Microsoft Imagine Academy

AKADEMIA TECHNOLOGII MICROSOFT

Imagine Academy to realizowany przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Informatyki w Krakowie program nauczania technologii i programów Microsoft w sposób profesjonalny i kompleksowy.

Mogą z niego korzystać studenci wszystkich kierunków WSEI. Zainteresowani wybierają konkretne programy Microsoft, a następnie w  ramach zajęć dydaktycznych przygotowywani są do ich certyfikacji. W efekcie na zakończenie studiów mogą dysponować pakietem liczących się na rynku certyfikatów potwierdzających praktyczne umiejętności.

 

PAKIET PROGRAMÓW DO WYBORU

Microsoft Imagine Academy to program zarówno dla studentów specjalności informatycznych, jak i ekonomicznych.

itacademy

 

Zobacz wszystkie ścieżki egzaminacyjne Microsoft:

Microsoft Certification Roadmap 2019

Więcej o ścieżkach egzaminacyjnych można przeczytać tutaj:

https://www.microsoft.com/pl-pl/learning/certification-overview.aspx

 

 ZASADY KORZYSTANIA Z PROGRAMU I KORZYŚCI DLA STUDENTÓW WSEI

  • 1 darmowy voucher na egzamin Microsoft semestralnie

Studenci wszystkich specjalności otrzymują jeden darmowy voucher z rodziny MOS lub MTA semestralnie w ramach czesnego. Możliwe jest wykorzystanie wcześniejsze wykorzystanie voucherow.

  • Obniżone ceny egzaminów dla studentów WSEI

Dodatkowe egzaminy certyfikacyjne studenci WSEI mogą dokupić  w obniżonych cenach ok. 220 zł/szt.

  • Akredytowane centrum egzaminacyjne Microsoft na terenie uczelni

Na terenie WSEI działa  akredytowane centrum egzaminacyjne Certiport. W planach jest otwarcie centrum Pearson VUE.

  • Nauczanie IT w uczelni zintegrowane z Imagine Academy

Docelowo większość programów IT w uczelni będzie zintegrowana z kursami Imagine Academy, aby studenci mogli zdobywać kwalifikacje i certyfikaty w trakcie regularnych studiów.

ZOBACZ: Vouchery i egzaminy Microsoft dla studentów WSEI

KORZYŚCI DLA PRACODAWCÓW

  • Kwalifikacje Microsoft potwierdzone certyfikatami

Najlepsi absolwenci WSEI oprócz dyplomu będą posiadać zestaw certyfikatów potwierdzających ich umiejętności w zakresie oprogramowania i technologii Microsoft

  • Nauczanie technologii i programów Microsoft na zamówienie

W ramach technologii IT pracodawcy będą mogli określać profil kompetencyjny pracownika – jakie certyfikaty są obowiązkowe do pracy na danym stanowisku. W oparciu o taki profil WSEI będzie budować dedykowane grupy studentów aspirujące do pracy w danej firmie.

 

Jakie certyfikaty możesz zdobywać na WSEI?

Certyfikat Microsoft Office Specialist (MOS) weryfikuje biegłe opanowanie narzędzi pakietu Microsoft Office, które usprawniają wykonywanie wielu zadań w życiu zawodowym i prywatnym. Posiadanie certyfikatu MOS potwierdza umiejętność wykorzystywania aplikacji Office w codziennej pracy oraz stanowi ważny element wyróżniający przy ubieganiu się o pracę lub przyjęcie na studia. Dla osób chcących się starać o bardziej zaawansowane certyfikaty w dziedzinie nowoczesnych technologii zalecamy dodatkowo zdobycie certyfikatu MTA, nie jest on jednak obowiązkowy.

więcej o certyfikatach MOS: https://www.microsoft.com/learning/pl-pl/mos-certification.aspx

 

Certyfikat Microsoft Technology Associate (MTA) weryfikuje znajomość podstawowych koncepcji technicznych w dziedzinie tworzenia oprogramowania i technologii informatycznych. Posiadanie certyfikatu MTA potwierdza dysponowanie bazowym zasobem wiedzy technicznej oraz zdolność wykonywania podstawowych prac informatycznych. W razie potrzeby certyfikat Microsoft Technology Associate stanowi mocny fundament do poszerzania kompetencji w dziedzinie informatyki i środowisk informatycznych.

więcej o certyfikatach MTA: https://www.microsoft.com/learning/pl-pl/mta-certification.aspx

Ceny voucherów na egzaminy certyfikacyjne dla studentów WSEI:

  • MOS – 220 zł
  • MTA – 220 zł

AKTUALNOŚCI MICROSOFT Imagine Academy