Projektowanie i produkcja gier komputerowych

OPIS SPECJALNOŚCI

Studia inżynierskie. W ramach tej specjalności kształceni są programiści specjalizujący się w projektowaniu i produkcji gier komputerowyfch. Nabycie tych umiejętności daje duże możliwości zatrudnienia w dynamicznie rozwijającej się branży gier,  a także w realizacji własnych kreatywnych pomysłów.

specjalnosc-gry

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ

Jako absolwent tej specjalności uzyskasz kompetencje programistyczne, umożliwiające projektowanie zaawansowanych aplikacji. Wyspecjalizujesz się w programowaniu gier, korzystaniu z najpopularniejszych silników, poznasz ich zalety i ograniczenia. Twoją przewagą nad innymi programistami w branży gamedevowej będzie znajomość problematyki tworzenia scenariuszy gier, grafiki i udźwiękowienia. Swoje kompetencje praktyczne rozwiniesz realizując podczas studiów kompleksowy projekt budowy profesjonalnej gry komputerowej, obejmujący:

 • opracowanie scenariusza,
 • opracowanie projektu graficznego i funkcjonalnego,
 • oprawy dźwiękowej,
 • zaprogramowanie gry w oparciu o wybrany silnik z wykorzystaniem repozytorium kodu,
 • przetestowanie
 • przygotowanie dokumentacji produktu.

NAJWAŻNIEJSZE PRZEDMIOTY I TECHNOLOGIE

 • Programowanie obiektowe
 • Fizyka gier
 • Silniki gier
 • Modelowanie obiektów świata 3D
 • Podstawy pracy z dźwiękiem
 • Programowanie shaderów
 • Animacje świata 2D i 3D
 • Ludologia: teoretyczna analiza gier
 • Prototypownie gry komputerowej (P1)
 • Iteracyjny rozwój gry komputerowej (P2)
 • Balans i testowanie gry komputowej (P3)

REKOMENDOWANE PRZEDMIOTY DO WYBORU

 • Metody i techniki sprzedaży
 • Techniki kreatywnego i twórczego myślenia
 • Trening interpersonalny - warsztaty
 • Public relations i zarządzanie wizerunkiem
 • Ochrona danych osobowych
 • Reklama w internecie
 • E-commerce
 • Coaching

