Uroczysta inauguracja i gratulacje dla WSEI

Uroczystą inauguracją rozpoczęliśmy 3 października kolejny rok akademicki na WSEI. Obecnością zaszczycili nas nie tylko studenci, ale też przedstawiciele zaprzyjaźnionych z nami firm i instytucji.

Była to okazja do podsumowania poprzedniego roku, ale przede wszystkim do powitania i uroczystego przyjęcia nowych studentów na I rok studiów. Nie mogło obyć się bez ślubowania i symbolicznego pasowania studentów berłem przez JM Rektora WSEI – dra Stanisława Kowalskiego.

Nowych studentów oficjalnie powitał także dr Artur Górka – prezes Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, oddział w Krakowie, które jest partnerem naszego kierunku Finanse i Rachunkowość.

Podczas inauguracji wyróżniliśmy także studentów za ich ubiegłoroczne dokonania. Nagrodę im. Prof. Aleksandra Kowalskiego dla najlepszych absolwentów otrzymała Aneta Polańska – absolwentka kierunku Zarządzanie oraz Michał Teodorowicz-Wilga – absolwent kierunku Informatyka i Ekonometria.

Laureatami nagrody im. Prof. Andrzeja Adamczyka – dla studentów, którzy w ubiegłym roku akademickim wykazali się ogromnym zaangażowaniem w działania społeczności studenckiej oraz uczelnianej, w tym za wkład w rozwój Parku Technologicznego zostali: Maggie Bartnik, Michał Piątkowski, Karin Asatryan.

Wykład inauguracyjny pt. „XXI wiek – czasy zbyt dokładnej informacji” wygłosił dla nas Krzysztof Krej – CEO firmy Empyrean, pasjonat i znawca rynku gier komputerowych. Nagranie tego pasjonującego wykładu udostępnimy już wkrótce!

Z wdzięcznością przyjęliśmy też listy gratulacyjne od JM Rektora Politechniki Krakowskiej prof. dr. hab. inż. Jana Kaziora, JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie prof. UEK dr. hab. Andrzeja Chochoła, Przewodniczącej Sejmiku Województwa Małopolskiego Urszuli Nowogórskiej, posłanki do Parlamentu Europejskiego Róży Thun oraz posła na Sejm RP Marka Sowy.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów i niegasnącej pasji. Wszystkim członkom i przyjaciołom naszej akademickiej wspólnoty życzymy natomiast owocnych kolejnych miesięcy! Oby czas do wakacji minął nam szybko, ale kreatywnie.