Programowanie aplikacji mobilnych i webowych

OPIS SPECJALNOŚCI

Studia inżynierskie. W ramach tej specjalności kształceni są programiści specjalizujący się w technologiach mobilnych i webowych oraz środowisku Microsoft .NET.

Specjalność jest mocno programistyczna. Kształci kompetencje i umiejętności poszukiwane przez pracodawców.

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ

Jako absolwent tej specjalności uzyskasz bardzo dobre kompetencje programistyczne. Może zostać front- lub back-end developerem. Po trzech semestrach będziesz gotów podjąć pracę jako programista. Wyspecjalizujesz się w programowaniu aplikacji mobilnych i webowych na platformie .NET, umożliwiającej budowę aplikacji przeglądarkowych. Zgłębisz zakamarki programowania w Javascript i responsywnych stron budowanych z użyciem HTML5 i CSS3. Poznasz Xamarin i będziesz tworzyć aplikacje mobilne dla systemów Android, Windows Phone, iOS. Poznasz zalety i ograniczenia różnych wzorców projektowych i będziesz umiał zastosować wzorzec właściwy do określonego typu aplikacji. Swoje kompetencje praktyczne rozwiniesz realizując podczas studiów kompleksowy projekt profesjonalnej aplikacji mobilnej lub webowej, obejmujący:

 • opracowanie specyfikacji oczekiwań użytkowników końcowych,
 • projekt funkcjonalny,
 • budowę aplikacji w Visual Studio z wykorzystaniem repozytorium kodu TFS,
 • testy kodu (m.in. testy jednostkowe) oraz testy funkcjonalne
 • przygotowanie dokumentacji produktu.

NAJWAŻNIEJSZE PRZEDMIOTY I TECHNOLOGIE

 • Programowanie obiektowe
 • Wzorce projektowe
 • Programowanie w Javascript
 • Programowanie aplikacji webowych
 • Programowanie urządzeń mobilnych
 • Programowanie w środowisku ASP.NET
 • Testy i kontrola jakości oprogramowania
 • Projektowanie profesjonalnej aplikacji mobilnej lub webowej (P1)
 • Programowanie profesjonalnej aplikacji mobiilnej lub webowej (P2)
 • Dokumentacja i serwisowanie profesjonalnej aplikacji mobilnej lub webowej (P3)

REKOMENDOWANE PRZEDMIOTY DO WYBORU

 • Programowanie w Pythonie
 • Zarządzanie cyklem życia aplikacji
 • Reklama w internecie
 • Trening interpersonalny - warsztaty
 • Public relations i zarządzanie wizerunkiem
 • Metody i techniki sprzedaży
 • Ochrona danych osobowych
 • E-commerce
 • Coaching

