy
Pamiętaj, że:

 • podróże kształcą
 • znajomość języka obcego jest zawsze mile widziana
 • Twoje CV będzie atrakcyjne dla przyszłego pracodawcy

 

Praktyki zagraniczne w ramach Programu Erasmus+
W ramach organizacji praktyk zagranicznych do Twoich zadań należy:

 • przygotowanie CV w języku angielskim
 • wybór miejsca oraz kraju do którego chcesz wyjechać
 • potwierdzenie przyjęcia na praktyki zagraniczne od Instytucji przyjmującej
 • organizacja planu podróży
 • wykupienie ubezpieczenia chroniącego Cię od nieszczęśliwych wypadków

 

Linki z których możesz skorzystać:

 

Zgodnie z misją uczelni oraz jej założeniami, zapraszamy Cię do skorzystania z naszych aktualnych ofert wyjazdu.

 

Wymiana studencka w ramach Programu Erasmus+
W ramach wymiany studenckiej musisz spełnić następujące formalności:

 • wybierz udostępniony kurs z Uczelni Partnerskich dostępnych w aktualnych ofertach wyjazdu
 • wypełnij test językowy dostępny na platformie OLS https://erasmusplusols.eu/pl
 • weź udział w postępowaniu rekrutacyjnym
  (otrzymasz od Uczelni nominację która: potwierdzi Twój poziom języka angielskiego, zsumuje dotychczasowe osiągnięcia i przez wzgląd na opinie poszczególnych jednostek Uczelni WSEI (Biuro Karier, Dziekanat oraz Studium Języków Obcych) rekomenduje Cię jako studenta, który spełni wymogi formalne związane z wyjazdem)
 • podpiszesz umowę Learning Agreement (z uwzględnieniem akceptacji Koordynatorów Programu Erasmus+  dla przedmiotów, które będą realizowane w wybranej przez Ciebie Uczelni)
 • otrzymasz stypendium w wysokości ustalanej indywidualnie wg wytycznych dotyczących krajów UE oraz innych
 • na całym etapie otrzymasz wsparcie Koordynatora Programu Erasmus+, który czuwa nad prawidłowym przebiegiem wymiany studenckiej
Pamiętaj o:

 • wypełnieniu testu językowego
 • podpisaniu Learning Agreement
 • wykupieniu ubezpieczenia (np. Karta EKUZ, EURO 26, ISIC) oraz ubezpieczenia od następstw  nieszczęśliwych wypadków
Chcesz wiedzieć więcej, skontaktuj się z nami:

bwz@wsei.edu.pl

 

English Information: Erasmus + information for incoming students

Application form for incoming students 

 

Uczelnie partnerskie


Technical University of Kosice


The European University of the Atlantic


Toros University w Turcji


Metropolitan University Prague


Kampus Alcoi w Hiszpanii

European University Cyprus