Opłaty za studia w roku akademickim 2019/2020

Czesne za studia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym w roku akademickim 2019/2020

 

NOWY, MODUŁOWY SYSTEM NAUKI.

JUŻ W KWIETNIU NASZA NOWA STRONA, Z NOWYMI ZASADAMI.

 

OPŁATA REJESTRACYJNA

Opłata rejestracyjna: 200 PLN

WYBIERZ INTERESUJĄCE CIĘ MODUŁY, ZDOBĄDŹ KONKRETNY ZAWÓD!

Zarządzanie

Czesne wnoszone w ratach semestralnych 1 rata na semestr: Pierwszy i drugi semestr po 2 500 zł | Kolejne semestry po 3 000 zł
Czesne wnoszone w ratach miesięcznych: Pierwszy rok 550 zł | Kolejne lata 660 zł

Finanse i Rachunkowość

Czesne wnoszone w ratach semestralnych 1 rata na semestr: Pierwszy i drugi semestr po 2 500 zł | Kolejne semestry po 3 000 zł
Czesne wnoszone w ratach miesięcznych: Pierwszy rok 550 zł | Kolejne lata 660 zł

Informatyka i ekonometria

Czesne wnoszone w ratach semestralnych 1 rata na semestr: Pierwszy i drugi semestr po 3 000 zł | Kolejne semestry po 3 800 zł
Czesne wnoszone w ratach miesięcznych: Pierwszy rok 660 zł | Kolejne lata 836 zł

Poniżej przykładowe propozycje połączenia wybranego modułu. Zobacz zawody, w których możesz pracować po ukończeniu studiów z wybranymi modułami.

Zarządzanie

Finanse i Rachunkowość

Informatyka i ekonometria

Moduł 1
+
Moduł 2

STANOWISKO PRACY

Projektowanie innowacji
+
Nowoczesny marketing

Projektant innowacyjnych produktów i usług

Projektowanie innowacji
+
Zarządzanie personelem (HR)

Projektant efektywnych zespołów pracowniczych

Projektowanie innowacji
+
Psychologia w biznesie

Projektant efektywnych zespołów pracowniczych

Nowoczesny marketing
+
Zarządzanie sprzedażą

Specjalista ds. Marketingu i sprzedaży produktów innowacyjnych

Zarządzanie sprzedażą
+
Zarządzanie personelem (HR)

Menedżer efektywnych zespołów sprzedażowych

Projektowanie innowacji
+
Logistyka krajowa I międzynarodowa

Projektant innowacyjnych systemów logistycznych

Zarządzanie sprzedażą
+
Logistyka krajowa I międzynarodowa

Logistyk nowoczesnych systemów sprzedaży

Digital marketing 1
+
Digital marketing 2

Specjalista ds. Marketingu internetowego

Digital marketing 1
+
Zarządzanie sprzedażą

Specjalista ds. Internetowej sprzedaży

Digital marketing 1
+
Nowoczesny marketing

Specjalista ds. Internetowego marketingu produktów innowacyjnych

Zarządzanie personelem (HR)
+
Psychologia w biznesie

Specjalista ds. HR

Front end development
+
Digital marketing 1

Projektant stron internetowych

Moduł ten przygotuje Cię do pracy w charakterze projektanta i programisty stron internetowych. Zapoznasz się z elementami języka HTML oraz kaskadowych arkuszy stylów CSS. Dowiesz się, jak wykorzystać język Javascript do tworzenia profesjonalnych aplikacji webowych oraz jak używać najpopularniejszych frameworków tego języka. Zapoznasz się z najczęściej wykorzystywanymi wzorcami projektowymi, dzięki czemu będziesz w stanie sprawnie opisywać problemy projektowe.

Przedmioty obowiązkowe

Wprowadzenie do technologii webowych,
Wprowadzenie do programowania,
Wprowadzenie do baz danych
Przedmioty eksperckie ECTS
Programowanie aplikacji webowych 5
Programowanie w Javascript 5
Frameworki front-endowe (dawna nazwa Frameworki JS) 5
Wzorce projektowe 5
20
Front end development
+
Projektowanie innowacji

Projektant UI / specjalista UI

Front end development
+
Back end development

Full stack end developer

Computer games development

Computer games developer

Cisco network engineering

Network Operator (CISCO)

Windows server administration

Windows Server Administrator

SQL Server Database Development

SQL Server Database Developer

Data Warehouse Engineering

Data Warehouse Engineer

Database Designing

Database Designer

IT project management
+
Projektowanie innowacji

Manager projektów innowacji

Zarządzanie sprzedażą
+
Controling dla specjalistów

Specjalista ds. Controllingu sprzedaży

Rachunkowość w praktyce

Samodzielny księgowy

Zarządzanie personelem (HR)
+
Controling dla specjalistów

Specjalista ds. Controllingu personalnego

Zarządzanie personelem (HR)

