Władze uczelni

JM Rektor WSEI dr Stanisław Kowalski
REKTOR
dr Stanisław Kowalski
Dyżury:
wtorek: 12:00-14:00
środa:   14:00-15:30
sobota: 10:00-12.00

PROREKTOR ds. współpracy międzynarodowej
dr Przemysław Stach
Dyżury:
środa: 10:00-13:00
lub pstach@wsei.edu.pl
Kanclerz WSEI Marcin Kowalski
KANCLERZ
mgr Marcin Kowalski
Dyżury:
środa: 10:00-14:00
piątek: 16:00-18:00

DZIEKAN
dr inż. Zbigniew Handzel
Aktualne godziny dyżurów dostępne w zakładce Dziekanat.
Prodziekan WSEI Anna Sośniak
PRODZIEKAN ds. studenckich
mgr Anna Sośniak
Dyżury – w godzinach otwarcia dziekanatu.
Gabriela Malik
PRODZIEKAN ds. organizacji
procesu kształcenia
dr Gabriela Malik

Kierownicy Zakładów Naukowo-Dydaktycznych

 


Kierownik Zakładu Zarządzania i Rachunkowości
dr inż. Tomasz Czapran

Kierownik Zakładu Informatyki i Metod Ilościowych prof. nadzw. dr hab. Dariusz Put

INSTYTUT KSZTAŁCENIA MENEDŻERSKIEGO

Dyrektor Studiów Podyplomowych
mgr Monika Molas-Wołos

Członkowie Senatu

Przedstawiciele studentów:
  • Maggie Bartnik
  • Kuba Kulikowski
  • Krzysztof Kaim
  • Tomasz Grochowski
  • Karol Marszalik