I Semestr

Podstawy ekonomii5 ECTS
Poznasz podstawowe definicje i pojęcia z zakresu ekonomii. Zrozumiesz zależności przyczynowo-skutkowe występujące w ekonomii. Nauczysz się interpretować zjawiska zachodzące we współczesnych gospodarkach w oparciu o mechanizmy i modele ekonomiczne oraz dopasowywać modele ekonomiczne do analizy konkretnych sytuacji gospodarczych.
Matematyka 5 ECTS
Zapoznasz się z najistotniejszymi pojęciami i metodami z zakresu algebry i analizy matematycznej przydatnymi informatykom. Nauczysz się posługiwać pojęciami matematycznymi w zagadnieniach informatycznych oraz rozwiniesz abstrakcyjne i algorytmiczne myślenie.
Wprowadzenie do studiowania0 ECTS
Na tym przedmiocie dowiesz się, w jaki sposób zorganizować swoje studia, aby były dla Ciebie jak najbardziej owocne. Postaramy się przekazać Ci najistotniejsze informacje na temat tego, jak studiować, na co zwrócić szczególną uwagę, pomożemy Ci wybrać specjalność, studenci wyższych lat podzielą się z Tobą swoimi doświadczeniami a wykładowcy przedstawią oczekiwania.
Podstawy zarządzania5 ECTS
Poznasz podstawowe elementy teorii organizacji i zarządzania z uwzględnieniem wewnętrznej i zewnętrznej perspektywy funkcjonowania organizacji oraz podstawowych narzędzi wykorzystywanych w zarządzaniu organizacjami. Zajęcia pomogą Ci wykształcić umiejętności rozpoznania i analizy problemów zarządzania współczesnymi organizacjami. Nauczysz się stosować wybrane metody i techniki planowania, organizowania, motywowania oraz kontrolowania dla potrzeb sprawnego zarządzania organizacją.
Fizyka dla informatyków4 ECTS
Wyjaśnimy Ci, jak działają podstawowe układy elektroniczne występujące w komputerach i smartfonach (w tym czujniki ruchu, położenia, natężenia światła etc.). Ponadto usystematyzujemy Twoją wiedzę na temat prądu (jego rodzajów, charakterystyk, technik miernictwa), gdyż uważamy że jest ona przydatna w zawodzie informatyka i niezbędna inżynierowi.
Wprowadzenie do baz danych5 ECTS
Poznasz budowę, proces projektowania i sposoby implementacji baz danych. Nauczysz się podstaw języka SQL oraz zapoznasz się z zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem baz danych, indeksami, normalizacją. Przedmiot przygotowuje do egzaminu Microsoftu 98-364 Database Fundamentals.
Prawne i społeczne problemy informatyki2 ECTS
Dowiesz się, jakie są przepisy prawa w zakresie stosowania rozwiązań informatycznych. Zapoznasz się z prawem autorskim, dowiesz się, kiedy można wykorzystywać oprogramowanie bez ograniczeń, a kiedy należy za nie zapłacić oraz jakie przepisy chronią wytworzone przez Ciebie aplikacje czy inne produkty. Zdobędziesz także wiedzę na temat prawnych aspektów bezpieczeństwa informacji gromadzonej i udostępnianej w systemach informatycznych. Program przedmiotu obejmuje też zapoznanie z problemami społecznymi, jakie występują we współczesnym społeczeństwie informatycznym.
Podstawy obsługi Word i Excel4 ECTS
Zapoznasz się z podstawami edytora Word oraz arkusza kalkulacyjnego Excel. Przedmiot ten przygotowuje do dwóch egzaminów Microsoftu: 77-418 Word oraz 77-420 Excel.

II Semestr

Wprowadzenie do programowania5 ECTS
Poznasz podstawowe zasady programowania komputerów (core programming) w podejściu proceduralnym i obiektowym. Wyjaśnimy Ci zasady działania elementarnych algorytmów (wyszukiwania, sortowania, ...), jak również podstawowych struktur danych (stosu, kolejki, listy, drzewa, słownika). Przedmiot przygotowuje w 50% do egzaminu MTA 98-361 Software Development Fundamentals. Pozostałe zagadnienia zostaną omówione w przedmiocie "Wprowadzenie do baz danych" oraz "Wprowadzenie do technologii webowych"
Psychologia4 ECTS
Poznasz podstawowe pojęcia z zakresu psychologii oraz koncepcje wyjaśniania zachowań ludzkich, będziesz miał możliwość przyswoić wiedzę, potrzebną do zidentyfikowania swoich mocnych i słabych stron. Zapoznasz się z dynamiką procesów grupowych oraz sposobami i stylami funkcjonowania w grupie. Nauczysz się także, jak radzić sobie ze stresem. Dowiesz się, jaka jest rola komunikacji werbalnej i niewerbalnej w życiu codziennym oraz dlaczego sposoby autoprezentacji są tak ważne w relacjach międzyludzkich.
Systemy operacyjne i sieci komputerowe5 ECTS
Dowiesz się, jak są zbudowane i jak działają systemy operacyjne na przykładzie MS Windows. Zapoznasz się także z podstawami infrastruktur sieciowych, sprzętu sieciowego oraz protokołów i usług sieciowych. Przedmiot przygotowuje do egzaminu Microsoftu 98-366: Networking Fundamentals.
Statystyka opisowa5 ECTS
Poznasz najczęściej wykorzystywane metody statystyczne. Nabędziesz umiejętność statystycznego opracowywania danych na praktycznych przykładach, z wykorzystaniem współczesnych narzędzi informatycznych - MS Excel (z dodatkiem Analysis Toolpak) oraz R-Studio.
Wprowadzenie do technologii webowych5 ECTS
Kurs wprowadza w technologię HTML5, CSS3 i JS. Poznasz podstawy tworzenia i stylowania dokumentów HTML z użyciem HTML5 oraz arkuszy CSS3. Wprowadzimy Cię w świat języka JavaScript, nauczysz się obsługiwać zdarzenia oraz modyfikować strukturę DOM. Zapoznasz się z formatem SVG oraz tworzeniem grafiki z użyciem obiektu Canvas. Przedmiot przygotowuje do egzaminu Microsoft 98-375: HTML5 App Development Fundamentals.
Język obcy2 ECTS
Podczas tego kursu skoncentrujemy się głównie na przełamywaniu barier w komunikacji. Nauczysz się przygotowywać prace pisemne oraz wystąpienia publiczne co najmniej na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Usystematyzujesz konstrukcje gramatyczne, poznasz również praktyczne słownictwo z różnych dziedzin życia. Ponadto, będziemy doskonalić Twoje umiejętności rozumienia tekstu czytanego oraz rozumienia ze słuchu.
Wychowanie fizyczne0 ECTS
Brak opisu
Architektura systemów komputerowych4 ECTS
Zapoznasz się z architekturą współczesnych systemów operacyjnych (Android/iOS/Windows 10). Nabędziesz wiedzę na temat architektury sprzętowej urządzeń mobilnych i IoT. Dowiesz się, jak działają urządzenia logiczne.

