Rada Przedsiębiorców Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie

Istotną rolę w kształtowaniu relacji z otoczeniem spełnia Rada Przedsiębiorców uczelni, w skład której wchodzą przedstawiciele przedsiębiorstw, szkół ponadgimnazjalnych i instytucji publicznych. Do zadań Rady należy m.in. promowanie uczelni w makroregionie, pomoc w organizowaniu praktyk studenckich, wyrażanie opinii w sprawach związanych ze strategią rozwoju uczelni, wyrażanie opinii na temat planów i programów studiów.

Skład Rady Przedsiębiorców: 

 • dr Franciszek Gaik
  Przewodniczący Rady Nadzorczej MPEC S.A. w Krakowie, Wiceprezes Polskiego Klubu Biznesu – Przewodniczący Rady
 • mgr Jacek Izbiński
  Prezes Zarządu Consulting and Training Institute Sp. z o.o. – Wiceprzewodniczący Rady
 • mgr inż. Agnieszka Bender
  Hr Partner, IBM BTO BCS Sp. z o.o.
 • dr Stanisław Bisztyga
  Wiceprezes Zarządu Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
 • mgr Justyna Ciura
  HR Manager/HR Business Partner, Capgemini Polska Sp. z o.o.
 • mgr Tomasz Jachna
  Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, Tauron Dystrybucja S.A.
 • mgr Beata Karp
  Prezes STO w Zakopanem
 • mgr Jan Sady
  Prezes Zarządu – Dyrektor Generalny MPEC S.A. w Krakowie
 • mgr Janusz Wesołowski
 • Zastępca Prezesa Zarządu ds. finansowych PFRON; Członek zarządu MPWiK
 • mgr inż. Tadeusz Zając
  Prezes Zarządu Krakchem Sp. z o.o.
 • mgr inż. Jan Żakowski
  Firma Jan Żakowski Sp. z o.o.
 • mgr Jacek Kwiatkowski
 • V- ce prezes Stowarzyszenie Małopolska Izba Samorządowa; Właściciel firmy coachingowej SYNERGIA
 • dr Wojciech Blecharczyk
 • Dyrektor generalny Przedsiębiorstwa Realizacji Inwestycji w Krakowie