Obrony prac dyplomowych

Aktualny plik z wymogami składania pracy dyplomowej znajduje się w Wirtualnym Dziekanacie.

Pliki zawierające wzory potrzebnych dokumentów (oświadczenie autora, licencja, karta obiegowa) znajdują się w Wirtualnym Dziekanacie oraz w Dziekanacie Uczelni.