Najczęściej zadawane pytania

 1. Do kiedy trwa rekrutacja?
  Zakończenie rekrutacji na studia nastąpi po wyczerpaniu limitu miejsc, nie później jednak niż do dnia 30.09. W przypadkach szczególnych uzasadnionych zdarzeniami losowymi, rektor może zezwolić na przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego po wyżej wskazanym terminie.
 2. Jakie są progi punktowe na poszczególne kierunki?
  Nie posiadamy ściśle określonych progów punktowych na poszczególne kierunki. Podstawą kwalifikacji na studia jest posiadanie wykształcenia średniego, udokumentowanego świadectwem dojrzałości oraz złożenie wymaganych dokumentów w Punkcie Rekrutacyjnym w miarę dostępnych miejsc do – najpóźniej – 30 września.
 3. Wypełniłam/em elektroniczny formularz. Czy to oznacza, że została/em przyjęty na studia?
  Nie. Wypełnienie formularza elektronicznego jest wstępem do rekrutacji. Kolejnymi krokami jest skompletowanie wymaganych dokumentów (/wymagane-dokumenty), dostarczenie ich do Punktu Rekrutacyjnego w siedzibie uczelni oraz wypełnienie tam takich dokumentów jak umowa o kształcenie czy oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych oraz uiszczenie opłaty rejestracyjnej (może być wcześniejszy przelew – patrz punkt 2.). Wówczas ‘misja rekrutacja’ została zakończona.
  Pamiętaj, jeśli wypełniałaś/eś formularz online (status ‘zakończono rekrutację’) nie musisz dodatkowo wypełniać podania i formularza osobowego – formularz elektroniczny po wydrukowaniu spełnia obie funkcje. Nie musisz go również drukować – zrobimy to na miejscu.
 4. Czy obowiązkowo muszę mieć ze sobą wydrukowany formularz rejestracyjny podczas składania dokumentów?
  Nie. Po prawidłowym wypełnieniu formularza elektronicznego możesz go wydrukować i zabrać ze sobą do Punktu Rekrutacyjnego lub poprosić w Punkcie Rekrutacyjnym o jego wydrukowanie. W przypadku braku formularza elektronicznego wypełnia się podanie i formularz osobowy podczas zapisu.
 5. Jak należy dokonać opłaty za postępowanie rekrutacyjne?
  Opłata za postępowanie rekrutacyjne w wysokości 200 zł możesz uiścić przelewem na rachunek bankowy Uczelni [PeKaO S.A. ul. Pijarska 1; 23 1240 4533 1111 0000 5423 5922, tytułem: opłata rejestracyjna + imię i nazwisko Kandydata].
  Jeśli robiłaś/eś przelew, prześlij potwierdzenie przelewu na adres rekrutacja@wsei.edu.pl, podając swoje dane osobowe.
  Możesz również zapłacić w Punkcie Rekrutacyjnym podczas zapisu na studia.
 6. Popełniłam/em błąd w formularzu elektronicznym i zakończyła/em rekrutację. Jak temu zaradzić?
  Napisz email na rekrutacja@wsei.edu.pl, opisując w nim, co mamy poprawić. Dalej, patrz punkt 4.
 7. Nie mogę zakończyć rejestracji elektronicznej pomimo poprawnego wprowadzenia wszystkich danych i wyboru specjalności. Co robić?
  Specjalności wybieramy dopiero podczas toku studiów. W formularzu elektronicznym, należy wypełnić wszystkie dane, nie dokonując wyboru specjalności. Podczas rejestracji wybieramy jedynie kierunek.
  W przypadku jakichkolwiek wątpliwości czy problemów związanych z systemem rejestracji elektronicznej prosimy o wysłanie zapytania na adres: rekrutacja@wsei.edu.pl
 8. Nie mogę wybrać specjalności podczas rejestracji elektronicznej
  Patrz wyżej.
 9. Czy mogę być pewna/y, że zostałam/em przyjęta/y na studia po złożeniu dokumentów?
  Tak. Jeśli złożyłaś/eś wszystkie wymagane dokumenty i uiściłaś/eś opłatę rekrutacyjną, możesz być pewna/y przyjęcia na studia. Rekrutujemy do wyczerpania miejsc, do 30 września.
 10. W jaki sposób dowiem się, czy zostałam/em przyjęta?|
  Jeśli Twoja teczka jest kompletna, czyli osoba rekrutująca nie poinformowała Cię o konieczności uzupełnienia jakichkolwiek dokumentów, otrzymasz list polecony z decyzją o przyjęciu na podany przez Ciebie adres korespondencyjny. Na list czekasz maksymalnie miesiąc od zapisu na studia.
 11. Czy studia w WSEI są płatne?
  Tak. WSEI jest uczelnią niepubliczną. Opłaty czesnego pobierane są na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Tabela obowiązujących opłat: /oplaty-za-studia
 12. Czy na WSEI są studia magisterskie?
  Nie. Prowadzimy studia I stopnia – licencjackie i inżynierskie.
 13. Czy na WSEI są studia niestacjonarne (zaoczne)?
  Tak. Prowadzimy studia zaoczne na wszystkich oferowanych kierunkach.
 14. Czy studia we WSEI są studiami licencjackimi czy inżynierskimi?
   To zależy od kierunku. Kończąc kierunek Informatyka – uzyskujesz tytuł inżyniera.
  W przypadku Zarządzania oraz Finansów i Rachunkowości – zdobywasz tytuł licencjata.
 15. Jak często odbywają się zjazdy na studiach niestacjonarnych?
  Zjazdy na studiach niestacjonarnych odbywają się co dwa tygodnie. Zajęcia rozpoczynają się od piątkowego popołudnia (17.00). W sobotę i niedzielę musisz poświęcić na zajęcia średnio ok. 9 godzin lekcyjnych.