I Semestr

Podstawy ekonomii5 ECTS
Poznasz podstawowe definicje i pojęcia z zakresu ekonomii. Zrozumiesz zależności przyczynowo-skutkowe występujące w ekonomii. Nauczysz się interpretować zjawiska zachodzące we współczesnych gospodarkach w oparciu o mechanizmy i modele ekonomiczne oraz dopasowywać modele ekonomiczne do analizy konkretnych sytuacji gospodarczych.
Matematyka 5 ECTS
Zapoznasz się z najistotniejszymi pojęciami i metodami z zakresu algebry i analizy matematycznej przydatnymi informatykom. Nauczysz się posługiwać pojęciami matematycznymi w zagadnieniach informatycznych oraz rozwiniesz abstrakcyjne i algorytmiczne myślenie.
Wprowadzenie do studiowania0 ECTS
Na tym przedmiocie dowiesz się, w jaki sposób zorganizować swoje studia, aby były dla Ciebie jak najbardziej owocne. Postaramy się przekazać Ci najistotniejsze informacje na temat tego, jak studiować, na co zwrócić szczególną uwagę, pomożemy Ci wybrać specjalność, studenci wyższych lat podzielą się z Tobą swoimi doświadczeniami a wykładowcy przedstawią oczekiwania.
Podstawy zarządzania5 ECTS
Poznasz podstawowe elementy teorii organizacji i zarządzania z uwzględnieniem wewnętrznej i zewnętrznej perspektywy funkcjonowania organizacji oraz podstawowych narzędzi wykorzystywanych w zarządzaniu organizacjami. Zajęcia pomogą Ci wykształcić umiejętności rozpoznania i analizy problemów zarządzania współczesnymi organizacjami. Nauczysz się stosować wybrane metody i techniki planowania, organizowania, motywowania oraz kontrolowania dla potrzeb sprawnego zarządzania organizacją.
Fizyka dla informatyków4 ECTS
Wyjaśnimy Ci, jak działają podstawowe układy elektroniczne występujące w komputerach i smartfonach (w tym czujniki ruchu, położenia, natężenia światła etc.). Ponadto usystematyzujemy Twoją wiedzę na temat prądu (jego rodzajów, charakterystyk, technik miernictwa), gdyż uważamy że jest ona przydatna w zawodzie informatyka i niezbędna inżynierowi.
Wprowadzenie do baz danych5 ECTS
Poznasz budowę, proces projektowania i sposoby implementacji baz danych. Nauczysz się podstaw języka SQL oraz zapoznasz się z zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem baz danych, indeksami, normalizacją. Przedmiot przygotowuje do egzaminu Microsoftu 98-364 Database Fundamentals.
Prawne i społeczne problemy informatyki2 ECTS
Dowiesz się, jakie są przepisy prawa w zakresie stosowania rozwiązań informatycznych. Zapoznasz się z prawem autorskim, dowiesz się, kiedy można wykorzystywać oprogramowanie bez ograniczeń, a kiedy należy za nie zapłacić oraz jakie przepisy chronią wytworzone przez Ciebie aplikacje czy inne produkty. Zdobędziesz także wiedzę na temat prawnych aspektów bezpieczeństwa informacji gromadzonej i udostępnianej w systemach informatycznych. Program przedmiotu obejmuje też zapoznanie z problemami społecznymi, jakie występują we współczesnym społeczeństwie informatycznym.
Podstawy obsługi Word i Excel4 ECTS
Zapoznasz się z podstawami edytora Word oraz arkusza kalkulacyjnego Excel. Przedmiot ten przygotowuje do dwóch egzaminów Microsoftu: 77-418 Word oraz 77-420 Excel.

II Semestr

Wprowadzenie do programowania5 ECTS
Poznasz podstawowe zasady programowania komputerów (core programming) w podejściu proceduralnym i obiektowym. Wyjaśnimy Ci zasady działania elementarnych algorytmów (wyszukiwania, sortowania, ...), jak również podstawowych struktur danych (stosu, kolejki, listy, drzewa, słownika). Przedmiot przygotowuje w 50% do egzaminu MTA 98-361 Software Development Fundamentals. Pozostałe zagadnienia zostaną omówione w przedmiocie "Wprowadzenie do baz danych" oraz "Wprowadzenie do technologii webowych"
Psychologia4 ECTS
Poznasz podstawowe pojęcia z zakresu psychologii oraz koncepcje wyjaśniania zachowań ludzkich, będziesz miał możliwość przyswoić wiedzę, potrzebną do zidentyfikowania swoich mocnych i słabych stron. Zapoznasz się z dynamiką procesów grupowych oraz sposobami i stylami funkcjonowania w grupie. Nauczysz się także, jak radzić sobie ze stresem. Dowiesz się, jaka jest rola komunikacji werbalnej i niewerbalnej w życiu codziennym oraz dlaczego sposoby autoprezentacji są tak ważne w relacjach międzyludzkich.
Statystyka opisowa5 ECTS
Poznasz najczęściej wykorzystywane metody statystyczne. Nabędziesz umiejętność statystycznego opracowywania danych na praktycznych przykładach, z wykorzystaniem współczesnych narzędzi informatycznych - MS Excel (z dodatkiem Analysis Toolpak) oraz R-Studio.
Wprowadzenie do technologii webowych5 ECTS
Kurs wprowadza w technologię HTML5, CSS3 i JS. Poznasz podstawy tworzenia i stylowania dokumentów HTML z użyciem HTML5 oraz arkuszy CSS3. Wprowadzimy Cię w świat języka JavaScript, nauczysz się obsługiwać zdarzenia oraz modyfikować strukturę DOM. Zapoznasz się z formatem SVG oraz tworzeniem grafiki z użyciem obiektu Canvas. Przedmiot przygotowuje do egzaminu Microsoft 98-375: HTML5 App Development Fundamentals.
Język obcy2 ECTS
Podczas tego kursu skoncentrujemy się głównie na przełamywaniu barier w komunikacji. Nauczysz się przygotowywać prace pisemne oraz wystąpienia publiczne co najmniej na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Usystematyzujesz konstrukcje gramatyczne, poznasz również praktyczne słownictwo z różnych dziedzin życia. Ponadto, będziemy doskonalić Twoje umiejętności rozumienia tekstu czytanego oraz rozumienia ze słuchu.
Wychowanie fizyczne0 ECTS
Brak opisu
Systemy operacyjne i sieci komputerowe5 ECTS
Dowiesz się, jak są zbudowane i jak działają systemy operacyjne na przykładzie MS Windows. Zapoznasz się także z podstawami infrastruktur sieciowych, sprzętu sieciowego oraz protokołów i usług sieciowych. Przedmiot przygotowuje do egzaminu Microsoftu 98-366: Networking Fundamentals.
Architektura systemów komputerowych4 ECTS
Zapoznasz się z architekturą współczesnych systemów operacyjnych (Android/iOS/Windows 10). Nabędziesz wiedzę na temat architektury sprzętowej urządzeń mobilnych i IoT. Dowiesz się, jak działają urządzenia logiczne.