III Semestr

Programowanie obiektowe5 ECTS
Poznasz zaawansowane techniki programowania obiektowego (w języku C#). Nauczysz się zarządzać wielowątkowością, wyjątkami, stosować hierarchię klas, wymuszać hermetyzację etc. Nauczysz się też operować na różnych źródłach danych (baza, XML, JSON) wykorzystując język LINQ. Przedmiot przygotowuje do egzaminu Microsoftu 70-483 Programming in C#
Język obcy2 ECTS
Podczas tego kursu skoncentrujemy się głównie na przełamywaniu barier w komunikacji. Nauczysz się przygotowywać prace pisemne oraz wystąpienia publiczne co najmniej na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Usystematyzujesz konstrukcje gramatyczne, poznasz również praktyczne słownictwo z różnych dziedzin życia. Ponadto, będziemy doskonalić Twoje umiejętności rozumienia tekstu czytanego oraz rozumienia ze słuchu.
Badania operacyjne i metody optymalizacji3 ECTS
Nauczymy Cię, jak, w optymalny sposób, dobierać rozwiązania dla problemów produkcyjnych. Dowiesz się, jak określić wielkość produkcji, by zapewnić maksymalizację zysków oraz jak zaplanować sieć dystrybucji, by zminimalizować koszty transportu.
Silniki gier5 ECTS
Silnik gry to oprogramowanie, które pozwala znacznie uprościć proces tworzenia gry. Na rynku istnieje obecnie wiele popularnych silników, które różnią się możliwościami i przeznaczeniem. W trakcie zajęć poznasz podstawy działania różnych silników i nauczysz się wykorzystywać je do produkcji gier. Efektem kursu będzie stworzenie przez Ciebie prostej gry przy pomocy wybranego silnika.
Modelowanie obiektów świata 3D4 ECTS
Nauczysz się projektować grafikę 3D. Poznasz techniki tworzenia modeli form mechanicznych i organicznych. Zapoznasz się z aplikacjami wspomagającymi proces tworzenia grafiki 3D oraz wykorzystasz stworzone modele w wybranym silniku gier. Nauczysz się tworzyć materiały i szkielety, oraz wykorzystywać rozmaite rodzaje tekstur i animacje szkieletowe. Poznasz podstawy topologii siatek 3d i anatomii, a także procesy rzeźbienia, retopologizacji, wypiekania map normalnych i ambient occlusion.
Fizyka gier4 ECTS
Na tym przedmiocie dowiesz się, jak używać popularnych silników fizyki 2D i 3D do szybkiego uzyskiwania interesujących efektów w grach i symulacjach. Obalimy wiele mitów o fizyce w grach, pokażemy, że realizm nie zawsze jest celem i zobaczymy co ta dziedzina ma nam do zaoferowania w praktyce.
Bezpieczeństwo systemów informatycznych4 ECTS
Zapoznamy Cię z zagrożeniami związanymi z funkcjonowaniem systemów informatycznych oraz metodami zabezpieczeń przed tymi zagrożeniami. Nauczymy Cię, jak wdrażać procedury zabezpieczające dane osobowe. Dowiesz się także, co to są narzędzia ochrony pasywnej i aktywnej przed atakami z zewnątrz oraz jak je stosować.
Matematyka dyskretna3 ECTS
Nauczysz się opisywać problemy informatyczne z wykorzystaniem notacji matematycznej. Dowiesz się, jak, tworząc aplikacje i wykorzystując dostępne narzędzia informatyczne, rozwiązywać problemy rekurencyjne, kombinatoryczne, z zakresu teorii liczb i teorii grafów.

