WSEI na XVIII Forum Ekonomicznym w Krynicy!

Z dumą informujemy, że rektor WSEI dr Stanisław Kowalski reprezentował WSEI na prestiżowym XVIII Forum Ekonomicznym w Krynicy (w dniach 4-6.09.2018). Uczestniczył również w panelu, pt. „Umiędzynarodowienie uczelni dziś i jutro”
Rozmawiano o tym, jak przyśpieszyć umiędzynarodowienie polskich uczelni, jaką ofertę dla studentów zagranicznych mają polskie uczelnie oraz jak skutecznie konkurować z uczelniami, które liczą się na świecie.