III Semestr

Język obcy2 ECTS
Podczas tego kursu skoncentrujemy się głównie na przełamywaniu barier w komunikacji. Nauczysz się przygotowywać prace pisemne oraz wystąpienia publiczne co najmniej na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Usystematyzujesz konstrukcje gramatyczne, poznasz również praktyczne słownictwo z różnych dziedzin życia. Ponadto, będziemy doskonalić Twoje umiejętności rozumienia tekstu czytanego oraz rozumienia ze słuchu.
Programowanie w Javascript5 ECTS
Wkroczysz do świata programowania z użyciem Javascript. Poznasz struktury języka, dowiesz się, jak generować i obsługiwać zdarzenia. Zmienisz strukturę DOM. Wejdziesz w świat funkcji, prototypów i obiektów w JS, nauczysz się debugować kod, wykorzystasz nowości dostępne w Ecmascript. Dowiesz się, jak tworzyć praktyczne aplikacje webowe.
Bezpieczeństwo systemów informatycznych4 ECTS
Zapoznamy Cię z zagrożeniami związanymi z funkcjonowaniem systemów informatycznych oraz metodami zabezpieczeń przed tymi zagrożeniami. Nauczymy Cię, jak wdrażać procedury zabezpieczające dane osobowe. Dowiesz się także, co to są narzędzia ochrony pasywnej i aktywnej przed atakami z zewnątrz oraz jak je stosować.
Matematyka dyskretna3 ECTS
Nauczysz się opisywać problemy informatyczne z wykorzystaniem notacji matematycznej. Dowiesz się, jak, tworząc aplikacje i wykorzystując dostępne narzędzia informatyczne, rozwiązywać problemy rekurencyjne, kombinatoryczne, z zakresu teorii liczb i teorii grafów.
Badania operacyjne i metody optymalizacji3 ECTS
Nauczymy Cię, jak, w optymalny sposób, dobierać rozwiązania dla problemów produkcyjnych. Dowiesz się, jak określić wielkość produkcji, by zapewnić maksymalizację zysków oraz jak zaplanować sieć dystrybucji, by zminimalizować koszty transportu.
Programowanie obiektowe5 ECTS
Poznasz zaawansowane techniki programowania obiektowego (w języku C#). Nauczysz się zarządzać wielowątkowością, wyjątkami, stosować hierarchię klas, wymuszać hermetyzację etc. Nauczysz się też operować na różnych źródłach danych (baza, XML, JSON) wykorzystując język LINQ. Przedmiot przygotowuje do egzaminu Microsoftu 70-483 Programming in C#
Modelowanie procesów biznesowych5 ECTS
Nauczysz się budować mapy procesów oraz przepływu pracy (workflow). Zapoznamy Cię z różnymi standardami, szczególnie z metodyką BPMN, jako najbardziej popularną na rynku. Zajęcia praktyczne będą prowadzone z wykorzystaniem profesjonalnego narzędzia informatycznego Microsoft Visio.
Wzorce projektowe5 ECTS
Na konkretnych przykładach i w konkretnych zastosowaniach poznasz klasyczne wzorce projektowe wykorzystywane podczas tworzenia oprogramowania. Nauczysz się refaktoryzowania kodu z wykorzystaniem poznanych wzorców.