Specjalista ds. kadr i płac

Analiza finansowa dla menedżerów, przedsiębiorców i analityków

Analityk finansowy

Controlling i rachunkowość zarządcza

Specjalista ds. analiz i rachunkowości zarządczej

Logistyka krajowa I międzynarodowa
+
Controling dla specjalistów

Specjalista ds. Controllingu w logistyce

Filtruj po kierunku

Ulgi i zwolnienia

 1. Program Wysokie Loty.WSEI zgodnie ze swoją strategią buduje grupy liderskie na wszystkich kierunkach. Do programu kwalifikują się osoby, które zdawały maturę rozszerzoną z jednego z przedmiotów:
  1. matematyka,
  2. informatyka

oraz otrzymały na niej powyżej 75%. Ulga dotyczy tylko studiów dziennych i wynosi 100% w pierwszym roku nauki.

 1. Studentom i absolwentom innych kierunków studiów podejmującym naukę na WSEI na dodatkowym kierunku przysługuje ulga w czesnym w wysokości:
  1. studenci i absolwenci WSEI – 40%,
  2. studenci i absolwenci innych uczelni – 20%.

Ulga naliczana jest przez cały okres studiów. Warunkiem otrzymania ulgi jest złożenie w dziekanacie udokumentowanego wniosku.

 1. Studentom będącym w pierwszym stopniu pokrewieństwa (małżonkowie, rodzeństwo, rodzice i dzieci) przysługuje ulga w czesnym 10% przez cały okres studiów. Warunkiem otrzymania ulgi jest złożenie w dziekanacie udokumentowanego wniosku.
 2. W wyjątkowych przypadkach uzasadnionych szczególnymi i udokumentowanymi okolicznościami losowymi (np. klęski żywiołowe) kanclerz może, na wniosek studenta, zwolnić go okresowo z części lub całości czesnego. Zwolnienie takie może być zastosowane również w stosunku do studentów skierowanych przez uczelnię na praktyki i studia zagraniczne lub wykonujących ważne zadania w organach samorządu studenckiego. Jeżeli studentowi przysługuje więcej niż jedna ulga – wówczas może on skorzystać tylko z jednej w danym semestrze studiów
 3. Studenci nie uiszczają opłat za egzaminy poprawkowe, egzaminy komisyjne oraz egzamin dyplomowy.

 

DZIAŁ FINANSOWY

Lokalizacja: Pawilon Ameryka (pod arkadami).

 

Godziny otwarcia dla studentów

Wtorek 9:00-14:00
Środa 9:00-14:00
Czwartek dzień wewnętrzny
Piątek 14:00-18:00
Sobota

8:00-14:00

Pracownik administracyjny
Małgorzata Siodłak
12 431-18-90 (wew. 137)
msiodlak@wsei.edu.pl

***

 1. Prosimy o załatwianie spraw w ściśle określonych godzinach przyjmowania stron.
 2. Czesne winno być wpłacane do 10 dnia każdego miesiąca.
 3. Za datę zapłaty czesnego uważa się datę wpływu na rachunek bankowy WSEI.
 4. Wpływ na konto po 10 dniu danego miesiąca powoduje automatyczne naliczanie odsetek (ustawowych ), tym samym system pobiera w pierwszej kolejności odsetki a następnie pozostałe opłaty.
 5. Opłaty za studia należy wnosić na indywidualne konta studentów. Numery kont dostępne w Wirtualnym Dziekanacie.
 6. Jednocześnie prosimy o zachowanie dowodów wpłat, gdyż w razie jakichkolwiek niejasności czy wątpliwości każda sprawa będzie rozpatrywana indywidualnie na podstawie tych dowodów.
 7. Informujemy, iż w przypadku rezygnacji ze studiów obowiązkiem studenta jest złożenie pisemnego oświadczenia o rezygnacji.
 8. Czesne jest naliczane do dnia skreślenia z listy studentów lub do dnia złożenia pisemnej rezygnacji ze studiów.

Prosimy o śledzenie informacji dotyczących płatności, księgowań i naliczeń korzystając z wirtualnego dziekanatu.

 

Dodatkowe informacje

 1. Wszystkie kierunki na WSEI – to kierunki przekształcone zgodnie z modelem praktycznym (zgodnie z Ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dn. 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym. T.j. Dz.U.z 2018 r.) W związku z tym program modułowy opracowany został na nowo w taki sposób, aby zapewnić absolwentom maksimum umiejętności praktycznych.
 2. Na naszej uczelni studia są płatne, ale trwają tylko 6 semestrów (studia inżynierskie 7), gwarantujemy przy tym wysoką jakość zajęć, liczne warsztaty praktyczne, staże w firmach partnerskich i praktyki zagraniczne.
 3. Czesne na studiach jest inwestycją w realne przygotowanie do wejścia na rynek pracy. WSEI robi to skutecznie. Większość naszych studentów rozpoczyna pracę już na studiach.