Slide thumbnail

Wyższa Szkoła
Ekonomii i Informatyki
w Krakowie

KSZTAŁCIMY PRAKTYCZNIE

 • KONWERSATORIA, LABORATORIA PROJEKTOWE,
  KONSULTACJE INDYWIDUALNE
 • PRAKTYKI KRAJOWE I ZAGRANICZNE
 • WARSZTATY PROWADZONE PRZEZ
  SPECJALISTÓW - PRAKTYKÓW

DAJEMY KONKRETNE KWALIFIKACJE

 • UDZIAŁ PRACODAWCÓW W TWORZENIU
  PROGRAMÓW STUDIÓW
 • SYSTEMATYCZNIE PROWADZONE ANALIZY RYNKU PRACY
 • BADANIE KARIER ABSOLWENTÓW

UCZYMY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

 • WARSZTATY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - PROJEKT
  WŁASNEGO BIZNESU
 • ANALIZY CASE STUDY - PRZYKŁADY SUKCESÓW
  W BIZNESIE
 • KURSY KWALIFIKACJI PRAKTYCZNYCH – DODATKOWE
  CERTYFIKATY KWALIFIKACJI
Slide backgroundSlide thumbnail
Slide backgroundSlide thumbnail
Slide background
Slide backgroundSlide thumbnail

Logistyka w firmie

Kwalifikacje absolwenta:

Absolwent specjalności jest przygotowany do zarządzania łańcuchem dostaw, prognozowania zaopatrzenia, zarządzania produktem i obsługą klienta, znakowania, pakowania i magazynowania produktów. Może podejmować pracę w działach marketingowych i handlowych firm, działach logistyki i transportu w firmie, sieciach handlowych, jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Ważniejsze przedmioty:

 • Podstawy logistyki
 • Logistyka produkcji
 • Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji
 • Informatyka w logistyce
 • Warsztaty pprzedsiębiorczości – biznes plan
 • Ekonomiczne uwarunkowania logistyki w firmie
 • Obsługa klienta w systemie dystrybucji
 • Dobre praktyki w logistyce – warsztaty