Regulamin odbywania zajęć z wychowania fizycznego

 Drodzy studenci,

zachęcamy do zapoznania się z treścią Regulaminu odbywania zajęć z wychowania fizycznego. Dokument jest dostępny dla Państwa w Wirtualnym Dziekanacie.