IV Semestr

Warsztaty przedsiębiorczości4 ECTS
Poznasz zasady tworzenia i rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości. Nauczysz się prawidłowo posługiwać przepisami i standardami warunkującymi prowadzenie działalności gospodarczej. Nabędziesz umiejętność przygotowania wstępnej koncepcji biznesu a następnie opracowania jej w formie biznes planu. W ramach zajęć warsztatowych z firmy symulacyjnej nauczysz się prowadzić własną firmę.
Język obcy2 ECTS
Podczas tego kursu skoncentrujemy się głównie na przełamywaniu barier w komunikacji. Nauczysz się przygotowywać prace pisemne oraz wystąpienia publiczne co najmniej na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Usystematyzujesz konstrukcje gramatyczne, poznasz również praktyczne słownictwo z różnych dziedzin życia. Ponadto, będziemy doskonalić Twoje umiejętności rozumienia tekstu czytanego oraz rozumienia ze słuchu.
Ekonometria5 ECTS
Na tym przedmiocie dowiesz się, jakie metody ekonometryczne są wykorzystywane do pomiaru i prognozowania w ekonomii. Zapoznasz się z pojęciem modelu ekonometrycznego, rodzajami i metodami doboru zmiennych, sposobami dopasowania modelu, metodami wyznaczania błędów pomiaru. Nauczysz się, jak, posiadając dane zgromadzone w systemach komputerowych, wydobyć z nich konkretną wiedzę i wykorzystać ją w procesie podejmowania decyzji.
Programowanie aplikacji webowych5 ECTS
Zaawansowany kurs z zakresu HTML5, CSS3 i JS. Poznasz zaawansowane sposoby formatowania, tworzenia i modyfikacji dokumentu z użyciem JavaScript. Będziesz korzystać z nowych API przeglądarek i możliwości urządzeń mobilnych. Nauczysz się tworzyć i animować grafikę z użyciem CSS3 oraz obiektów Canvas i formatu SVG. Przedmiot przygotowuje do egzaminu Microsoftu 70-480: Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3.
Elektronika praktyczna3 ECTS
Otrzymasz praktyczną wiedzę z zakresu elektroniki i automatyki potrzebną do budowy produktów świata IoT (Internetu rzeczy). Podczas laboratoriów dowiesz się, jak zaprogramować proste ale kompletne systemy sterowania urządzeniami codziennego użytku (np. oświetleniem w pokoju).
Komunikacja w zespole międzykulturowym4 ECTS
Zapoznasz się z istotą komunikacji, jej znaczeniem w budowaniu zespołu, a także wpływem na efektywność jego działań. Zdobędziesz umiejętności związane z: zarządzaniem konfliktami, stosowaniem metod zwiększających efektywność pracy zespołu, udzielaniem informacji zwrotnej rozwojowej i wzmacniającej zgodnie ze standardami, efektywnym prowadzeniem zebrań zespołu, opracowywaniem dokumentów związanych z przepływem informacji podczas realizacji projektu.
Programowanie urządzeń mobilnych5 ECTS
Nauczysz się tworzyć aplikacje mobilne z wykorzystaniem środowiska Microsoft Xamarin. Zapoznasz się z podstawowymi wzorcami, szablonami i dobrymi praktykami w programowaniu w środowisku Xamarin. W czasie zajęć będziesz realizować wieloplatformowe praktyczne projekty dla urządzeń mobilnych.
Przedmiot do wyboru 2 ECTS2 ECTS
Oprócz przedmiotów obowiązkowych masz szansę na realizację indywidualnej ścieżki kształcenia. Możesz wybierać przedmioty z Twojego lub innych kierunków studiów realizowanych na uczelni. W ten sposób możesz rozwinąć swoje kompetencje miękkie (np. zarządcze) lub twarde (np. informatyczne). Jeżeli masz problem z wyborem, skorzystaj z doradztwa naszego Biura Karier. Oni znają rynek pracy i pomogą Ci podjąć właściwą decyzję.

