Konferencje naukowe

 • II Małopolska Konferencja „Zarządzanie Projektem”, maj 2008 r.
 • I Małopolska Konferencja „Zarządzanie Projektem”, kwiecień 2007r.
 • ‘Business Ethics’ i ‘Practical Application of Internet Resources into Teaching Business English’ – warsztaty; organizowane wspólnie z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Nauczycieli Języka Angielskiego IATEFL, czerwiec 2006 r.
 • „Bridging the Gap between Theory and Practice” – warsztaty szkoleniowe EALTA – European Association for Language Testing and Assessment, przygotowane we współpracy z Fundacją Roz-woju Systemu Edukacji programu unijnego Socrates, maj 2006 r.
 • ’No Kidding – Integrating Language and Content with Young Learners’, intensywne seminarium metodyczne przeprowadzone we współpracy z DOS (Teacher Training Solutions), Socrates Lingua i British Council, październik 2005 r.
 • ‘The Internet and the Language Classroom’ – warsztaty ICT, przygotowane wespół z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Nauczycieli Języka Angielskiego IATEFL – International Association of Teachers of English as a Foreign Language, październik 2005 r.
 • „Can the transitional and development economies ever catch up?” – międzynarodowa konferencja naukowa,  wrzesień 2005 r.
 • ‘CALL, WELL and TELL: Fostering Autonomy’ – międzynarodowa konferencja Eurocall – European Association for Computer-Assisted Language Learning –  zorganizowana na terenie naszej Uczelni /pre-conference workshops/oraz na Kampusie Uniwersytetu Jagiellońskiego, sierpień 2005 r.
 • ‘Internet Technologies and e-Business: Development and Business Opportunities’ – seminarium organizowane w ramach Festiwalu Kultury Brytyjskiej ‘Crossroads for Ideas’ pod patronatem Ambasady Brytyjskiej i British Council, listopad 2004 r.
 • „Czynniki determinujące konkurencyjność przedsiębiorstw w dobie integracji europejskiej” – ogólnopolska konferencja naukowa, listopad 2004 r.
 • ‘ICT Workshop for EFL Teachers – ICT for Education and Teacher’s Professional Development’ – warsztaty metodyczno – informatyczne dla nauczycieli języka angielskiego, wrzesień 2004 r.
 • Seminarium i warsztaty ICT dla trenerów British Council, marzec 2004 r.
 • „Szanse i zagrożenia dla przedsiębiorstw w dobie integracji europejskiej”, ogólnopolska konferencja naukowa, maj 2003 r.