prof. nadzw. dr Danuta Kajrunajtys

Pełnione funkcje i stanowiska:

  • Wykładowca – Zakład Informatyki, WSEI

Obszar zainteresowań dydaktyczno-naukowych:

  • Analiza systemów informacyjnych
  • Modelowanie funkcji i procesów
  • Systemy zintegrowane klasy MRPII / ERP (wybór, wdrożenie, optymalizacja)
  • Modele dojrzałości organizacji
  • Zastosowania informatyki w zarządzaniu
  • Zarządzanie zmianą organizacyjną
  • Audyt procesu i stanu
  • Doradztwo strategiczne
  • Zwinne zarządzanie przedsięwzięciami

Dane kontaktowe:

    Zakład Informatyki
    Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie
ul. Św. Filipa 17, 31-150 Kraków
+48 012 431-18-90 wewn. 122
e-mail:
dkajrunajtys@wsei.edu.pl