01-kadr-350px-rozmycie
Najlepsza uczelnia w Małopolsce
w rankingu pracodawców WPROST
02-kadr-350px-rozmycie
Studia nawet w 1,5 roku
03-kadr-350px-rozmycie
Kompetencje potwierdzone certyfikatami
04-kadr-350px-rozmycie
Akademia technologii Microsoft
05-kadr-350px-rozmycie
Kształcimy praktycznie

Logistyka w firmie

Kwalifikacje absolwenta:

Absolwent specjalności jest przygotowany do zarządzania łańcuchem dostaw, prognozowania zaopatrzenia, zarządzania produktem i obsługą klienta, znakowania, pakowania i magazynowania produktów. Może podejmować pracę w działach marketingowych i handlowych firm, działach logistyki i transportu w firmie, sieciach handlowych, jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Ważniejsze przedmioty:

  • Podstawy logistyki
  • Logistyka produkcji
  • Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji
  • Informatyka w logistyce
  • Warsztaty pprzedsiębiorczości – biznes plan
  • Ekonomiczne uwarunkowania logistyki w firmie
  • Obsługa klienta w systemie dystrybucji
  • Dobre praktyki w logistyce – warsztaty