Opłaty za studia w roku akademickim 2018/2019

Czesne za studia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym w roku akademickim 2018/2019

OPŁATA REJESTRACYJNA

Opłata rejestracyjna: 200 PLN (jeśli zapiszesz się do końca maja to nie płacisz opłaty rejestracyjnej!!!)

KIERUNEK STUDIÓW czesne wnoszone w ratach semestralnych 1 rata na semestr czesne wnoszone w 5 ratach  w semestrze
ZARZĄDZANIE
Specjalności:
Marketing w sieci Pierwszy rok  2400 zł
Kolejne lata    2800 zł
500 zł
590 zł
Pozostałe specjalności Pierwszy rok  2400 zł
Kolejne lata    2500 zł
500 zł
530 zł
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
(każda specjalność)
Pierwszy rok  2400 zł
Kolejne lata    2800 zł
500 zł
590 zł
INFORMATYKA I EKONOMETRIA*
Specjalności:
         Projektowanie i produkcja gier komputerowych Pierwszy rok  2800 zł
Kolejne lata   3500 zł
590 zł
730 zł
         Pozostałe specjalności Pierwszy rok 2800 zł
Kolejne lata  3300 zł
590 zł
690 zł

Ulgi i zwolnienia

 1. Program Wysokie Loty.WSEI zgodnie ze swoją strategią buduje grupy liderskie na wszystkich kierunkach.  Do programu kwalifikują się osoby, które zdawały maturę rozszerzoną z jednego z przedmiotów:
  1. język angielski,
  2. matematyka,
  3. informatyka

oraz otrzymały na niej powyżej 75%. Ulga dotyczy tylko studiów dziennych i wynosi 100% w pierwszym roku nauki.

 

 1. Studentom i absolwentom innych kierunków (specjalności) studiów podejmującym naukę na WSEI na dodatkowym kierunku lub specjalności przysługuje ulga w czesnym w wysokości:
  1. studenci i absolwenci WSEI – 40%,
  2. studenci i absolwenci innych uczelni – 20%.

Ulga naliczana jest przez cały okres studiów. Warunkiem otrzymania ulgi jest złożenie w dziekanacie udokumentowanego wniosku.

 1. Studentom  będącym w pierwszym stopniu pokrewieństwa (małżonkowie, rodzeństwo, rodzice i dzieci) przysługuje ulga w czesnym 10% przez cały okres studiów. Warunkiem otrzymania ulgi jest złożenie w dziekanacie udokumentowanego wniosku.
 2. Zwolnienie z wpisowego. W przypadku złożenia kompletu dokumentów aplikacyjnych do 31 maja 2018 przysługuje zwolnienie z opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia.
 3. W wyjątkowych przypadkach uzasadnionych szczególnymi i udokumentowanymi okolicznościami losowymi (np. klęski żywiołowe) kanclerz może, na wniosek studenta, zwolnić go okresowo z części lub całości czesnego. Zwolnienie takie może być zastosowane również w stosunku do studentów skierowanych przez uczelnię na praktyki i studia zagraniczne lub wykonujących ważne zadania w organach samorządu studenckiego.

Jeżeli studentowi przysługuje więcej niż jedna ulga – wówczas może on skorzystać tylko z jednej w danym semestrze studiów

 

Opłaty za studia należy wnosić na indywidualne konta studentów. Numery kont dostępne w Dziale Finansowym.

 

Dodatkowe informacje

 1. Wszystkie kierunki na WSEI – to kierunki przekształcone zgodnie z modelem praktycznym (zgodnie z Ustawą  o Szkolnictwie Wyższym z dn. 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym. T.j. Dz.U.z 2012 r.) W związku z tym program każdej specjalności opracowany został na nowo w taki sposób, aby zapewnić absolwentom maksimum umiejętności praktycznych.
  Zobacz opisy kierunków:

 2. Czesne to nie tylko opłata za studia, ale też szereg dodatkowych korzyści!  Sprawdź je klikając na stronę wybranej przez Ciebie specjalności.
 3. Na naszej uczelni studia są płatne, ale trwają tylko 6 semestrów (studia inżynierskie 7), gwarantujemy przy tym wysoką jakość zajęć, liczne warsztaty praktyczne, staże w firmach partnerskich i praktyki zagraniczne.
 4. Czesne na studiach jest inwestycją w realne przygotowanie do wejścia na rynek pracy. WSEI robi to skutecznie. Większość naszych studentów rozpoczyna pracę już na studiach.