IV Semestr

Warsztaty przedsiębiorczości4 ECTS
Poznasz zasady tworzenia i rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości. Nauczysz się prawidłowo posługiwać przepisami i standardami warunkującymi prowadzenie działalności gospodarczej. Nabędziesz umiejętność przygotowania wstępnej koncepcji biznesu a następnie opracowania jej w formie biznes planu. W ramach zajęć warsztatowych z firmy symulacyjnej nauczysz się prowadzić własną firmę.
Język obcy2 ECTS
Podczas tego kursu skoncentrujemy się głównie na przełamywaniu barier w komunikacji. Nauczysz się przygotowywać prace pisemne oraz wystąpienia publiczne co najmniej na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Usystematyzujesz konstrukcje gramatyczne, poznasz również praktyczne słownictwo z różnych dziedzin życia. Ponadto, będziemy doskonalić Twoje umiejętności rozumienia tekstu czytanego oraz rozumienia ze słuchu.
Programowanie urządzeń mobilnych5 ECTS
Nauczysz się tworzyć aplikacje mobilne z wykorzystaniem środowiska Microsoft Xamarin. Zapoznasz się z podstawowymi wzorcami, szablonami i dobrymi praktykami w programowaniu w środowisku Xamarin. W czasie zajęć będziesz realizować wieloplatformowe praktyczne projekty dla urządzeń mobilnych.
Animacje świata 2D i 3D5 ECTS
Poznasz istotę animacji 2D i 3D oraz różnice między nimi. Nauczysz się składać klatki w całość w celu stworzenia animacji.
Ekonometria5 ECTS
Na tym przedmiocie dowiesz się, jakie metody ekonometryczne są wykorzystywane do pomiaru i prognozowania w ekonomii. Zapoznasz się z pojęciem modelu ekonometrycznego, rodzajami i metodami doboru zmiennych, sposobami dopasowania modelu, metodami wyznaczania błędów pomiaru. Nauczysz się, jak, posiadając dane zgromadzone w systemach komputerowych, wydobyć z nich konkretną wiedzę i wykorzystać ją w procesie podejmowania decyzji.
Komunikacja w zespole międzykulturowym4 ECTS
Zapoznasz się z istotą komunikacji, jej znaczeniem w budowaniu zespołu, a także wpływem na efektywność jego działań. Zdobędziesz umiejętności związane z: zarządzaniem konfliktami, stosowaniem metod zwiększających efektywność pracy zespołu, udzielaniem informacji zwrotnej rozwojowej i wzmacniającej zgodnie ze standardami, efektywnym prowadzeniem zebrań zespołu, opracowywaniem dokumentów związanych z przepływem informacji podczas realizacji projektu.
Programowanie aplikacji webowych5 ECTS
Zaawansowany kurs z zakresu HTML5, CSS3 i JS. Poznasz zaawansowane sposoby formatowania, tworzenia i modyfikacji dokumentu z użyciem JavaScript. Będziesz korzystać z nowych API przeglądarek i możliwości urządzeń mobilnych. Nauczysz się tworzyć i animować grafikę z użyciem CSS3 oraz obiektów Canvas i formatu SVG. Przedmiot przygotowuje do egzaminu Microsoftu 70-480: Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3.

