Organizacja roku akademickiego 2018/2019

Drogi studencie, droga studentko WSEI!

Poniżej znajdziesz najważniejsze daty w roku akademickim 2018/2019 dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych:

STUDIA STACJONARNE – SEMESTR ZIMOWY
Początek zajęć w semestrze zimowym 28.09.2018
Uroczysta inauguracja roku akademickiego 03.10.2018
Przerwa świąteczno – noworoczna 21.12.2018 – 02.01.2019
Koniec zajęć w semestrze zimowym 04.02.2019
Zimowa sesja egzaminacyjna 11.02.2019 – 24.02.2019
Ostateczny termin zaliczeń z przedmiotów objętych egzaminami 24.02.2019
Przerwa międzysemestralna 25.02.2019 – 03.03.2019
Sesja poprawkowa semestru zimowego 04.03.2019 – 17.03.2019
Ostateczny termin zaliczenia semestru zimowego 18.03.2019
STUDIA STACJONARNE – SEMESTR LETNI
Początek zajęć w semestrze letnim 04.03.2019
Przerwa świąteczna 18.04.2019 – 23.04.2019
Koniec zajęć w semestrze letnim 16.06.2019
Letnia sesja egzaminacyjna 17.06.2019 – 30.06.2019
Ostateczny termin zaliczeń z przedmiotów objętych egzaminami 01.07.2019
Sesja poprawkowa semestru letniego 09.09.2019 – 22.09.2019
Ostateczny termin zaliczenia semestru letniego 23.09.2019
STUDIA NIESTACJONARNE – SEMESTR ZIMOWY
Początek zajęć w semestrze zimowym 28.09.2018
Uroczysta inauguracja roku akademickiego 03.10.2018
Przerwa świąteczno – noworoczna 21.12.2018 – 02.01.2019
Koniec zajęć w semestrze zimowym 17.02.2019
Zimowa sesja egzaminacyjna 18.02.2019 – 03.03.2019
Ostateczny termin zaliczeń z przedmiotów objętych egzaminami 03.03.2019
Sesja poprawkowa semestru zimowego 04.03.2019 – 17.03.2019
Ostateczny termin zaliczenia semestru zimowego 18.03.2019
STUDIA NIESTACJONARNE – SEMESTR LETNI
Początek zajęć w semestrze letnim 04.03.2019
Przerwa świąteczna 18.04.2019 – 23.04.2019
Koniec zajęć w semestrze letnim 14.07.2019
Letnia sesja egzaminacyjna 15.07.2019 – 28.07.2019
Ostateczny termin zaliczeń z przedmiotów objętych egzaminami 28.07.2019
Sesja poprawkowa semestru letniego 09.09.2019 – 22.09.2019
Ostateczny termin zaliczenia semestru letniego 23.09.2019