V Semestr

Język obcy2 ECTS
Podczas tego kursu skoncentrujemy się głównie na przełamywaniu barier w komunikacji. Nauczysz się przygotowywać prace pisemne oraz wystąpienia publiczne co najmniej na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Usystematyzujesz konstrukcje gramatyczne, poznasz również praktyczne słownictwo z różnych dziedzin życia. Ponadto, będziemy doskonalić Twoje umiejętności rozumienia tekstu czytanego oraz rozumienia ze słuchu.
Praktyka zawodowa 240 godz.6 ECTS
Dzięki praktyce zawodowej zapoznasz się z procesem zarządzania w przedsiębiorstwie lub instytucjach publicznych. Poznasz wymagania przyszłych pracodawców oraz aspekty etyczne związane z dyscypliną pracy. Zdobędziesz doświadczenia w pracy zespołowej. Dodatkowo praktyka może być również wykorzystana do zbierania materiałów źródłowych umożliwiających przygotowanie pracy dyplomowej. Warto połączyć praktykę z pracą nad projektem w ramach przedmiotów P1, P2, P3.
Zarządzanie cyklem życia aplikacji4 ECTS
Dowiesz się, jak zorganizować prowadzenie projektu, jak wyznaczyć role, zarządzać harmonogramem i ryzykiem. Zapoznasz się przede wszystkim ze zwinnymi metodykami projektowania (AGILE, SCRUM). Poznasz także klasyczne standardy (PRINCE2, PMBoK), dzięki czemu dowiesz się, jaka jest różnica w podejściu do różnorodnych zagadnień projektowych. Zajęcia praktyczne będą się odbywać z wykorzystaniem programu Microsoft Project.
Projektowanie profesjonalnej aplikacji mobilnej lub webowej (P1)6 ECTS
Pierwsza część cyklu trzech przedmiotów, których efektem końcowym ma być profesjonalna aplikacja mogąca stanowić zarówno projekt komercyjny jak i pracę inżynierską. Pierwszy etap to tworzenie specyfikacji potrzeb biznesowych, badanie rynku oraz projekt aplikacji. Projekt jest realizowany w grupach 2-3 osobowych.
Programowanie w środowisku ASP.NET4 ECTS
Poznasz kluczowe wzorce projektowe (MVC, Dependency Injection, Inverse of Control). Na podstawie tworzonego od podstaw projektu w ASP.NET Core zapoznasz się z najlepszymi praktykami programistycznymi wykorzystania frameworka ASP.NET. Przedmiot przygotowuje do egzaminu Microsoftu 70-486 Developing ASP.NET MVC Web Applications.
Testy i kontrola jakości oprogramowania5 ECTS
Dowiesz się, jak w praktyce testuje się aplikacje i kod (NUnit, CodedUI, MTM). Nauczysz się pracować w zespole programistów (TFS), zarządzać kodem i jego zmianami oraz wykonywać te działania zgodnie ze współczesnymi metodykami wytwarzania oprogramowania. Przedmiot przygotowuje do egzaminu Microsoftu 70-497 Software Testing with Visual Studio.
Seminarium dyplomowe3 ECTS
Dowiesz się, jak napisać pracę dyplomową, na co zwrócić uwagę, w jaki sposób dobrać temat pracy i jak go zrealizować. Ponieważ praca dyplomowa zawiera opis zrealizowanego projektu, zapoznasz się z wybranymi zagadnieniami edytorskimi, dzięki którym Twoja praca będzie poprawna także od strony redakcyjnej.