V Semestr

Język obcy2 ECTS
Podczas tego kursu skoncentrujemy się głównie na przełamywaniu barier w komunikacji. Nauczysz się przygotowywać prace pisemne oraz wystąpienia publiczne co najmniej na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Usystematyzujesz konstrukcje gramatyczne, poznasz również praktyczne słownictwo z różnych dziedzin życia. Ponadto, będziemy doskonalić Twoje umiejętności rozumienia tekstu czytanego oraz rozumienia ze słuchu.
Ludologia: teoretyczna analiza gier4 ECTS
Dowiesz się, co to jest ludologia, która skupia się na określeniu tego, jaką rolę pełnią gry w naszej codzienności, jak się je projektuje, jakie mechanizmy wykorzystuje w celu przyciągnięcia uwagi gracza. To nauka o samych graczach – kim są, jakie są podobieństwa i różnice między nimi, jak sklasyfikować graczy, dokonać ich grupowania według cech wspólnych. Zapoznasz się z metodami określania parametrów technicznych, jak mechanizmy gier, sposób prowadzenia narracji i budowania postaci. Na przedmiocie tym zapoznasz się także z informacją na temat ekonomicznej analizy rynku gier.
Zarządzanie cyklem życia aplikacji4 ECTS
Dowiesz się, jak zorganizować prowadzenie projektu, jak wyznaczyć role, zarządzać harmonogramem i ryzykiem. Zapoznasz się przede wszystkim ze zwinnymi metodykami projektowania (AGILE, SCRUM). Poznasz także klasyczne standardy (PRINCE2, PMBoK), dzięki czemu dowiesz się, jaka jest różnica w podejściu do różnorodnych zagadnień projektowych. Zajęcia praktyczne będą się odbywać z wykorzystaniem programu Microsoft Project.
Praktyka zawodowa 240 godz.6 ECTS
Dzięki praktyce zawodowej zapoznasz się z procesem zarządzania w przedsiębiorstwie lub instytucjach publicznych. Poznasz wymagania przyszłych pracodawców oraz aspekty etyczne związane z dyscypliną pracy. Zdobędziesz doświadczenia w pracy zespołowej. Dodatkowo praktyka może być również wykorzystana do zbierania materiałów źródłowych umożliwiających przygotowanie pracy dyplomowej. Warto połączyć praktykę z pracą nad projektem w ramach przedmiotów P1, P2, P3.
Seminarium dyplomowe3 ECTS
Dowiesz się, jak napisać pracę dyplomową, na co zwrócić uwagę, w jaki sposób dobrać temat pracy i jak go zrealizować. Ponieważ praca dyplomowa zawiera opis zrealizowanego projektu, zapoznasz się z wybranymi zagadnieniami edytorskimi, dzięki którym Twoja praca będzie poprawna także od strony redakcyjnej.
Prototypownie gry komputerowej (P1)6 ECTS
Pierwsza część z cyklu trzech przedmiotów, na których grupy 2-3 osobowe opracują i wdrożą profesjonalną grę komputerową. W tym etapie zadaniem grupy będzie przedyskutowanie podstawowych założeń gry, zbadanie rynku, czyli sprawdzenie, czy istnieją podobne gry, opracowanie planu pracy, wybranie narzędzi, zidentyfikowanie grupy docelowej. Projekt powinien obejmować poziomy gry, interakcje, prototyp, elementy grafiki i animacji.
Podstawy pracy z dźwiękiem5 ECTS
Udźwiękowienie jest jednym z filarów współczesnych gier. Można zbudować z jego pomocą odpowiedni klimat wirtualnego świata, jak również wokół niego zbudować całą rozgrywkę. Nad zaprojektowaniem, przygotowaniem i implementacją dźwięku pracuje nieraz cały zespół ludzi. Na tym przedmiocie nauczysz się wykorzystywać narzędzia służące do implementacji efektów dźwiękowych w grach tworzonych w silniku Unity. Zapoznasz się również z programem REAPER oraz nauczysz się tworzyć w nim własne efekty dźwiękowe.

