Wizyty i wykłady otwarte wybitnych osobowości

The Belt and Road Initiative and the Transformatio of Globalization
 • Profesor Biliang Hu
 • Dziekan Instytutu Rynków Wschodzących na Uniwersytecie w Pekinie

Blaski i cienie komunikacji społecznej
 • prof. dr hab. Zbigniew Nęcki
 • Znakomity psycholog społeczny i wybitny uczony.

Plan Morawieckiego po roku realizacji
 • Prof. Jan Czekaj
 • Wiceminister przekształceń własnościowych oraz wiceminister finansów, członek Rady Polityki Pieniężnej.

Leksykon sieci neuronowych
 • Prof. dr hab. Ryszard Tadeusiewicz
 • Trzykrotny rektor Akademii Górniczo-Hutniczej,  doktor honoris causa kilkunastu uniwersytetów
  i twórca polskiej biocybernetyki.
tadeusiewicz

Korzyści i koszty przystąpienia Polski do Unii
 • Prof. dr hab. Danuta Hübner
 • Komisarz ds. Polityki Regionalnej Unii Europejskiej
wsei

Kontrowersje wobec prywatyzacji polskiej gospodarki
 • Prof. Kazimierz Poznański
 • Uniwersytet Seattle w USA
wsei

Globalizacja i transformacja, a rozwój gospodarczy Polski
 • Prof. Grzegorz W. Kołodko
 • Wicepremier i Minister Finansów

Jakość rządzenia. Polska bliżej Unii Europejskiej
 • Prof. dr hab. Jerzy Hausner
 • Wicepremier i Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

Dziedzictwo a rozwój. Doświadczenie Krakowa
 • Prof. dr hab. Jacek Purchla
 • Dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury
wsei

Przyczyny globalnego kryzysu finansowego
 • Prof. dr hab. Andrzej Sławiński
 • Członek Rady Polityki Pieniężnej
sławiński

Obrady Okrągłego Stołu – sukces czy porażka?
 • Władysław Frasyniuk
frasyniuk

Polityka gospodarcza a przedsiębiorczość
 • Prof. dr hab. Jerzy Hausner
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Członek Rady Polityki Pieniężnej
hausner

Infrastruktura komunalna jako czynnik rozwoju przedsiębiorczości
 • Mgr Tadeusz Trzmiel
 • I Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa
trzmiel

Instrumenty wspierania przedsiębiorczości
 • Mgr Monika Piątkowska
 • Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Marki Kraków Dyrektor Wydziału Strategii i Rozwoju
piątkowska

Rola Partnerstwa publiczno-prywatnego w finansowaniu inwestycji
 • Mgr Grzegorz Ostrzołek
 • Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Funduszy i Mechanizmów Finansowania Inwestycji
ostrzołek