VI Semestr

Przedmiot do wyboru 3 ECTS3 ECTS
Oprócz przedmiotów obowiązkowych masz szansę na realizację indywidualnej ścieżki kształcenia. Możesz wybierać przedmioty z Twojego lub innych kierunków studiów realizowanych na uczelni. W ten sposób możesz rozwinąć swoje kompetencje miękkie (np. zarządcze) lub twarde (np. informatyczne). Jeżeli masz problem z wyborem, skorzystaj z doradztwa naszego Biura Karier. Oni znają rynek pracy i pomogą Ci podjąć właściwą decyzję.
Przedmiot do wyboru 4 ECTS4 ECTS
Oprócz przedmiotów obowiązkowych masz szansę na realizację indywidualnej ścieżki kształcenia. Możesz wybierać przedmioty z Twojego lub innych kierunków studiów realizowanych na uczelni. W ten sposób możesz rozwinąć swoje kompetencje miękkie (np. zarządcze) lub twarde (np. informatyczne). Jeżeli masz problem z wyborem, skorzystaj z doradztwa naszego Biura Karier. Oni znają rynek pracy i pomogą Ci podjąć właściwą decyzję.
Język obcy2 ECTS
Podczas tego kursu skoncentrujemy się głównie na przełamywaniu barier w komunikacji. Nauczysz się przygotowywać prace pisemne oraz wystąpienia publiczne co najmniej na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Usystematyzujesz konstrukcje gramatyczne, poznasz również praktyczne słownictwo z różnych dziedzin życia. Ponadto, będziemy doskonalić Twoje umiejętności rozumienia tekstu czytanego oraz rozumienia ze słuchu.
Praktyka zawodowa 240 godz.6 ECTS
Dzięki praktyce zawodowej zapoznasz się z procesem zarządzania w przedsiębiorstwie lub instytucjach publicznych. Poznasz wymagania przyszłych pracodawców oraz aspekty etyczne związane z dyscypliną pracy. Zdobędziesz doświadczenia w pracy zespołowej. Dodatkowo praktyka może być również wykorzystana do zbierania materiałów źródłowych umożliwiających przygotowanie pracy dyplomowej. Warto połączyć praktykę z pracą nad projektem w ramach przedmiotów P1, P2, P3.
Programowanie profesjonalnej aplikacji mobiilnej lub webowej (P2)15 ECTS
Drugi z trzech przedmiotów podczas których 2-3 osobowe grupy studentów tworzą profesjonalne aplikacje mogące stanowić zarówno projekt komercyjny jak i pracę inżynierską. Drugi etap to tworzenie aplikacji według wymagań projektowych, wykonanie testów i prezentacja produktu. Całość opakowana jest narzędziami pracy w grupie oraz pracą z repozytorium wraz z harmonogramem buildowania. Praca w grupie odbywa się według wybranej metodyki.

VII Semestr

Dokumentacja i serwisowanie profesjonalnej aplikacji mobilnej lub webowej (P3)6 ECTS
Ostatni z trzech przedmiotów, podczas których 2-3 osobowe grupy studentów tworzą profesjonalne aplikacje mogące stanowić zarówno projekt komercyjny jak i pracę inżynierską. Trzeci etap to tworzenie dokumentacji technicznej, instrukcji dla użytkowników końcowych oraz wdrożenie i zarządzanie działaniem wybranych aspektów aplikacji (np. wydajnością, bezpieczeństwem, dostępnością).
Praca dyplomowa8 ECTS
Efektem końcowym przedmiotu będzie praca dyplomowa wymagana do przystąpienia do egzaminu dyplomowego. Pod nadzorem promotora przygotujesz dokument, który będzie opisywał stworzony przez Ciebie projekt inżynierski.
Przedmioty do wyboru 16 ECTS16 ECTS
Oprócz przedmiotów obowiązkowych masz szansę na realizację indywidualnej ścieżki kształcenia. Możesz wybierać przedmioty z Twojego lub innych kierunków studiów realizowanych na uczelni. W ten sposób możesz rozwinąć swoje kompetencje miękkie (np. zarządcze) lub twarde (np. informatyczne). Jeżeli masz problem z wyborem, skorzystaj z doradztwa naszego Biura Karier. Oni znają rynek pracy i pomogą Ci podjąć właściwą decyzję.

 

TWOJA ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Podczas pierwszego roku zrealizujesz – wspólne dla wszystkich specjalności przedmioty – takie, jak: Wprowadzenie do programowania, Architektura systemów komputerowych, Systemy operacyjne i sieci komputerowe, Wprowadzenie do baz danych, Wprowadzenie do technologii webowych. Pomogą Ci one podjąć decyzję  w jakim kierunku kontynuować naukę. Specjalność wybierana jest już pod koniec pierwszego roku studiów i realizowana od trzeciego semestru.

