Informacje dla Absolwentów

Miło nam poinformować, że w odpowiedzi na oczekiwania Absolwentów współpracujących aktywnie z Uczelnią postanowiliśmy powołać Klub Absolwenta Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Na pierwszym spotkaniu Klubu została powołana Rada Klubu Absolwenta.

Skład Rady Klubu Absolwenta WSEI

Przewodniczący: Krzysztof Artur Malada
Wiceprzewodniczący : Daniel Kazała
Skarbnik: Justyna Plewa
Członkowie Rady: Szymon Domirski, Piotr Grabek, Zofia Gródek-Szostak, Agnieszka Halama-Zielińska, Ewelina Kulas,
Honorowy Członek Klubu Absolwenta WSEI: Ryszard Czopek

Z członkami Rady można się kontaktować przez skrzynkę mailową klubabsolwenta@wsei.edu.pl

Przywileje wynikające z przynależności do Klubu to możliwość:

  • kontynuacji nauki na Studiach Podyplomowych prowadzonych w naszej Uczelni na preferencyjnych warunkach zgodnie z zarządzeniem Rektora,
  • podnoszenia swoich kompetencji przez udział w kursach językowych organizowanych przez Studium Języków Obcych (na preferencyjnych warunkach),
  • udział w warsztatach i szkoleniach prowadzonych przez Uczelnię,
  • prezentowania swojego dorobku naukowego w wydawnictwach Uczelni,
  • korzystania z księgozbioru Uczelni,
  • wymiany doświadczeń i wsparcie – przede wszystkim na płaszczyźnie zawodowej – pomiędzy Absolwentami.

Wraz z rozwojem Klubu z pewnością pojawią się liczne dodatkowe korzyści i atrakcje.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Klubu i wypełnienia Karty Członkostwa oraz krótkiej ankiety dla Absolwentów.

Zapraszamy na stronę Klubu Absolwenta WSEI www.klubabsolwenta.wsei.edu.pl