Harmonogramy: terminy zajęć wykładowców / konsultacji

W celu sprawdzenia aktualnych terminów zjazdów na studiach niestacjonarnych, prosimy o zapoznanie się z  załączonym plikiem.

Terminy zjazdów w semestrze zimowym 2018 2019

Harmonogramy zajęć dla poszczególnych grup dziekańskich będą zamieszczone w Wirtualnym Dziekanacie.