Na specjalności Programowanie aplikacji mobilnych i webowych nacisk położony jest na nabycie umiejętności programowania w tych technologiach. Program specjalności obejmuje programowanie obiektowe, aplikacji webowych, urządzeń mobilnych a także m.in. omówienie wzorców projektowych czy zagadnienia związane z testowaniem i kontrolą jakości oprogramowania.

Na trzech ostatnich semestrach przygotujesz projekt profesjonalnej aplikacji mobilnej i webowej, wykonasz ją oraz opracujesz pełną dokumentację.

STANOWISKA, NA JAKICH ZNAJDZIESZ PRACĘ

 • Front-end developer
 • Back-end developer
 • Programista C#, programista Javascript,  programista ASP.NET
 • Programista aplikacji mobilnych, programista Xamarin
 • Programista aplikacji webowych

Rekomendacje

Jedyna taka specjalność w Krakowie, która od pierwszego semestru zanurza w programowanie. Wynurzenie następuje po zakończeniu pisania autorskiej aplikacji inżynierskiej. Studenci poznają tajniki webowych technologii front-endowych (html5, css3, javascript), nowych technologii (np. web sockets, web services, nowe api przeglądarek) jak i back-endowych (C#, .net, asp.net). Pracujemy z nowoczesnymi frameworkami (m.in. Angular, React, Node.js), uczymy, korzystamy i wymagamy stosowania uznanych wzorców projektowych. Równolegle pracujemy z urządzeniami mobilnymi wykorzystując środowisko Xamarin oraz Java. Całość wiedzy weryfikowana jest kolejno zdobywanymi certyfikatami Microsoft z serii MTA, jak również – dla chętnych – profesjonalnymi certyfikatami Microsoft MCSA/MCSD.

Studenci na zajęciach praktycznych wkraczają w rolę nie tyle ucznia, co partnera w konstruowaniu zadań, projektów i rozwiązań problemów. Nacisk na kreatywność i dynamiczne uczestnictwo w zajęciach oraz formuła zadań nie pozwala na inny sposób uczestnictwa w laboratoriach. Wynikiem jest przygotowanie zdolnych osób do pracy w przeciągu trzech pierwszych semestrów. Każdą wyróżniającą się osobę wspieramy w kreowaniu i rozwoju własnych aplikacji. Większość z nich zapraszamy do współpracy przy naszych komercyjnych projektach.

Jeśli Twoim celem jest zdobycie świeżej i praktycznej wiedzy od osób, które na co dzień stykają się z technologiami w swoich własnych firmach, jeżeli jak najszybciej chcesz zacząć pracę jako developer – ten kierunek jest dla Ciebie.

Ryszard Brzegowy – trener, web developer

CZESNE 2018/2019

ZYSKUJESZ:

 • 1 voucher semestralnie na egzamin Microsoft (MOS lub MTA) – wartość rynkowa pakietu 1300 zł
 • Pakiet 4 kursów Microsoft przygotowujących do certyfikatów MOS i MTA w ramach standardowych przedmiotów – wartość rynkowa takich samych szkoleń komercyjnych na rynku to min. 6 tys. zł
 • Pakiet 3 kursów Microsoft przygotowujących do certyfikacji profesjonalnej (ścieżka MCP) w zakresie programowania i testowania aplikacji w ramach standardowych przedmiotów – wartość rynkowa takich samych szkoleń komercyjnych na rynku to min. 10 tys. zł
 • Ulga na egzaminy MCSA, MCSE, MCSD w wysokości 30%

 

INWESTUJESZ:

 • Pierwszy rok 2800 zł*/semestr (lub 590 zł/miesiąc płatne w 5 ratach w semestrze)
 • Kolejne lata:  3300 zł*/semestr (lub 690 zł/miesiąc płatne w 5 ratach w semestrze)

* Studia trwają 3,5 roku – 7 semestrów.

Partnerzy kierunku studiów Informatyka oraz specjalności Programowanie aplikacji mobilnych i webowych