VI Semestr

Język obcy2 ECTS
Podczas tego kursu skoncentrujemy się głównie na przełamywaniu barier w komunikacji. Nauczysz się przygotowywać prace pisemne oraz wystąpienia publiczne co najmniej na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Usystematyzujesz konstrukcje gramatyczne, poznasz również praktyczne słownictwo z różnych dziedzin życia. Ponadto, będziemy doskonalić Twoje umiejętności rozumienia tekstu czytanego oraz rozumienia ze słuchu.
Praktyka zawodowa 240 godz.6 ECTS
Dzięki praktyce zawodowej zapoznasz się z procesem zarządzania w przedsiębiorstwie lub instytucjach publicznych. Poznasz wymagania przyszłych pracodawców oraz aspekty etyczne związane z dyscypliną pracy. Zdobędziesz doświadczenia w pracy zespołowej. Dodatkowo praktyka może być również wykorzystana do zbierania materiałów źródłowych umożliwiających przygotowanie pracy dyplomowej. Warto połączyć praktykę z pracą nad projektem w ramach przedmiotów P1, P2, P3.
Programowanie shaderów4 ECTS
Shadery są niezbędne przy tworzeniu gier 3D. Są to małe programy, które opisują właściwości pikseli i wierzchołków w przestrzeni. Dowiesz się, jak w praktyce wykorzystać shadery w procesie produkcji gier.
Iteracyjny rozwój gry komputerowej (P2)15 ECTS
Druga część z cyklu trzech przedmiotów, na których grupy 2-3 osobowe opracują i wdrożą profesjonalną grę komputerową. Na tym etapie należy stworzyć poszczególne fragmenty gry zaprojektowanej w etapie pierwszym i spiąć je w całość tak, aby powstała działająca gra. Etap ten obejmuje także opracowanie scenariuszy testowych i przeprowadzenie testów.
Przedmiot do wyboru 3 ECTS3 ECTS
Oprócz przedmiotów obowiązkowych masz szansę na realizację indywidualnej ścieżki kształcenia. Możesz wybierać przedmioty z Twojego lub innych kierunków studiów realizowanych na uczelni. W ten sposób możesz rozwinąć swoje kompetencje miękkie (np. zarządcze) lub twarde (np. informatyczne). Jeżeli masz problem z wyborem, skorzystaj z doradztwa naszego Biura Karier. Oni znają rynek pracy i pomogą Ci podjąć właściwą decyzję.

