Seminarium Naukowe ZZiR

 

III Doroczne seminarium naukowe

Zakładu Zarządzania i Rachunkowości WSEI

 

Tytuł: „Rola informacji ekonomicznej w zarządzaniu i finansach przedsiębiorstw w labilnym otoczeniu”

Kiedy: 10 maja 2018, godz. 10.00.

Gdzie: Strefa Coworkingu WSEI

 

Celem seminarium jest wymiana wiedzy, dyskusje o znaczeniu informacji ekonomicznej w szeroko rozumianym obszarze zarządzania i finansów przedsiębiorstw. Obrady będą dotyczyły, w szczególności, znaczenia labilności otoczenia we współczesnym obrocie gospodarczym i pomyślane zostały jako forum integracji środowiska młodych naukowców, praktyków, jak również studentów.

 

Agenda seminarium

9.40 – 10.00 – Rejestracja uczestników

10.00 – 10.10 – Otwarcie seminarium przez władze WSEI

10.10 – 12.00 – Sesja I

12.00 – 12.20 – przerwa kawowa

12.20 – 15.00 – Sesja II