VII Semestr

Praca dyplomowa8 ECTS
Efektem końcowym przedmiotu będzie praca dyplomowa wymagana do przystąpienia do egzaminu dyplomowego. Pod nadzorem promotora przygotujesz dokument, który będzie opisywał stworzony przez Ciebie projekt inżynierski.
Balans i testowanie gry komputowej (P3)6 ECTS
Ostatnia część z cyklu trzech przedmiotów, na których grupy 2-3 osobowe opracują i wdrożą profesjonalną grę komputerową. Zadaniem zespołu będzie stworzenie dokumentacji projektowej. Jeśli będzie to możliwe - zespół wprowadzi grę na rynek, opublikuje ją w sklepach na urządzenia mobilne.
Przedmioty do wyboru 16 ECTS16 ECTS
Oprócz przedmiotów obowiązkowych masz szansę na realizację indywidualnej ścieżki kształcenia. Możesz wybierać przedmioty z Twojego lub innych kierunków studiów realizowanych na uczelni. W ten sposób możesz rozwinąć swoje kompetencje miękkie (np. zarządcze) lub twarde (np. informatyczne). Jeżeli masz problem z wyborem, skorzystaj z doradztwa naszego Biura Karier. Oni znają rynek pracy i pomogą Ci podjąć właściwą decyzję.

TWOJA ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Podczas pierwszego roku zrealizujesz – wspólne dla wszystkich specjalności przedmioty – takie, jak: Wprowadzenie do programowania, Architektura systemów komputerowych, Systemy operacyjne i sieci komputerowe, Wprowadzenie do baz danych, Wprowadzenie do technologii webowych.  Pomogą Ci one podjąć decyzję  w jakim kierunku kontynuować naukę. Specjalność wybierana jest już pod koniec pierwszego roku studiów i realizowana od trzeciego semestru.

Na specjalności Projektowanie i produkcja gier komputerowych nacisk położony jest na nabycie umiejętności programowania i tworzenia gier komputerowych. Program specjalności obejmuje programowanie potrzebne do produkcji gier a także zagadnienia ściśle związane z tworzeniem gier: silniki gier, modelowanie obiektów 3D, tworzenie dźwięku, animację czy programowanie Shaderów.

Na trzech ostatnich semestrach przygotujesz projekt gry, wykonasz ją oraz opracujesz do niej pełną dokumentację.

STANOWISKA, NA JAKICH ZNAJDZIESZ PRACĘ

 • Game Developer
 • Game Designer
 • Level Designer
 • Game Producer
 • Game Economics Manager
 • Software Developer

CZESNE 2018/2019

ZYSKUJESZ:

 • 1 voucher semestralnie na egzamin Microsoft (MOS lub MTA) – wartość rynkowa pakietu 1300 zł
 • Pakiet 4 kursów Microsoft przygotowujących do certyfikatów MOS i MTA w ramach standardowych przedmiotów – wartość rynkowa takich samych szkoleń komercyjnych na rynku to min. 6 tys. zł
 • Pakiet 2 kursów Microsoft przygotowujących do certyfikacji profesjonalnej (ścieżka MCP) w zakresie programowania aplikacji w ramach standardowych przedmiotów – wartość rynkowa takich samych szkoleń komercyjnych na rynku to min. 7 tys. zł
 • Pakiet 6 szkoleń w zakresie scenariuszy, udźwiękowienia, grafiki, animacji prowadzone przez praktyków branży gamedev oraz filmowej – wartość rynkowa podobnych szkoleń min. 10 tys. zł
 • Ulga na egzaminy MCSA, MCSE, MCSD w wysokości 30%

INWESTUJESZ:

 • Pierwszy rok: 2800 zł*/semestr (lub 590 zł/miesiąc płatne w 10 ratach)
 • Kolejne lata: 3500 zł*/semestr (lub 730 zł/miesiąc płatne w 10 ratach)

* Studia trwają 3,5 roku – 7 semestrów

Partnerzy kierunku studiów Informatyka oraz specjalności Projektowanie i produkcja gier komputerowych

Wywiad z Krzysztofem Krejem, opiekunem specjalności Projektowanie i produkcja Gier Komputerowych

Zobacz III Małpolski Hackhaton dla uczniów szkół średnich zorganizowany przez nas w marcu 2018!:)

Projekty studentów WSEI realizowane na przedmiocie Fizyka Gier